Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Voortgang cao voor de Volksbank

Begin deze week is het overleg over een nieuwe cao voor de Volksbank weer opgepakt. Met deze nieuwsbrief meldt CNV Vakmensen jou de stand van zaken. Daarnaast ook een berichtje over je pensioenregeling.

Komen wij eruit?
In 2016 hebben we een veelheid van onderwerpen besproken waarover we het in een aantal gevallen ook (voorlopig) eens lijken te kunnen worden. Maar we zijn blijven steken bij de loonontwikkeling en de exacte uitvoering van de omzetting van de variabele beoordelingstoeslag in een vaste looncomponent.

Hoewel we afgelopen maandag uitgebreid met elkaar gesproken hebben hierover kunnen we helaas nog geen melding maken van een “gelukkige afloop”. Op 6 februari praten we verder.

CNV Vakmensen hoopt dat er uiteindelijk knopen kunnen worden doorgehakt. Als dit lukt is het woord daarna aan jullie. Want de leden van CNV Vakmensen en de andere vakbonden hebben uiteindelijk het laatste woord als het gaat om het wel of niet accepteren van de uitkomst van het onderhandelingsproces.

Pensioenregeling na 1 januari 2018
De huidige afspraken over de pensioenregeling lopen eind dit jaar af. We zijn nu al begonnen met het overleg over een nieuwe regeling. Daar is uiteraard het bestuur van het pensioenfonds SNS Reaal bij betrokken. Op de eerste verkennende bespreking van deze week was echter ook VIVAT aanwezig. De medewerkers van de Volksbank en VIVAT zijn immers op dit moment allemaal deelnemer aan de huidige pensioenregeling.

We spraken over mogelijke constructies om de huidige regeling te handhaven, maar de beide bedrijven wel de gelegenheid te geven een eigen, nieuwe regeling te maken, met een bijbehorende eigen premieafspraak.
CNV Vakmensen gaat de verschillende voorstellen, ideeën en bijbehorende onderbouwing nu bestuderen, om met de andere vakbondsvertegenwoordigers in het volgend tripartite-overleg (werkgevers, vakbonden, pensioenfonds) een weloverwogen mening te kunnen geven.

Pas als duidelijk is of en hoe de Volksbank aangesloten blijft bij het huidige pensioenfonds, dan kunnen we verder om nieuwe afspraken te maken over de inhoud van de pensioenregeling en de bijbehorende premie (de kosten voor werkgever en werknemers). Wij verwachten dat wij in de komende maanden het nog vaak met elkaar zullen hebben over jouw pensioen. Houd daarom onze nieuwsbrieven in de gaten!

Reacties, vragen, meedenken?
CNV Vakmensen is blij met de reacties van jullie naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief. Ook nu kan je over de hier besproken onderwerpen contact opnemen met mij.

Jolien Dekker
bestuurder CNV Vakmensen
M 06-23811392
E j.dekker@cnvvakmenen.nl

Wil jij ook een sterke bond? Meld dan nu een nieuw lid aan en ontvang een cadeaubon. Kijk op www.cnvvakmensen.nl/werven voor meer informatie.

 

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid