Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Hoe nu verder na akkoord ING-cao?

Na goedkeuring van de leden van zowel CNV Vakmensen als de andere vakorganisaties moet er een nieuwe cao-tekst komen en worden voorbereidingen getroffen voor een nieuwe pensioenovereenkomst. De huidige pensioenovereenkomst loopt op 1-1-2019 af. Ook willen wij jou informeren over het zg. 3e WW-jaar.

Nieuwe teksten cao en sociaal plan
Nu er een akkoord is over de cao en het sociaal plan, zullen er ook nieuwe teksten moeten komen. Het streven is om deze zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 1 januari 2018, klaar te hebben. Dat is de datum dat zowel de cao als het sociaal plan ingaat.

Aan de slag met pensioen voor na 1 januari 2019
De overeenkomst tussen ING en CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties over de pensioenregeling loopt op 1 januari 2019 af. Dit betekent dat wij in 2018 met elkaar in gesprek gaan over de pensioenregeling.
Vanuit cao-partijen is er een werkgroep waarin zowel mensen van de vakorganisaties als van werkgeverszijde, met ondersteuning een onderzoek doen. De opdracht aan deze werkgroep is te onderzoeken wat de ontwikkelingen rondom pensioenen in Nederland (waaronder de sterk gestegen pensioenkosten door de rente-ontwikkeling en de “Haagse” plannen met betrekking tot pensioen) betekenen voor de afspraken in de ING-cao na 1 januari 2019.
Doelstelling van cao-partijen is om te komen tot een meerjarige pensioenovereenkomst tussen ING en vakorganisaties. Die overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2019. De werkgroep wil 1 december 2017 haar bevindingen delen met cao-partijen. De eerste helft van 2018 zullen cao-partijen dan praten over een nieuwe regeling. Daarbij willen wij ook nadrukkelijk de medewerkers betrekken. 

Reparatie WW/WGA
Per 1 januari 2016 is de WW-regeling veranderd. In plaats van een WW-uitkering van maximaal 38 maanden is die maximaal 24 maanden. De afspraak was dat sociaal partners, werkgevers en vakorganisaties, afspraken zouden maken om toch tot een WW-uitkering van maximaal 38 maanden te komen. En omdat de WGA (de arbeidsongeschiktenregeling} daaraan gelieerd is, gelden ook daar nu andere normen. Dat is na jarenlange onderhandelingen eindelijk gelukt.
In bijgaande vraag- en antwoordenbrief wordt uitgelegd wat de afspraak inhoudt. Er komt een aparte cao voor de dienstverlening, die 5 jaar geldig is. Met de ING-cao-partijen moeten wij ons aansluiten bij deze cao. Als wij dat voor 15 december van dit jaar doen dan gaan de afspraken op 1 april 2018 in.
Binnenkort gaan wij jou vragen wat je van deze afspraak vindt. Er is helaas geen terugwerkende kracht mogelijk in deze afspraak. Daarom heeft CNV Vakmensen ING verzocht eens na te denken over wat te doen met medewerkers die werkloos zijn geworden tussen 1 januari 2016 en 1 april 2018, en die nog werkloos zijn na hun maximale termijn. 

Voor vragen of opmerkingen kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga
bestuurder CNV Vakmensen

M 06 23 50 09 86
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid