Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Nieuwe cao voor de Volksbank

De leden van CNV Vakmensen hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de Volksbank. In deze nieuwsbrief lees je over de stemuitslag en het vervolg daarop.

Ruime meerderheid vóór
Van de CNV-leden die gestemd hebben, heeft 75% voor gestemd, 17% tegen en 8% blanco. In de toelichting gaven sommigen van jullie aan het vrij magere resultaat te accepteren gezien de (hopelijk tijdelijke) situatie van de Volksbank.

In een periode van forse krimp kan je nu eenmaal geen grote stappen vooruit verwachten. Anderen gaven aan de geringe salarisverhoging niet voldoende compensatie te vinden voor bijvoorbeeld de vermindering van de overwerkvergoeding en het naar achter schuiven van de ouderenregeling, en stemden dus toch tegen.

Zoals we al hebben uiteengezet in de vorige nieuwsbrief, zijn de onderhandelaars van CNV Vakmensen en de andere vakbonden ervan overtuigd dat dit het hoogst haalbare resultaat was van het langdurige en soms moeizame overleg. Een ruime meerderheid van de leden ziet dat ook zo (net als bij de collega-bond), en dat betekent dat we voor 2017 een nieuwe cao hebben. 

Al gauw weer aan tafel
In deze cao is een aantal afspraken gemaakt die er voor zorgen dat we al weer gauw verder gaan met het overleg met jullie werkgever. We gaan nauwgezet in de gaten houden hoe het gaat met de ontwikkeling van het beleid van de Volksbank om de flexibele schil te verkleinen. Meer vaste banen en minder inzet van uitzendkrachten en gedetacheerden, dat is het doel. We gaan ook kijken of we de leeftijdsgebonden vakantiedagen en andere vormen van bijzonder verlof kunnen omzetten in een regeling die meer recht doet aan de individuele situatie van mensen. Meer maatwerk en grotere keuzevrijheid dus. 

Dit jaar moet er ook opnieuw over de pensioenregeling gesproken worden, en de uitkomsten daarvan moeten een plek krijgen in de cao die geldt vanaf 1 januari 2018. Ook daarover zal het overleg snel opgepakt worden. 

CNV is jouw vakbond
Jullie, de leden van CNV Vakmensen, vormen de vakbond. Daarom bepalen jullie uiteindelijk wat de inzet van CNV Vakmensen is in het overleg met jullie werkgever en of een bereikt overlegresultaat voldoende is. Natuurlijk door te stemmen, maar ook op andere momenten is jouw inbreng van belang. CNV Vakmensen houdt je op de hoogte via de nieuwsbrieven en nodigt je van harte uit om daarop te reageren, mee te denken, ideeën aan te dragen en mee te werken. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de Volksbank voor alle medewerkers een plek is waar je zinvol en met plezier kan werken. 

Wil je meedoen? Je mening geven? Iets vragen? Neem contact met mij op. 

Jolien Dekker
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 81 13 92
E: j.dekker@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid