Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Voortgang overleg Cao Banken

Het overleg voor de Cao Banken is in volle gang. Met deze nieuwsbrief laat CNV Vakmensen je weten wat de belangrijkste punten zijn.

Onze inzet
Op basis van jullie reacties heeft CNV Vakmensen een voorstellenbrief gemaakt. De hoofdpunten daaruit zijn:

  • Salarisverhoging van 3,5% per jaar;
  • Versterking van de regelingen om te werken aan je duurzame inzetbaarheid door een persoonlijk opleidingsbudget(POB) in te voeren en de mogelijkheid dit budget voor later gebruik te reserveren op een (externe) leerrekening;
  • Handhaving vitaliteitsverlof en uitbreiding betaald kraamverlof voor partner tot 1 maand;

Stand van zaken
Op basis van de inzet van de vakbonden en die van de werkgevers werken we nu in het overleg toe naar afspraken over een proef met een POB, enkele nadere afspraken over het vitaliteitsverlof en een (kleine) uitbreiding van het kraamverlof voor de partner. Ook kijken we op verzoek van de werkgevers naar de regelingen rond demotie. Onder een aantal van de bij de cao aangesloten werkgevers blijkt er behoefte te zijn aan de mogelijkheid om de beoordelingstoeslag (art 6.16 van de cao) om te zetten in een vast bestanddeel van het salaris. Ook daar overleggen we nu over, waarbij uiteraard van groot belang is welk percentage van de (gemiddelde) uitgekeerde beoordelingstoeslag dan wordt toegevoegd aan het vaste salaris.
En natuurlijk is de structurele slarisverhoging een belangrijk onderdeel van ons overleg. CNV vakmensen voorziet dat dit opnieuw een heikel punt zal worden. De afstand tussen de izet van de cao-partijen is behoorlijk groot.

Verder overleg
Komende week is er opnieuw een overleg. Of en hoe we er dan uit komen, kan op dit moment niet met zekerheid gezegd worden. We houden je op de hoogte!

Reacties?
Vragen en opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief zijn van harte welkom bij de cao-onderhandelaar namens CNV Vakmensen, Jolien Dekker, via j.dekker@cnvvakmensen of 06-23911392.  

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid