Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

WW reparatie financiële dienstverlening vertraagd

Wat is er aan de hand?

WW-reparatie: waarom nodig?
Het kabinet heeft de uitkeringsduur van de WW en WGA-uitkering beperkt tot maximaal 2 jaar. Dank zij het CNV (en andere vakbonden) kan een werkloze werknemer weer maximaal 38 maanden aanspraak maken op een WW-uitkering of WGA-uitkering - als hij voor dat recht lang genoeg heeft gewerkt.

Hoe zorgen we ervoor dat dit geregeld wordt?
Om dit mogelijk te maken heeft CNV Vakmensen jullie in de afgelopen periode gevraagd om te stemmen over het repareren van de WW-uitkering. De CNV-leden hebben hier in meerderheid positief op gereageerd. Dit heeft ertoe geleid dat wij samen met de werkgever een cao WW-reparatie hebben gesloten bij ABN AMRO. Wij hebben samen met de werkgever de aanvraag, om deze cao algemeen verbindend te verklaren, ruim op tijd ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De regeling zou daardoor in principe ingaan per 1 april 2018.

Waarom vertraging?
Om de WW-regeling voor iedereen te laten gelden, is een zogeheten algemeen verbindend verklaring (AVV) nodig van de minister. Dit wordt geregeld door een verzamel-cao in te richten per bedrijfstak en deelnemersgroep. Tot onze verbazing heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nu bepaald dat de samenstelling van de deelnemersgroep in onze sector te divers is. Men wil daarom de cao opsplitsen in een verzamel-cao voor de zakelijke (financiële) dienstverlening en een aparte verzamel- cao voor niet (semi) publieke dienstverlening. De AVV-procedure loopt hierdoor helaas vertraging op.

Wat betekent dit?
De gevolgen van deze vertraging zijn dat de WW-reparatie niet per 1 april 2018 kan ingaan voor de medewerkers van ABN AMRO. Het ministerie geeft aan dat er een aantal documenten aangepast en opnieuw ondertekend moeten worden, en dat daardoor de reparatieregeling waarschijnlijk pas per 1 juli 2018 zal ingaan.

Is er nog iets aan te doen?
Dit is heel erg pijnlijk voor de medewerkers die vanaf 1 april 2018 boventallig worden en dachten aanspraak te kunnen maken op de WW-reparatie. Dat maakt natuurlijk nogal wat verschil voor de duur van de WW-uitkering, hoewel er wel een afbouwregeling geldt. Door de opgelopen vertraging kan er, hopelijk, vanaf 1 juli 2018 aanspraak gemaakt worden op de reparatieregeling. Helaas is het niet mogelijk om met terugwerkende kracht alsnog aanspraak te maken. Een tegenslag dus! Uiteraard hebben wij als CNV Vakmensen geprobeerd om vertraging te voorkomen maar dit proces ligt echt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen. Uiteraard blijven we bespreken of de datum niet alsnog naar voren gehaald kan worden om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Vragen?
Wij kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept. Aarzel niet om contact met mij op te nemen.

Sandra Hendriks
onderhandelaar CNV Vakmensen
bereikbaar via 06 10 53 95 20 of s.hendriks@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid