Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Werkgeluk thema in cao-voorstellen CNV voor ING

Uit de CNV-ledenenquête blijkt dat veel leden werkgeluk belangrijk vinden. Er moet meer rekening gehouden worden met levensfase, persoonlijke omstandigheden en talenten van medewerkers. De menselijke maat lijkt nu vaak zoek. Reden voor CNV Vakmensen om al haar cao-voorstellen in dat licht te bezien.

Werkgeluk goed voor jou en goed voor ING
Uit de ledenenquête blijkt dat de meeste leden zich niet gewaardeerd voelen door hun leidinggevende en dat zij graag weer trots zouden willen zijn op ING. Slechts 30% geeft aan trots te zijn op ING. Het bijeffect van agile werken kan onbedoeld zijn dat er ING-klonen ontstaan. Daar voelen jij en je collega’s niet goed bij zo blijkt uit de enquête. Wij willen graag dat er meer naar medewerkers geluisterd wordt. En ook dat de ideeën van medewerkers serieus worden genomen. Rekening houden met persoonlijke omstandigheden en talenten is daarbij essentieel, zo geven CNV-leden aan. Als ING en jij zich zouden inspannen om werkgeluk te bereiken en daar afspraken over te maken, ben jij een gemotiveerde medewerker. Dat is fijn voor jou en uiteindelijk ook voor ING. Want het is algemeen bekend als je als medewerker geluk in je werk vindt je dat uitstraalt, ook naar klanten toe. En dat is goed voor ING.

Reden voor CNV Vakmensen om alle voorstellen ook in het licht van werkgeluk te bezien. De voorstellen vind je in de bijlage.

Luisteren bij waarderen en periodieke verhoging en winstuitkering belangrijk bij belonen
Echt naar medewerkers luisteren is belangrijk. Uit de workenergyscan blijkt dat dit gemist wordt. Ook willen wij dat je maar op 2 manieren beoordeeld kan worden: je voldoet of je voldoet niet. En als je voldoet dan ontvang je zolang je nog niet aan het einde van je schaal zit een periodieke verhoging. Om ook als medewerker te delen in de winsten van ING pleiten wij voor een winstuitkering.

Tijd en coaching nodig bij Mijn Koersplan
Tijd ontbreekt vaak als je je wilt ontwikkelen. Wij willen daarover afspraken maken. Ook is het bos van wat er allemaal mogelijk is om te werken aan je inzetbaarheid vaak ondoorzichtig. Daarom stellen wij Mijn Koersplan coaches voor.

Betrek medewerkers bij MVO
Wij willen dat jij en je collega’s meer betrokken worden bij mvo-projecten. Daarnaast stellen wij voor om lease-auto’s te delen en deze ook open te stellen voor medewerkers die ver weg wonen en niet voor een lease-auto in aanmerking komen.

Te weinig tijd hebben en werkdruk kunnen opgelost worden door boventalligen en het aanbieden van vaste banen aan flexkrachten
Te weinig tijd hebben/krijgen voor je werk, je privéleven en je ontwikkeling is een groot probleem. Hierdoor ontstaat werkdruk, ziekteverzuim en daardoor weer meer werkdruk. Ook hier geldt dat werkgeluk belangrijk is en dat er rekening gehouden moet worden met je levensfase en je persoonlijke omstandigheden. Dat kan betekenen dat als er sprake is van structureel overwerk, mantelzorg, partnerverlof, mvo-dagen voor 60+-ers, er tijd te kort is. En er werkdruk ontstaat. Dat moet wat ons betreft eerst opgelost worden door boventalligen en daarna door flexkrachten vaste banen aan te bieden.

Loonsverhoging afhankelijk van maken van afspraken over werkgeluk
Omdat wij het belangrijk vinden dat er rekening gehouden wordt met de persoonlijke omstandigheden en talenten van medewerkers willen wij graag bovenstaande afspraken maken. Als dat lukt, zijn wij bereid een loonsverhoging van 4% per jaar af te spreken. Wij willen een cao met een looptijd van 3 jaar.

Voorstellen worden toegelicht en daarna komen wij naar jou toe voorafgaand aan de onderhandelingen
CNV Vakmensen, de andere vakorganisaties en ING komen naar jou toe. Kom meepraten.
7 december 2018: 8.30-9.30 uur - Amsterdam De Entree, zaal 16
14 december 2018: 8.30-9.30 uur - Rotterdam Delftse Poort, zaal 4
25 januari 2019: 8.30-9.30 uur - Leeuwarden, LZ 00.0019
1 februari 2019: 8.30-9.30 uur - Eindhoven

Nog vragen en/of opmerkingen?
Dan kun je bij mij terecht of via www.jeachterban.nl/ing

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 50 09 86
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid