Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Rabobank: RKS en regulier overleg

CNV Vakmensen heeft afgelopen week gesproken met Rabobank in het kader van het periodiek overleg. Rabobank heeft een toelichting gegeven op de jaarcijfers 2016, de stand van zaken van de Bank van de Toekomst en het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

CNV Vakmensen heeft gevraagd naar de situatie bij RKS en de stand van zaken bij Grow!, Samen werkt, ouderenbeleid, selectieprocedure bij boventalligheid en nog enkele andere onderwerpen.

RKS
We hebben de signalen die wij van jullie gekregen besproken met de bank. Daarbij hebben wij onze grote zorg uitgesproken dat de OR zoveel petities kreeg en meer dan tweehonderd mails. Dat zijn serieuze signalen. Gelukkig heeft Rabobank dat ook begrepen en heeft men de instemmingsaanvraag aangepast. Dat is dus mede door de signalen van de medewerkers, gesprekken met de vakbond en de inspanningen van de OR Rabobank NL. De OR overlegt verder nog met de bank en neemt dan een besluit. Als CNV Vakmensen volgen wij de situatie bij RKS kritisch.

Er is een aparte CNV Vakmensen-klankbordgroep die signalen opvangt en belangen van de medewerkers behartigd. Wil je meedoen in de klankbordgroep meld je dan aan. Vooral medewerkers in het noorden worden opgeroepen zich voor de CNV klankbordgroep aan te melden.

Reorganisatie en Selectie
Wij krijgen signalen van leden die vragen stellen over de procedures die gevolgd wordt bij de boventalligheid. Het gaat met name om vragen van mensen van wie de functie vervalt en een nieuwe functie krijgen (of juist niet krijgen), of mensen die via afspiegeling hun baan verliezen. Samen met onze juristen en functiewaarderingsdeskundigen wordt hier kritisch naar gekeken. Loop je ergens tegenaan, meld het ons. Rabobank en vakbonden zullen hier binnenkort tijdens een apart overleg over spreken.

Financiën, bank van de toekomst, medewerkerstevredenheid
Rabo heeft aangegeven dat men niet ontevreden is over de ontwikkeling van de financiële situatie. De algemene mening is dat men voorzichtig-positief is. De bank ligt op koers. De bezuinigingen om de vermogenspositie te versterken zijn volgens de bank nog steeds nodig gezien verplichtingen uit (toekomstige) wet- en regelgeving waaraan moet worden voldaan, zo werd ons meegegeven. Er is een korte toelichting gegeven op de stand van zaken Bank van de Toekomst. Men gaf daarbij aan op schema te lopen en wat betreft het verminderen van FTE op schema te lopen.

De uitkomst van het medewerkerstevredenheidsonderzoek vonden wij als CNV Vakmensen zorgelijk. Wij hebben de bank meegegeven de signalen te herkennen. We hebben Rabobank gevraagd welke acties hierop ondernomen worden. Rabobank erkent de uitslag en gaat hier snel en serieus mee aan de slag. Als CNV Vakmensen zullen we dit blijven volgen.

Ontwikkelbudget, maak er gebruik van
Wij hebben erop aangedrongen dat het ontwikkelbudget gebruikt wordt en gebruikt zal worden waar het voor bedoeld is. Gelukkig krijgen wij steeds meer signalen dat dit ook gebeurt. Ook krijgen wij signalen dat het budget onvoldoende is. Dit hebben wij met Rabobank besproken: het advies is om in geval dat het budget ontoereikend is, een plan te maken. Ga met dit plan naar jouw manager en vraag aanvullende budgetten. Wil je een loopbaancheck doen? Ga dan naar http://jamesloopbaan.nl/sector/sector-financieel/rabobank/

Grow!
In de cao is afgesproken dat vakbonden actief betrokken worden bij de ontwikkeling van Grow! CNV Vakmensen zal hier invulling aan geven door Grow! actief te volgen en met werkgever het gesprek over verdere invulling van Grow! aan te gaan. De kadergroep is hier actief bij betrokken. Wil je meedenken, mail mij dan.

Overige onderwerpen
Tijdens het reguliere overleg zijn ook ouderenbeleid, samenwerkt, inschaling, pensioen etc. besproken. Heb je vragen over bovenstaande of andere onderwerpen of wil je een onderwerp agenderen voor een volgend overleg, bel of mail mij dan (r.mol@cnvvakmensen.nl).

CNV Vakmensen is jouw vakbond
Jullie, de leden van CNV Vakmensen, vormen de vakbond. Daarom bepalen jullie uiteindelijk wat wij met de Rabobank afspreken. CNV Vakmensen houdt je op de hoogte via de nieuwsbrieven en nodigt je van harte uit om daarop te reageren, mee te denken, ideeën aan te dragen en mee te werken. Alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat de Rabobank voor alle medewerkers een plek is waar je zinvol en met plezier kan werken. 

Stuur deze nieuwsbrief ook door naar niet-leden! 

Roderik Mol
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 90
E: r.mol@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid