Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Nieuwe cao voor de Volksbank

In dit najaar gaat CNV Vakmensen weer overleggen over nieuwe cao-afspraken. Een onderdeel daarvan is een nieuwe pensioenregeling. Dat is nodig omdat de huidige afspraken met het pensioenfonds aflopen eind dit jaar. Wat is voor jou belangrijk?

Cao
Vorig jaar hebben we vrij veel veranderd in de cao, onder andere wat betreft de PCB-toeslag. En we hebben voor vier jaar een sociaal plan afgesloten. Maar de cao loopt maar één jaar, dus tot 31 december 2017. Wat willen we anders of beter in de nieuwe cao? Meer mogelijkheden voor scholing, ontwikkeling en werken aan je duurzame inzetbaarheid? Algemene salarisverhoging? Grotere invloed op hoe, wanneer en waar je je werk doet? Of loopt het allemaal naar behoren en is het behoud van de werkgelegenheid je eerste prioriteit?

Wat vind jij belangrijk?
De inzet van CNV Vakmensen wordt bepaald door de leden. Daarom horen we graag van jou welke dingen in je werk bij de Volksbank goed gaan en welke niet. Moeten er nadere afspraken gemaakt worden? Of merk je dat de huidige afspraken best goed zijn, maar dat er aan de uitvoering nog wel eens het een en ander schort? Ook als je ziet dat het allemaal best wel goed loopt, horen we dat graag van je.
In augustus stuurt CNV Vakmensen jou een korte enquête met een aantal concrete vragen. Maar nu vragen we je eerst dit: wat moet er volgens jou in ieder geval geregeld worden in de nieuwe cao?
Alle soorten antwoorden en reacties zijn van harte welkom bij de CNV-bestuurder bij de Volksbank, Jolien Dekker, via j.dekker@cnvvakmensen.nl.

Pensioen
Wat in ieder geval in de nieuwe cao geregeld zal moeten worden, zijn nieuwe afspraken over de pensioenregeling. In de cao staan de hoofdlijnen daarvan, waaronder de premie, de eigen bijdrage aan de premie, het opbouwpercentage, de pensioengrondslag (over welk deel van je salaris bouw je pensioen op) en het type regeling (of en zo ja, voor welke hoogte het pensioen is gegarandeerd, of en hoe hoog het nabestaande pensioen is). Die hoofdlijnen zijn ook terug te vinden in de afspraken die er met het pensioenfonds (of een pensioenverzekeraar) worden gemaakt.

Er zijn twee redenen waarom er nieuwe afspraken moeten worden gemaakt. De overheid heeft de pensioenleeftijd opnieuw verhoogd (in 2018 is dat 68) en dat is gekoppeld aan het fiscaal toegestane opbouwpercentage. En het contract met het pensioenfonds loopt 31 december af.

Hogere pensioenleeftijd
Als de pensioenleeftijd niet wordt verhoogd conform de nieuwe regelgeving, mag er niet maximaal belastingvrij worden opgebouwd. Dat kan, zeker als je wat jonger bent, leiden tot een lager pensioen (dat dus wel eerder kan ingaan). Daarom is het voorstel van jullie werkgever de richtlijnen van de overhoud te volgen.

Pensioenpremie omhoog?
In het contract met het pensioenfonds wordt bepaald hoeveel premie er nodig is voor de gewenste pensioenregeling. We moeten er rekening mee houden dat de premie omhoog moet als we, met een regeling die even goed is als we nu hebben, het pensioen bij het pensioenfonds SNS Reaal willen voortzetten.

Hoe belangrijk is voor jou je pensioenregeling?
Een pensioenregeling kost geld. Als het huidige pensioen handhaven duurder wordt (en dat zit er dik in), zal je werkgever aangeven dat er dan minder geld overblijft voor andere arbeidsvoorwaarden, zoals het salaris. Welke keuze zou jij daarin willen maken? Vind je het pensioen (inkomen later) zo belangrijk dat je inkomen nu niet of minder hard hoeft te groeien? Of vind je dat de pensioenregeling ook wel minder kan, bijvoorbeeld door een lagere opbouw, of een groter individueel risico op een lagere pensioenuitkering?

Dat is de tweede vraag die CNV Vakmensen jou nu al wil stellen: hoe kijk jij aan tegen de keuze tussen verbetering van je inkomen nu of handhaven van het huidige pensioenniveau?
Ook je reacties op dit dilemma zijn welkom via j.dekker@cnvvakmensen.nl.

Meedenken en meepraten is belangrijk!
CNV Vakmensen is een vakbond die zich sterk maakt voor eerlijke en solidaire arbeidsvoorwaarden voor jou en al je collega’s bij de Volksbank. Wij kunnen dat niet doen zonder jouw betrokkenheid. Laat daarom wat van je horen. Denk mee en praat mee, want alleen met elkaar kunnen we er voor zorgen dat er goede afspraken tot stand komen.

Geef deze nieuwsbrief daarom door aan je collega’s en laat ze zien waarom het belangrijk is dat er een vakbond is!

Jolien Dekker
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 81 13 92
E:  j.dekker@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid