Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao ING

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt over de ING-cao. Het centrale thema in de cao is jouw perspectief. CNV is trots op de afspraken over de leerrekening en dat 60+-ers 1 dag per week op kosten van ING voor een goed doel kunnen werken. Jij kunt stemmen tot 15 september 2017.

Afspraken die perspectief bieden en aansluiten bij ontwikkelingen
De afspraken die in het kader van de cao zijn gemaakt bieden jou perspectief. Perspectief op werk door afspraken over vakmanschap (binnen en buiten ING), performance management, waarderen en belonen. Ook de afspraken in het sociaal plan, die onderdeel vormen van het totaalpakket, zijn bedoeld om jou perspectief op werk te bieden. Immers door ontwikkelingen zowel binnen ING als daarbuiten is het van belang dat wij afspraken maken over perspectief op werk. Aan het werk zijn is altijd beter dan welke andere afspraak ook. Maar ook perspectief op de balans werk/privé met afspraken over werkdruk, mantelzorg, maatschappelijk verantwoord ondernemen en verlof staan in dit resultaat. Doel hiervan is dat jij ook met plezier en energie kunt werken.

Waarderen en belonen: boter bij de vis en een onderzoek
Er is een loonsverhoging afgesproken van 1,7 %. Tevens krijg je 1,5 diversiteitsdag ter waarde van 0,6%. Die tijd kan je bijvoorbeeld gebruiken voor Goede Vrijdag, het Suikerfeest, het lichtjesfeest of een andere dag die voor jou belangrijk is. De onderhandelingen over de loonparagraaf waren moeizaam, maar het totaal is toch naar tevredenheid.

Tijdens de looptijd van de cao (1 jaar) wordt er een onderzoek gedaan welke vormen van belonen en waarderen horen bij het inzetten van jouw talenten. Voor dit onderzoek willen cao-partijen ook in gesprek met de medewerkers.

Jouw perspectief op werk: aan de slag met mijn koersplan en een individuele leerrekening
In de vorige cao is afgesproken dat jij als medewerker aan de slag kan met Mijn koersplan. Doel hiervan is dat jij je ontwikkelt in je functie (plan A), binnen ING (plan B) maar ook voor daarbuiten (plan C). Voordat je aan de slag kan en de middelen tijd en geld hiervoor krijgt zal je eerst een Koerscheck moeten doen. Reden hiervoor is dat je na het invullen van Mijn Koerscheck inzicht hebt wat jij nodig hebt om je verder te ontwikkelen. Ook is afgesproken dat jij een individuele leerrekening krijgt, die fiscaal aantrekkelijk is en die je kunt meenemen naar een eventuele andere werkgever. Doel hiervan is dat je aan de slag kunt met je plan C. Het budget is in vergelijking met het deelresultaat sociaal plan verhoogt van 250 euro naar 375 euro. Dus eenmalig 375 euro om je te stimuleren om een plan C te hebben en structureel 375 euro om ermee aan de slag te gaan.

Perspectief balans werk/privé: aandacht voor werkdruk, mantelzorg, verlof en mvo
De werkdruk wordt intensief gemeten en gemonitord door cao-partijen.

ING wil zowel binnen ING als daarbuiten uitstralen dat zij een mantelzorgvriendelijk bedrijf is.

Ouders die geen gebruik maken van bevallingsverlof krijgen recht op 1 maand betaald verlof en de mogelijkheid om aansluitend nog 3 maanden onbetaald verlof op te nemen.

Het aantal dagen dat gekocht kan worden in Mijn KB (keuzebudget) zal worden uitgebreid van 2,5 x de arbeidsduur naar 3 x de arbeidsduur.

De afspraken over plaats- en tijdsonafhankelijk werken blijven ongewijzigd.

In het kader van mvo krijgen 60+-ers de gelegenheid om 1 dag per week op kosten van ING voor een goed doel te werken. Een afspraak waar CNV Vakmensen erg blij mee is. Er komt aandacht voor mvo in de cao en ouderen kunnen zo langzamerhand op een plezierige manier hun werkzame leven afbouwen.

Andere vorm van performance management
Per 1 januari 2018 zal je op een andere manier beoordeeld worden. Wel blijven de beoordelingsverhogingen van de huidige cao bestaan. Of dat na 2018 ook nog zo is zal blijken na het onderzoek dat we samen met de medewerkers gaan doen naar waarderen en belonen.

Misschien een cadeautje voor jou als CNV lid
Wij hebben een unieke afspraak voor jou gemaakt. Naast de jaarlijkse maand van de vakbond, waarbij nieuwe leden 1 jaar lang gratis lid kunnen zijn op kosten van ING is er ook voor jou iets afgesproken. Als het allemaal in de uitvoering lukt dan kan je als je CNV-lid wordt en je niet via het jaarlijkse maand van de vakbond lid geworden bent, op basis van declaratie de kosten van het lidmaatschap voor 1 jaar van ING vergoed krijgen. We gaan verder met ING uitwerken hoe we dit vorm kunnen geven.

Deelresultaat sociaal plan is ook onderdeel van het pakket
De afspraken die in het deelresultaat sociaal plan zijn gemaakt liggen nu ook ter stemming voor. In dat deelresultaat sociaal plan zijn afspraken gemaakt over hoe je van werk naar werk bemiddeld kan worden, welke termijnen daarvoor gelden, een werkgelegenheidsfonds komt voor boventalligen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de beëindigingsvergoeding.

De link naar het deelresultaat sociaal plan en het onderhandelingsresultaat cao volgen zo spoedig mogelijk.

Jij kunt stemmen
Je kunt digitaal je stem uitbrengen over het totaalpakket, deelresultaat sociaal plan en het onderhandelingsresultaat cao via deze link op onze website tot en met donderdag 14 september. Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kun je ook digitaal via onze website stemmen. Ga hiervoor naar https://www.cnvvakmensen.nl/caos/banken/cao-ing-bank . De nieuwsbrief vind je op deze pagina. Hierin staat de link naar de stemming. Lukt het niet via de link te stemmen, stuur dan bijgaand stemformulier ingevuld naar het secretariaat, via het op het formulier genoemde post- of mailadres.

CNV Vakmensen is tevreden over het resultaat. Er is een goede balans tussen perspectief op werk in zowel de cao als het sociaal plan, aandacht voor balans werk/ privé en de beloning/waardering. In verband met de vakantieperiode is er een lange tijd om te kunnen stemmen, maar doe het zo snel mogelijk, anders vergeet je het misschien.


Vragen en opmerkingen
Voor vragen en opmerkingen kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga
bestuurder CNV Vakmensen
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M 06 23 50 09 86
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid