Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Akkoord Sociaal Plan de Volksbank, nu nog een cao

De leden van CNV Vakmensen hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuw sociaal plan van de Volksbank. Dat is mooi. Maar er is nog veel werk te verzetten voor er ook een nieuwe cao is. Daarover meer in deze nieuwsbrief.

Een nieuw sociaal plan
Niet alleen de CNV'ers hebben ingestemd met het sociaal plan, ook de leden van de andere vakbonden zijn akkoord. Daarmee ligt er nu voor 4 jaar een sociaal plan voor jullie, dat is toegesneden op alle reorganisaties en inkrimpingen als gevolg van Spot On.
Een van de kenmerken van het nieuwe sociaal plan is de “pré-mobiliteitsfase”. Als deze fase van toepassing is verklaard op een afdeling of een of meerdere functies daarbinnen, dan hebben de desbetreffende medewerkers de mogelijkheid met extra faciliteiten (geld én tijd) te werken aan hun duurzame inzetbaarheid. De pré-mobiliteitsfase, 6 tot 12 maanden, wordt toegepast als er wel al plannen in ontwikkeling zijn voor een reorganisatie, maar er nog geen formele adviesaanvraag bij de or ligt.

Komende reorganisaties?
We zullen gezamenlijk - medewerkers, werkgever, OR en vakbonden - de vinger aan de pols moeten houden als het gaat om het correct en tijdig toepassen van de nieuwe pré-mobiliteitsafspraken in het sociaal plan. Aarzel dan ook niet om mee te praten en/of vragen te stellen als er binnen jouw afdeling wordt nagedacht over toekomstige reorganisaties. Uiteraard zal je leidinggevende de eerste zijn die informatie kan geven over of, hoe en wanneer Spot On voor jou en je afdelingen effecten heeft.
Maar kom je er niet goed uit, of wil je weten wat de afspraken in het sociaal plan in jouw situatie betekenen? Neem dan ook contact op met de CNV-bestuurder bij de Volksbank.

Ondanks alle reorganisaties en inkrimpingen, kan het voorkomen dat er binnen de Volksbank ook nog afdelingen en/of functies zijn waar nog wel sprake is van groei of uitbreiding. Die situaties zouden een factor kunnen zijn als je bewust gaat werken aan je duurzame inzetbaarheid.
CNV Vakmensen pleit voor transparantie hierover en vindt dat zowel bij leidinggevenden als bij HR en Loopbaanplaza bekend moet zijn waar er binnen de Volksbank nog groei plaatsvindt. Niet om ongefundeerd optimisme ten toon te spreiden, maar wel om juist in individuele situaties realistisch te kunnen zijn in het nadenken over een ontwikkelings- of opleidingstraject. In het volgend overleg van CNV Vakmensen met jullie werkgever zullen wij dit nogmaals aankaarten en aangeven dat ook hierover meer duidelijkheid moet komen.

Cao
Het was natuurlijk de bedoeling dat we eind 2016 ook de onderhandelingen over de nieuwe cao zouden zijn afgerond. Dat is helaas niet gelukt. Voor met name de loongerelateerde onderwerpen hebben we meer tijd nodig. Dat geldt zowel voor de algemene loonontwikkeling als voor de wijze waarop de variabele beloning wordt omgezet in vast salaris.
Wat dat laatste betreft: de discussie gaat niet alleen over de hoogte van de compensatie, maar ook over de vraag of compensatie wordt opgenomen in het salaris en de salarisschalen (en dus ook in het salaris van nieuwe medewerkers) of dat er sprake zal zijn van een vaste toeslag, alleen voor de huidige medewerkers.

Heb jij hier een mening over?
Is het voldoende om de variabele beloning voor de huidige medewerkers om te zetten in een toeslag, die niet verwerkt wordt in de salarisschalen, en uiteraard dan ook niet in je huidige schaalpositie? Of vind je dat de compensatie moet worden opgenomen in het hele salarissysteem (de schalen) van de Volksbank, en zo voor de huidige én de nieuwe medewerkers zal gelden.
Met andere woorden: is het afschaffen van de variabele beloning een acceptabele manier om voor nieuwe medewerkers de salarissen bij de Volksbank naar beneden te brengen en zo op termijn een kostenbesparing te realiseren?
CNV Vakmensen hoort graag wat jullie hiervan vinden. Mail je opmerkingen hierover naar mij, zodat wij dit kunnen inbrengen in het cao-overleg volgende week.

Pensioen
Dit jaar zal er ook opnieuw gepraat moeten worden over de pensioenregeling. De huidige afspraken met het pensioenfonds SNS Reaal lopen eind van dit jaar af. Volgende week is er al een eerste overleg tussen het bestuur van het pensioenfonds, de werkgevers (de Volksbank en VIVAT) en de vakbonden. Ben jij geïnteresseerd in dit complexe, maar ook zo belangrijke onderwerp? CNV Vakmensen zoekt een “meedenker” op dit dossier. Neem contact met mij op als je wilt overwegen ook op deze manier je vakbondslidmaatschap inhoud te geven.

Reageren op deze nieuwsbrief?
Elke vraag of reactie is welkom bij jouw CNV-bestuurder.

Jolien Dekker
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 81 13 92
E: j.dekker@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid