Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Eindbod cao Volksbank. Geef je stem!

Na stevig overleg zijn we er toch niet helemaal uitgekomen. Dus ligt er nu een eindbod van jullie werkgever op tafel over een nieuwe cao (voor drie jaar). In deze nieuwsbrief lees je wat CNV Vakmensen er van vindt. En je kunt jouw mening geven! Stemmen kan tot en met 15 december.

Net niet genoeg voor directe overeenstemming

De twee hete hangijzers waren bekend. Het niveau van de nieuwe pensioenregeling en de cao-stijging van de salarissen. Er zijn behoorlijke stappen gezet door de Volksbank, maar uiteindelijk bleven we toch zitten met een lichte achteruitgang in de pensioenopbouw en een verhoging van de eigen bijdrage aan de pensioenpremie (van 0,5% van de pensioengrondslag, overeenkomende met gemiddeld 0,4% van je salaris). En dat wordt naar de mening van de onderhandelaars van CNV en de andere vakbonden niet voldoende gecompenseerd door de salarisstijging. Naast een aantal eenmalige uitkeringen (elk jaar 0,75%) is er een structurele loonsverhoging van 1,25% in 2018, 1,75% in 2019 en 1,75% in 2020 geboden.
CNV Vakmensen vindt dat jullie, de vakbondsleden, moeten aangeven of dat voldoende is voor de komende periode. Een eindbod betekent dat we echt zijn uitonderhandeld. In het overleg hebben alle partijen er naar gestreefd een zgn. onderhandelingsresultaat te bereiken. Iets waarvan we allemaal volmondig hadden kunnen zeggen: dat gaan we zo doen! Nu dat niet gelukt is, is het aan jullie: accepteer je dit of vind je dat we op een andere manier dan via onderhandelen de Volksbank moeten bewegen tot meer?

Stemmen kan tot en met vrijdag 15 december

Je stem uitbrengen gaat eenvoudig door een mail te sturen naar de CNV-onderhandelaar bij de Volksbank, Jolien Dekker. Kijk naar het eindbod (bijlage) en de afwegingen hieronder, en vertel ons of je voor of tegen bent (of blanco stemt), eventueel met je argumenten. Stuur die mail, met je naam en graag ovv “Eindbod cao de Volksbank” naar j.dekker@cnvvakmensen.nl. Heb je eerst nog vragen of andere opmerkingen? Ook die zijn van harte welkom!

Alles op een rijtje

In de bijlage (zie onder downloads) vind je het volledige eindbod. Wat zijn daarvan de plus- en minpunten?

Looptijd (en loonontwikkeling)
CNV Vakmensen ziet voordelen in een looptijd van drie jaar. Het sociaal plan heeft dezelfde looptijd tot eind 2020. Dat geldt ook voor de pensioenregeling. Alles bij elkaar zorgt dat er voor dat er op het gebied van het arbeidsvoorwaardenoverleg een rustige periode ontstaat, waarin de nadruk – ook vanuit CNV – kan liggen op een goede invulling van de gekozen lijn, passend in de bedrijfsstrategie. De gematigde loonontwikkeling in die drie jaren kan zowel een voor- als nadeel zijn. Zouden de resultaten in de toekomst een betere loonstijging mogelijk maken? Of zien we juist dat deze afspraken de kansen op een goed resultaat verhogen?

Nieuwe pensioenafspraken
De kern van de pensioenregeling blijft ongewijzigd en daar is CNV Vakmensen tevreden over. Het blijft een CDC-regeling met middelloonkarakter. De verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar is verstandig, omdat er zo fiscaal maximaal kan worden opgebouwd. De hogere kosten van een pensioenregeling, een probleem voor alle werkgevers, en de maximumpremie die jullie werkgever nu invoert, maken dat in 2018 de volledige pensioenopbouw niet bereikt kan worden (1,807 ipv 1,875). Dat is dus een verslechtering. De Volksbank steekt wel meer in de pensioenvoorziening dan voorgaande jaren en dat zorgt, samen met de verhoging van de eigen bijdrage, er wel voor dat die verslechtering zeer beperkt is. CNV Vakmensen denkt dat, ook gezien de reacties van medewerkers tijdens de klankbordsessies van november, dit een evenwichtig geheel is.

Performancemanagement (nieuwe beoordelingstoeslag)
Na het afschaffen van de variabele beloning moest er een nieuw systeem komen voor het doorgroeien binnen je salarisschaal. CNV vindt dat er een goede oplossing is gekomen, uiteraard in overeenstemming met de OR. De nieuwe percentages die horen bij de vier waarderingsniveaus zijn zeker geen bezuiniging. Op dit punt zijn vakbonden, OR en werkgever het eens!

Pilot mantelzorgverlof
Deze pilot is een mooie aanvulling op de al bestaande cao-afspraken voor medewerkers die mantelzorger zijn. CNV Vakmensen weet dat dit soort regelingen belangrijk voor jullie zijn, omdat ze kunnen bijdragen aan goede balans werk-privé.

Individueel keuzebudget
In de voorstellenbrief van CNV Vakmensen was ook dit onderwerp genoemd, omdat jullie aangaven dit graag gerealiseerd te zien. We zijn blij dat er ook bij de Volksbank nu een begin gemaakt wordt met het bieden van meer keuzemogelijkheden op het gebeid van arbeidsvoorwaarden.

Extra verlofdag
De keuzemogelijkheden worden ook vergroot door niet meer precies voor te schrijven voor welke (blijde) gebeurtenissen je verlof kan krijgen. Daar hoort natuurlijk wel het verruimen van het aantal verlofdagen bij. CNV vindt deze extra verlofdag zeer redelijk. Uiteraard is deze extra verlofdag ook te verkopen!

Duurzame inzetbaarheid
Meer dan ooit moeten we ons binnen de Volksbank richten op het benutten van de vele mogelijkheden en voorzieningen die er zijn om te werken aan je ontwikkeling en inzetbaarheid. In principe is het budget daarvoor onbeperkt – dat blijft gewoon een goede afspraak. De extra stimulansen die nu zijn afgesproken, kunnen een goede aanvulling zijn. Dat geldt ook voor de handhaving van de pensioenopbouw bij demotie vanaf 63 jaar.

Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt (participatiewet)
Helaas hebben we moeten constateren dat de afspraken uit de vorige cao niet gehaald zijn. Maar dat is geen reden om het niveau van die afspraken terug te draaien. In tegendeel! CNV Vakmensen beoordeelt het als positief dat er, naast voortzetting van de bestaande afspraken, extra impulsen worden gegeven aan het realiseren van de plaatsing van medewerkers met een arbeidsbeperking. Evenwichtige verhouding vaste en flexibele medewerkers
Er is nu een streefpercentage opgenomen in de cao voor het aantal externe medewerkers (flexibele schil). Een ambitieus streefpercentage! CNV Vakmensen vindt dat gewoon een goede afspraak!

Studieafspraak financiële planning medewerkers
Natuurlijk hadden we liever gezien dat de Volksbank nu al aan alle medewerkers een advies voor financiële langetermijnplanning aanbiedt, net zoals de loopbaanscan. CNV vindt het jammer dat jullie werkgever dit nu nog niet kan realiseren.

Uitbreiding stimuleringsregeling franchise SNS Winkels
Een pluspunt is het uitbreiden van de (financiële) regeling om het medewerkers makkelijker te maken mee te gaan wanneer een SNS Winkel wordt voortgezet als franchise.

Alles afwegend……wat vind jij?

De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen, jullie collega Jan Pronk (Jan.Pronk@sns.nl) en CNV-bestuurder Jolien Dekker (06-23811392), zijn benieuwd wat jullie vinden van het eindbod van de Volksbank. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je vragen hebt. En heb je je mening gevormd? Stuur dan uiterlijk 15 december een mail (ovv “Eindbod cao de Volksbank”) met jouw standpunt naar j.dekker@cnvvakmensen.nl .

Jolien Dekker
bestuurder CNV Vakmensen
E: j.dekker@cnvvakmensen.nl
M: 06-23811392
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid