Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Vakmensen blij met uitspaak rechter inzake Monuta

Vrijdag 20 december ontvingen CNV Vakmensen en FNV het vonnis van de uitspraak in kort geding tegen Monuta en haar Ondernemingsraad dat plaatsvond op 9 januari 2017.

De Kantonrechter heeft geoordeeld dat Monuta en de or de kaarten niet tegen de borst mag houden en vóór dinsdag 24 januari 2017 om 12.00 uur relevante informatie dient te overleggen aan de vakorganisaties op straffe van een dwangsom. Monuta wordt verplicht om inzage te geven in de belangrijkste stukken, namelijk de adviesaanvragen en het door de or verstrekte advies. De or dient de or verslagen van 2016 en het or reglement aan de vakbonden te overleggen.  

CNV Vakmensen en FNV zijn blij met dit vonnis. De Kantonrechter heeft ons op de belangrijkste punten in het gelijk gesteld (zowel in relatie tot de or als Monuta Holding N.V.). Volgens de rechter zijn we te laat en niet voldoende geïnformeerd.  

Dit vonnis is goed voor de positie van de bonden. De rechter erkent onze rol als collectief belangenbehartiger en dus belanghebbende in deze zaak. Het vonnis is ook positief voor de leden, want hopelijk krijgen we nu eindelijk de informatie die we nodig hebben om de belangen van onze leden zo goed mogelijk te kunnen behartigen.  

We wachten op de informatie van Monuta en de or en hopen hier snel over te kunnen beschikken, opdat we nog beter zijn voorbereid op het tweede kort geding op de 26 januari a.s. om 11.00 uur bij de Kantonrechter te Apeldoorn. Want de strijd is nog niet gestreden. Hier komt de kern van de kwestie aan bod, namelijk de vraag of de functie van Uitvaartverzorger uitwisselbaar is met de functie waarop u kon solliciteren. De door ons geraadpleegde functiewaarderingsspecialist meent dat er geen wezenlijke verschillen zijn tussen beide functies. We gaan dan ook vol vertrouwen naar de tweede zitting.

 Wij verzoeken je - voor zover mogelijk - om allemaal te komen naar de tweede zitting op 26 januari a.s.

Peter Bloemendaal
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 87
E: p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid