Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Start onderhandelingen sociaal plan en cao ING

Met het bespreken van de globale voorstellen van CNV Vakmensen, de andere vakorganisaties en ING over cao en sociaal plan zijn de onderhandelingen formeel gestart. Voor wat betreft het sociaal plan lijkt het er op dat wij ingewikkelde onderhandelingen zullen krijgen.

Vakmanschap en sociaal plan
ING geeft aan meer te willen investeren in vakmanschap van jou als ING-medewerker. Het streven is dat ING-medewerkers de beste in hun vak worden. En als dat onverhoopt niet lukt dan wil ING je naar buiten begeleiden. Daarbij is het uitgangspunt van het sociaal plan van werk naar werk. ING geeft aan dat er al veel investeringen zijn gedaan in ontwikkeling van medewerkers, maar dat de beëindigingsvergoeding in het Sociaal Plan belemmerend werkt. Ook wil ING kijken hoe de begeleiding naar ander werk verbeterd kan worden.
CNV Vakmensen heeft aangegeven dat de arbeidsmarkt van medewerkers werkzaam in de financiële dienstverlening niet zo rooskleurig is. Daarom moet het huidige niveau van de beëindigingsvergoeding gehandhaafd blijven. In ieder geval totdat echt bewezen is dat het investeren in de ontwikkeling van medewerkers goed werkt.

De vergoedingen in het sociaal plan
Natuurlijk zullen wij ook spreken over investeren in je ontwikkeling en het begeleiden van werk naar werk maar het grootste verschil in het overleg over het sociaal plan zal gaan over de vertrek- en/of plaatsmakerregeling en de beëindigingsvergoeding. ING heeft geen voorstellen ingediend met betrekking tot een vertrek- en/of plaatsmakerregeling. CNV Vakmensen heeft dat wel een gedaan. In de huidige cao/sociaal plan is afgesproken dat wij in het komende Sociaal Plan naar het systeem van de transitievergoeding gaan. CNV Vakmensen heeft de onderhandelingen ingezet met het ongewijzigd laten van het huidige niveau. ING geeft aan 1,5x de transitievergoeding te willen betalen met een maximum van 250.000 euro.

De huidige vergoeding wordt als volgt berekend: voor de dienstjaren tot je 40e krijg je één maandsalaris per dienstjaar, tussen je 40e en 50e krijg je 1,5 maandsalaris per dienstjaar en boven de 50 ontvang je 2 maandsalarissen per dienstjaar.

De transitievergoeding wordt als volgt berekend: voor de 1e 10 dienstjaren krijg je 1/6 maandsalaris per ½ dienstjaar, boven de 10 dienstjaren ontvang je ¼ maandsalaris per ½ dienstjaar en ben je boven de 50 en heb je meer dan 10 dienstjaren dan ontvangen je ½ maandsalaris per ½ dienstjaar(Deze regeling geldt tot 1-1-2020). Daarbij geldt een maximum van 77.000 euro of een jaarsalaris. ING geeft nu aan die vergoeding met 1,5 te willen verhogen met een maximum van 250.000 euro.

Als je de huidige vergoeding omrekent naar het systeem van de transitievergoeding dan kom je uit op een factor tussen de 2,5 en 3.

Heel veel leden gaven dat zij dachten dat CNV Vakmensen naar het niveau van de transitievergoeding wilde. Dat is dus nadrukkelijk niet aan de orde. Zolang er nog geen concrete resultaten zijn van het investeren in ontwikkeling willen wij de onderhandelingen inzetten op het handhaven van het huidige niveau. Daarbij moet jij je als medewerker wel realiseren dat je hierin zelf ook een verantwoordelijkheid hebt. Ongeacht je functie, functieschaal of leeftijd iedereen zal zich moeten blijven ontwikkelen. De door CNV Vakmensen ontwikkelde Kansscan, die ook in Mijn Koersplan staat, kan je daar zeker bij helpen. Maak daar dus gebruik van.

Maatwerk en autonomie
ING heeft aangegeven de cao te willen moderniseren en meer ruimte te laten voor maatwerk en autonomie. De cao zou beperkend zijn. CNV Vakmensen heeft daarop verbaasd gereageerd omdat bij het totstandkomen van de huidige cao juist hieraan veel aandacht is besteed. Ook is deze cao door uitgebreid in gesprek te gaan met medewerkers tot stand gekomen. Bovendien geven wij aan dat autonomie er nog helemaal niet is en er naar onze beleving ook niet zal komen zolang er van bovenaf bepaald wordt hoe de lijnen lopen. Daarover zullen wij nog wel een stevige discussie met ING moeten aangaan.

Menselijke maat
Gesterkt door de wens van onze leden maar ook getriggerd door de globale voorstellen van ING en door de juist gepubliceerde jaarcijfers zijn wij nog meer er van overtuigd dat de menselijke maat de toetssteen wordt voor de afspraken die wij gaan maken.

Vragen/opmerkingen
Heb je nog aanvullingen, opmerkingen of vragen dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 50 09 86
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

P.S. Hoe staat ons land er volgens jou voor? Waar maak jij je druk over en welke oplossingen zie jij? Meld je snel aan voor een van de bijeenkomsten in jouw regio: www.cnvvakmensen.nl/destaatvannederland

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid