Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

RBS NL medewerkers kunnen stemmen: cao 2016-2018

CNV, de andere vakbonden en RBS NL hebben in enkele onderhandelingsrondes een resultaat bereikt over nieuwe cao-afspraken. Over de meeste zaken werden we het snel eens, ook al omdat er van beide kanten geen behoefte was aan ingrijpende veranderingen. Maar lastiger was het op het terrein van de salarisontwikkeling. Daarvoor ligt er nu een eindbod van jullie werkgever.

Het woord is nu aan jullie. Hieronder vinden jullie een overzicht van de bereikte resultaten en het eindbod. In de bijlage een volledige lijst.

 

Looptijd en voor wie

 Deze cao gaat gelden van 1-1-2016 tot en met 31-12-2017. Maar als onverhoopt de wind down langer duurt, dan blijft de cao van kracht. De nieuwe cao blijft van toepassing op dezelfde groep medewerkers als de oude. Maar we spreken ook af dat als er, in overleg met betrokkenen én met de vakbonden, een acceptabel nieuw arbeidscontract met nieuwe arbeidsvoorwaarden is voor de mensen die onder de kleine groep van de “go forward” vallen, deze medewerkers niet meer onder de cao vallen.

Salaris(banden)

RBS heeft aangeboden dat alle salarissen (en salarisbanden) per 1-1-2016 structureel worden verhoogd met 1% en per 1-1-2017 met 0.75 %. Daarnaast krijgt iedereen in 2016 zowel als in 2017 eenmalig een extra vrije dag, ongeacht hoe lang je in dat jaar nog in dienst bent bij RBS. Een vrije dag is ongeveer 0.4% van je jaarloon waard. Als je dus vakantiedagen over hebt en die krijgt uitbetaald bij je vertrek, is dat per vakantiedag vergelijkbaar met een eenmalige uitkering van 0.4% . CNV constateert dat dit bod dicht in de buurt komt van de inflatie-correctie, maar we hadden het heel graag iets ruimer gezien. Maar zelfs een verhoging van het aantal extra vrije dagen in 2017 naar 2 behoorde niet meer tot de mogelijkheden voor RBS. Op dit punt dus geen overeenstemming tussen vakbonden en RBS, maar een eindbod van de werkgever.
 

Stijging binnen salarisband op grond van beoordeling (de matrix)

 Net als in de voorgaande jaren wordt er per jaar 1.5% van de loonsom uitgetrokken voor de salarisverhoging voor iedereen die een 3 of hoger scoort en wiens rsp onder de 100% ligt. De matrix van artikel 3.4 van de cao zal op basis hiervan worden ingevuld. 

Pensioen

De huidige pensioenregeling voor de medewerkers blijft bestaan tot aan het eind van deze cao. De vakbonden zullen worden geïnformeerd over de wijzigingen in of rond het pensioenfonds als er geen actieve deelnemers meer zijn. 

Overige wijzigingen

 Een aantal regelingen uit de huidige cao zijn aangepast aan óf wettelijke veranderingen óf de situatie van de wind down. Zo zullen de inspanningen van RBS om mensen met een arbeidsbeperking (bijvoorbeeld Wajongers) een werkplek te bieden en om stageplekken voor MBO-ers te creëren in de komende twee jaar niet meer worden voortgezet. Jammer, maar begrijpelijk. Ook de inspanningsverplichtingen voor het aannemen van oud-werknemers die her-intreden op de arbeidsmarkt, verdwijnen. Een overzicht van deze en andere aanpassingen vind je in de bijlage. 

Wat vindt CNV, wat vind jij? 

 Zoals gezegd vonden we een iets ruimere salarisverhoging meer passend. Maar dat bleek aan de onderhandelingstafel onmogelijk. Is er een andere manier om die wens van de vakbonden tot realiteit te maken? Dat is aan jullie! CNV hoort graag van jou als jij in actie wil komen om je sterk te maken voor een betere afspraak op dit punt.
CNV kan met de overige afspraken goed leven. Ronduit tevreden zijn we over de afspraak dat ook RBS de landelijke afspraak tussen sociale partners over reparatie 3e ww-jaar zal nakomen. Al met al leggen we de bereikte cao-afspraken “neutraal” aan jullie voor. Laat je stem dus horen. 

Vragen?

Wil je meer weten over de cao of heb je vragen of opmerkingen over de situatie bij RBS, neem dan contact op met de CNV-onderhandelaar bij RBS NL, Jolien Dekker, via j.dekker@cnvdibo.nl of 023-5670630.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid