Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingsresultaat over cao de Volksbank

Afgelopen maandag is er eindelijk een onderhandelingsresultaat tot stand gekomen bij de Volksbank voor een nieuwe cao. De huidige liep af op 1 januari van dit jaar. CNV-leden kunnen nu hun stem laten horen, en zijn van harte welkom op een van de ledenbijeenkomsten in Den Bosch, Utrecht en Den Haag.

Stemmen
Vanaf nu tot 1 maart 12.00 uur kun je stemmen over het onderhandelingsresultaat via deze stem-enquête (link).

Het resultaat
In de bijlage vind je de complete tekst van het onderhandelingsresultaat. Verderop in deze nieuwsbrief beschrijven we wat CNV Vakmensen de plus- en minpunten van deze cao vindt. Hier eerst een opsomming van een aantal kernpunten:

 • Cao voor 1 jaar (tot en met 31-12-2017) met op 1 mei een structurele slarisverhoging van 1%.
 • Vervangen (met ingang van volgend jaar) van de beoordelingstoeslag door een voor iedereen gelijke, vaste toeslag van 2,5% van je salaris. Deze toeslag telt mee voor je vakantiegeld, voor je pensioen en ook cao-verhogingen zijn hierop van toepassing. Deze toeslag is er niet voor medewerkers die na 31-12-2017 in dienst komen. Het PCB-proces wordt naar aanleiding van de afschaffing van de beoordelingstoeslag ook gewijzigd. Dat gebeurt in overleg met en na instemming van de ondernemingsraad.
 • De beoordelingstoeslag over 2017 is gelijk aan die van vorig jaar.
 • De meerwerkvergoeding wordt vereenvoudigd en versoberd: voor overwerk ontvang je

  - ma t/m vr vóór 21.00 uur: 125%;
  - ma t/m vr na 21.00 uur en za vóór 17.00 uur: 150%;
  - ma ná 17.00 uur tot ma 07.00 uur: 200%.
 • De 58+-regeling (4 uur minder werken, 2 uur minder salaris, volledige pensioenopbouw) kan niet meer ingaan op 58-jarige leeftijd, maar vanaf vijf jaar voor de pensioenrichtleeftijd.
 • De aanvullingsregeling bij langdurige arbeidsongeschiktheid (na twee jaar ziekte) wordt evenwichtiger, dat wil zeggen in sommige situaties wel iets minder, maar wel veel langer (tot aan AOW-leeftijd). Voor mensen met een laag arbeidsongeschiktheidspercentage (<35%) die wel blijven werken voor het overige deel, komt er een salarisgarantie van 80% van het oude salaris.
 • In de cao wordt vastgelegd dat medewerkers van winkels die in de aangewezen transitiegebieden worden overgenomen door een franchisenemer en die meegaan naar de nieuwe werkgever (met nieuwe arbeidsvoorwaarden) een beëindigingsvergoeding ontvangen conform die uit het nieuwe sociaal plan.
 • De Volksbank gaat meer werk maken van het MVO-beleid voor mensen met een grote achterstand op de arbeidsmarkt. Niet alleen zijn er aantallen voor werkplekken (regulier en extra) vastgelegd, er is ook afgesproken dat om dit beleid uit te voeren 0,5 fte wordt ingezet binnen de afdeling HR. 

Bijeenkomsten
CNV Vakmensen vindt het belangrijk dat de leden met elkaar en met de CNV-onderhandelaar van gedachten kunnen wisselen over dit onderhandelingsresultaat. Het is een vrij lang proces geweest (we hadden graag voor eind 2016 al klaar willen zijn) en dat is niet voor niets. Er zijn daarom door de vakbonden die tot dit resultaat zijn gekomen, drie bijeenkomsten gepland, waar jullie allemaal van harte welkom zijn. Ook je collega’s die (nog) geen lid zijn van CNV Vakmensen, kunnen aanschuiven. Als vakbondslid heb jij het laatste woord, maar uiteraard vertellen we graag aan alle medewerkers waar we ons zo voor hebben ingespannen. De bijeenkomsten zijn in: 

DEN BOSCH:
16 februari 12.00 uur – 13.00 uur (Auditorium)
UTRECHT:
20 februari 12.00 uur – 13.00 uur (Manifestzaal – B.00)
DEN HAAG:
21 februari 12.00 uur – 13.00 uur (Auditorium) 

Stemmen
Vanaf nu tot 1 maart 12.00 uur kun je stemmen via deze stem-enquête (link). Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kun je ook digitaal via onze website stemmen. Ga hiervoor naar www.cnvvakmensen.nl/caos/banken/cao-sns-bank. De nieuwsbrief vind je onderaan de pagina de nieuwsbrief ‘Onderhandelingsresultaat over cao de Volksbank’. Hierin staat de link naar de stemming. Mocht het niet mogelijk zijn via de link te stemmen, stuur dan bijgaand stemformulier ingevuld naar het secretariaat, via het op het formulier genoemde post- of mailadres.

Plus- en minpunten
We hebben een onderhandelingsresultaat waar heel duidelijk mooie en minder mooie kanten aan zitten. CNV Vakmensen ziet, zeker na het soms moeizame onderhandelen, dat dit het uiterste is wat we er uit hebben kunnen halen. Het is zeker niet alles wat we wilden, maar meer zat er niet in. We zijn blij dat er een structurele loonsverhoging is, maar we hadden natuurlijk graag gezien dat die hoger was en eerder inging.
Dat de variabele beoordelingstoeslag (met de soms gebrekkige transparantie, de vraagtekens rond de Gausskromme, en de gebleken onmogelijkheid de in 2013 afgesproken systematiek echt uit te voeren), is afgeschaft, vindt CNV Vakmensen prima. Maar de compensatie is aan de lage kant en we vinden het jammer dat nieuwe medewerkers deze niet krijgen.
De Volksbank heeft aan het begin van de onderhandelingen ingezet op een groot aantal versoberingen (lees: verslechteringen) en die zijn gelukkig niet allemaal doorgegaan. Sommige wel, zoals de meerwerkvergoeding (maar dan weer niet helemaal zoals werkgever het wilde) en het naar achter schuiven van de ouderenregeling voor minder werken (die werkgever helemaal wilde afschaffen).
De aanvullingsregeling bij langdurige ongeschiktheid, die de Volksbank heeft herverzekerd, liep af. CNV vindt de nieuwe regeling een gelijkwaardige vervanging, met meer gelijkheid tussen de verschillende WGA-categorieën.
Hoewel er vraagtekens gezet kunnen worden bij het franchise-beleid van de Volksbank in relatie tot het manifest en Spot on, is het een goede zaak dat er een stimuleringsregeling van niveau sociaal plan is voor medewerkers die meegaan naar een nieuwe werkgever.
Over het beleid rond mensen met een grote achterstand op de arbeidsmarkt (de doelgroep van de participatie-wet) hebben we intensief gesproken en ook goed gekeken naar wat er terecht is gekomen - of juist niet - van eerdere afspraken hierover. Daarom is CNV blij dat de nieuwe afspraken van een hoger realiteitsgehalte zijn en dat er specifieke aandacht, ook in menskracht, is voor de realisatie ervan.

En wat vinden jullie er van?
Op de bijeenkomsten en via vragen en andere reacties aan de CNV-onderhandelaar Jolien Dekker hoort CNV Vakmensen graag wat jullie van dit onderhandelingsresultaat vinden. Laat dat weten, kom naar de bijeenkomsten en breng je stem uit via de stem-enquête (link). Het woord is aan jullie!

Jolien Dekker
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 23 81 13 92
E: j.dekker@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid