Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Reistijdcriterium Sociaal Plan Rabobank

CNV Vakmensen en de andere vakbonden zijn een aanpassing van het reistijdcriterium in het sociaal plan overeengekomen. Hierdoor krijgen medewerkers nu een keuze of ze met het werk mee willen gaan als het langer dan anderhalf uur enkele reistijd is.

Aanleiding
Er waren diverse signalen dat de maximale reistijd (anderhalf uur enkele reis) bij verplaatsing van werk in sommige gevallen tot ongewenste situaties leidt. Medewerkers zouden graag zelf de keuze willen hebben om de extra reistijd te accepteren en mee te gaan met het werk ook al is het meer dan anderhalf uur reistijd. De bank wilde deze optie ook graag aanbieden om medewerkers te kunnen behouden.

Stemmen
CNV Vakmensen vindt de voorgestelde wijzigingen een welkome aanvulling op het sociaal plan en legt deze dan ook met een positief advies aan je voor. Via deze link nodig ik je uit jouw stem digitaal uit te brengen. Stem uiterlijk woensdag 31 oktober 2018. Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je het volgende webadres intypen op internet: https://q.crowdtech.com/OioSvOfJ1EKPNM4DLvnJEg

Aanpassing sociaal plan
CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties zijn met Rabobank tot overeenstemming gekomen over een aanpassing van het reistijdcriterium in het sociaal plan. Alle medewerkers die met een verplaatsing te maken krijgen met een gelijkblijvende formatie krijgen nu de keuze om eventueel mee te gaan met het werk ook als ze langer dan anderhalf uur moeten reizen. Dit is een mooie aanvulling op het bestaande sociaal plan en sluit aan op de behoefte van medewerkers om er zelf meer zeggenschap in te hebben. De belangrijkste punten van de afspraken zijn:

  • Keuzevrijheid voor de medewerker ook na anderhalf uur enkele reis met ook een check op de haalbaarheid (mits er sprake is van een verplaatsing met een gelijkblijvende formatie).  
  • Bij een verhuizing van het werk worden de opties tot thuiswerken, zelf werktijden bepalen, extra reistijd is werktijd en het aanbieden van de verhuiskostenregeling besproken tussen de medewerker en leidinggevende.
  • Medewerkers krijgen een proefperiode van vijf maanden (plus een maand opzegtermijn) mét behoud van sociaal plan om de nieuwe reistijd te proberen.
  • Voor het vaststellen van de reistijd wordt qua reismethode uitgegaan van het voor de medewerker meest logische en geschikte vervoermiddel in plaats van voor het traject meest logische vervoermiddel.

Vervallen RVU-toets
De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan over de toetsing van de ‘Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) bij een sociaal plan. Afstemming over dit arrest met de inspecteur van de Belastingdienst heeft er toe geleid dat ook bij de Rabobank deze toets is komen te vervallen bij de toepassing van de plaatsmakersregeling / remplacentenregeling in het sociaal plan. Aangezien dit ook een formele wijziging is van het sociaal plan nemen we deze wijziging, na uiteraard een positief stemresultaat, gelijk mee in de nieuwe teksten van het sociaal plan.

Reageren
Wil je naar aanleiding van deze nieuwsbrief reageren stuur dan een mail. Je kan mij ook bellen.

Robert Wonnink, bestuurder
M 06 51 86 42 65
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid