Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Een nieuwe cao voor de Volksbank

We zijn begonnen met het cao-overleg Volksbank. Een nieuwe pensioenafspraak is daar onderdeel van. In deze nieuwsbrief gaan we in op een aantal cao-onderwerpen en op de inzet van CNV Vakmensen, jouw vakbond.

De huidige cao loopt 31 december af. In verband met de ontwikkelingen bij de Volksbank – denk aan Spot on – overwegen we een nieuwe cao af te spreken voor meerdere jaren. Dat zorgt voor rust, en is ook in lijn met het sociaal plan dat immers ook loopt tot en met 2020. De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan de orde:

Loonontwikkeling

Het gaat goed met de Volksbank en ook de economie in z’n geheel zit weer in de lift. Maar de noodzaak tot kostenbesparing blijft, zegt jullie werkgever, om de doelstellingen uit het Manifest te realiseren en een goede uitgangspositie te hebben bij de “denationalisatie”.

PCB-cyclus

De variabele beoordelingstoeslag is per 1-1-2018 afgeschaft. Daarom kijken we opnieuw naar de wijze waarop bepaald wordt hoe je groeit in je huidige salarisschaal, de (eventuele) koppeling daarvan aan je beoordeling (van zowel prestaties als competentie-ontwikkeling) en ook naar de manier waarop die beoordeling door het jaar heen plaatsvindt.

Duurzame inzetbaarheid

We hebben veel mogelijkheden in de cao opgenomen om te werken aan je ontwikkeling en je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Maar hoe werkt dat uit in de praktijk? Zijn er verbeteringen mogelijk?

Keuze in arbeidsvoorwaarden

Is er meer flexibiliteit mogelijk en ook gewenst bij een aantal regelingen? Denk aan kopen/verkopen vrije dagen, inzet 13e maand voor verschillende doeleinden en flexibilisering rond verlof bij “life-events”.

Balans werk-privé

Er kunnen periodes zijn waarop er extra aandacht en ruimte nodig is om die balans op orde te houden. Denk aan mantelzorg, partnerverlof bij gezinsuitbreiding of de behoefte aan een rustiger periode in de vorm van sabbatical of vitaliteitsverlof. Ook het verbeteren van de mogelijkheden tot tijd- en plaatsongebonden werken (HNW) kan daarbij een rol spelen.

In de komende weken wil CNV Vakmensen samen met jullie nadenken over deze zaken. We zijn benieuwd naar jullie gedachten hierover. Die kan je nu al kwijt per mail aan mij En regeer vooral op de enquête die je eind van deze maand ontvangt! 

Wie zitten er aan tafel?

Net als in de voorgaande jaren zijn er 3 partijen betrokken bij het overleg over de cao; jullie werkgever, de vakbonden en de OR. Formeel is de cao een afspraak tussen werkgever en vakbonden, maar CNV Vakmensen is heel blij dat de OR op nieuws betrokken is bij het overleg. Daardoor verbreden we de gesprekken en kunnen ook zaken die in de personeelsgids zijn geregeld, betrokken worden in het overleg.

De CNV-delegatie bestaat uit onderhandelaar Jolien Dekker, en een collega van jullie en tevens CNV Vakmensen-kaderlid Jan Pronk, bereikbaar per mail: Jan.Pronk@sns.nl. Voor alle vragen en opmerkingen die je kwijt wil aan CNV Vakmensen, kan je bij ons terecht! Aarzel vooral niet om met contact met ons op te nemen: jouw inbreng is van grote waarde!

Pensioen is belangrijk

Voor de zomervakantie gaven wij al aan dat het pensioen een belangrijk onderdeel van de cao-onderhandelingen zal zijn. En dat handhaving van het huidige pensioenniveau waarschijnlijk meer kosten met zich meebrengt en dus spanning ten opzichte van de gewenste loonontwikkeling is.

Op onze vraag “Hoe kijk jij aan tegen de keuze tussen verbetering van je inkomen nu of handhaven van het huidige pensioenniveau?” kregen wij enkele reacties van jullie: deze wijzen in de richting van prioriteit bij het pensioen. CNV Vakmensen wil hierover graag verder in gesprek met zoveel mogelijk leden. Dat doen we op 3 manieren:

  1. bij dezen de oproep om alsnog te reageren op bovenstaande vraag;
  2. eind september ontvangen jullie een aantal gedetailleerdere vragen over dit onderwerp en de mogelijkheid te reageren op de algemene uitgangspunten van CNV rond pensioen;
  3. tijdens de pensioen-driedaagse van begin november gaan we als vakbonden, OR en werkgever gezamenlijk in gesprek met alle medewerkers van de Volksbank over dit onderwerp. Ook daar is jullie inbreng als CNV-leden zeer gewenst.

Samen werkt!

CNV Vakmensen is een vakbond waar samenwerken voorop staat. De leden in een bedrijf hebben de doorslaggevende stem. Samen met de onderhandelaars bepalen we de inzet van CNV in het overleg en het uiteindelijke resultaat wordt aan de leden voorgelegd om erover te stemmen. Maak gebruik van je mogelijkheden om samen met CNV te werken aan goede en eerlijke arbeidsvoorwaarden voor jou en je collega’s bij de Volksbank.

Jolien Dekker
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 23 81 13 92
E j.dekker@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid