Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Pensioenonderhandelingen ING van start

De onderhandelingen over een nieuwe pensioenregeling bij ING zijn van start gegaan. Zowel ING, CNV Vakmensen als de andere vakorganisaties hebben hun inzetbrieven toegelicht. In de inzetbrief van CNV Vakmensen staan de wensen van de leden. De inzetbrieven zijn de basis voor de onderhandelingen.

Huidige pensioenregeling loopt op 31 december 2018 af

De huidige pensioenregeling is vastgelegd in de cao en loopt eind van dit jaar af. Daarom is het nodig om nu nieuwe afspraken te maken die gaan gelden vanaf januari 2019. Omdat het pensioenfonds tijd nodig heeft om de afspraken te kunnen uitvoeren willen cao-partijen (CNV Vakmensen, de andere vakorganisaties en ING) de onderhandelingen in april afgerond hebben.

In afwachting van besluiten uit Den Haag kiezen we nu voor een 2 sporenbeleid

Dit jaar komt er uit Den Haag waarschijnlijk een beslissing over het vernieuwen van het Nederlandse pensioenstelsel. En natuurlijk heeft dat gevolgen voor de pensioenregeling van ING. Maar we weten helaas nog niet welke gevolgen. Daarom hebben cao-partijen met elkaar afgesproken dat we m.b.t. pensioenen een 2 sporenbeleid zullen aanhouden. Voor de korte termijn (waarvan wij nu nog niet kunnen zeggen hoe lang dat gaat duren) gaan we afspraken maken, die vanaf 1 januari 2019 gaan gelden. Als er duidelijkheid is over het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel kunnen wij aan de slag met het z.g. 2e spoor, waarbij dan ook rekening gehouden wordt met de kabinetsplannen.

De inzetbrieven als startpunt van de onderhandelingen

De onderhandelingen gaan nu dus over het 2e spoor en zijn gestart met het toelichten van de inzetbrieven.
De belangrijkste voorstellen van CNV Vakmensen zijn:

 • De huidige CDC-regeling is de basis voor de onderhandelingen.
 • Omdat de premies voor pensioen oplopen door de lage rentestand en omdat wij met ons allen ouder worden lopen de kosten en dus de premies op. Daarom zullen wij wat aan de premiesystematiek moeten doen. Zowel ING als jij betaalt pensioenpremie. Nu is het zo dat wij hebben afgesproken dat jij een bepaald vast percentage betaalt (dat in 2020 7,5% zal zijn) en ING betaalt de rest van de premie. CNV Vakmensen wil nu dat er voor de toekomst 2 zaken worden afgesproken:
  • Er wordt zowel een maximum als een minimum voor de totale premie afgesproken (de z.g. bandbreedte). Als de premie op het maximum zit komt er minder in de pensioenpot en als de premie op het minimum zit dan kan de rest van het geld voor andere zaken gebruikt worden.
  • Wel wordt er een vaste verhouding tussen wat ING betaalt en wat jij betaalt afgesproken (dus jij betaalt een bepaald percentage van die totale premie en ING betaalt een bepaald percentage).
 • Omdat binnen afzienbare termijn de AOW-leeftijd naar 67 jaar en 3 maanden gaat leek het ons logisch om de pensioenrichtleeftijd op 68 jaar te zetten tegen een opbouwpercentage van 1,875.
 • Voor wat betreft het z.g. 2e spoor hebben wij de wens uitgesproken dat wij daarover in gesprek willen met medewerkers.

Een volgende keer gaan we echt onderhandelen. Natuurlijk houd ik je daarvan op de hoogte.

Pensioen is ingewikkeld maar heel belangrijk

Wij hebben gemerkt dat het praten en informeren over pensioen lastig is. Heel veel leden weten niet waarover het gaat. Toch is het belangrijk om je erin te verdiepen, want het is je inkomen voor later. Als je iets niet begrijpt of vragen hebt schroom niet en laat mij dat vooral weten.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 23 50 09 86
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl


 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid