Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Rabobank wil praten over lopende cao

Voor de kerstvakantie hebben CNV Vakmensen en de andere vakbonden met Rabobank gesproken tijdens het periodieke overleg. Belangrijke punten zijn dat Rabobank wil praten over verandering van de inroostering en de dagvensters bij RKS zoals die nu zijn vastgelegd in de cao.

Daarnaast heeft Rabobank een presentatie gegeven over de toekomst van het pensioen gecombineerd met nieuwe manieren van belonen zoals zij dat zien. Wat dus opvalt is dat Rabobank de komende tijd met de vakorganisaties wil praten over dingen die eigenlijk de komende jaren vastliggen in de cao die nog tot 1 januari 2021 loopt.

RKS
We hebben jullie vragen met betrekking tot werkdruk, ziekteverzuim, combinatie werk en privé, ambassadeurschap van Rabobank en tijdsbesteding, verloop, et cetera wederom bij Rabobank neergelegd en gevraagd om antwoorden. Rabobank heeft toegezegd dit schriftelijk te zullen doen. Verder melde Rabobank dat men met de vakbonden wil praten over de roosters bij RKS. Blijkbaar ervaart men problemen bij de inroostering door de dagvensters. Hierover wil Rabobank de komende maanden in gesprek met de cao-partijen. Omdat het nu vastligt in de cao kan Rabobank niet van de cao-tekst afwijken. Heb jij een mening over deze zaken of wil je invloed op deze veranderingen als RKS’er, of ken je andere RKS’ers die willen meedenken, meld je dan aan bij de CNV RKS groep. Mail naar r.mol@cnvvakmensen.nl.

Pensioenbeleid en total rewards proposition
Rabobank heeft verder een presentatie gegeven over total rewards en pensioenbeleid. Het lijkt erop dat Rabobank nadenkt over een stelselwijziging met betrekking tot pensioen. De Rabobank koppelt het pensioen nadrukkelijk aan het thema total rewards en benoemt onder andere ontwikkelingen als flexibiliteit en passende beloning. In dat kader denkt Rabobank na over een nieuwe beloningsstructuur van het EK (executive kader). Dat men daarna ook wil toepassen op de cao populatie. Rabobank wil daarbij de mening van de medewerkers polsen. Vanuit de kadergroep CNV Vakmensen bij Rabobank zullen we ons standpunt bepalen, beide onderwerpen zijn namelijk verankerd in de cao. Ook hier komen dus belangrijke onderwerpen op de agenda als we Rabobank goed begrijpen. Het is dus zaak als je invloed wilt uitoefenen als CNV Lid om je aan te melden voor de kadergroep.

Bank van de Toekomst
De heer Duijzer heeft ons tijdens het overleg meegenomen in de (toekomstige) bewegingen van Rabobank. De samenvoeging van de verschillende Rabobanken tot een Rabobank en de lopende reductie van medewerkers en de wijzigingen in de manier van werken. De heer Duijzer geeft ook aan dat Rabobank nog een inhaalslag te maken heeft met betrekking tot kost/inkomsten ratio als je kijkt naar de eigen ambitie en een en ander vergelijkt met de concurrentie. Hij schets een spagaat, de voortschrijdende reductie van FTE (minder mensen) en een Rabobank die toch (meer) lokaal aanwezig wil blijven. Voor de zittende medewerkers wordt het aanpassen, door middel van scholing of het risico te lopen te moeten vertrekken.

Loopbaan!
Blijf dus aan je loopbaan werken, via CNV Vakmensen http://jamesloopbaan.nl/sector/sector-financieel/rabobank/ kun je hier aan blijven werken. Maak hiervoor gebruik van je ontwikkelbudget dat in 2018 nog € 1.500 bedraagt, in 2019 bedraagt het € 1.000. Maak er nu gebruik van!

Time to Grow tool
Het gebruiken van het ontwikkelbudget is nog makkelijker gemaakt gaf Rabobank aan. Rabobank heeft de tool om opleidingen te boeken af. Je hoeft nu niet meer zelf voor te schieten.

Reparatie WW/WGA
Het invoeren van de WW/WGA reparatie verloopt volgens planning. Rabobank heeft de stukken ruim op tijd bij de uitvoeringsorganisatie ingediend. Het is nog steeds de bedoeling om te zorgen dat het op 1 april geregeld zal zijn.

Ondernemingsraden
De veranderingen binnen Rabobank brengt mee dat er gekeken gaat worden of en hoe de medezeggenschapstructuur anders ingericht kan worden. Hier is Rabobank in overleg met de verschillende medezeggenschapsgremia. Ook de vakbonden zullen onderdeel zijn van dit proces.

Exchange Center
Het exchange center heeft helaas niet opgeleverd wat men ervan verwachtte. Daarom heeft Rabobank samen met Randstad besloten hiermee te stoppen. De vakbonden zijn de afgelopen maanden hierover op de hoogte gehouden. Of er een soort alternatief komt weten wij nog niet, als CNV Vakmensen zullen wij hier wel op aandringen.

Nieuwe Bestuurder
Tenslotte zal er de komende 2 maanden een wisseling van CNV bestuurder bij Rabobank plaatsvinden. Ondergetekende heeft gesolliciteerd op een ander functie binnen CNV Vakmensen waarbij de nadruk ligt op flexibele arbeidsrelaties en misbruik. Helaas is dat niet te combineren met de cao Rabobank. Mijn opvolger zal Robbert Wonnink zijn en ik zal het werk de komende 2 maanden overdragen aan hem.

Volgende periodiek overleg is op 15 januari. Mocht je nog zaken hebben die de vakbond kan aankaarten of heb je zorgen. Mail dan naar onderstaand e-mailadres.

Vragen opmerkingen
Voor vragen en opmerkingen kun je mij mailen.

Roderik Mol
Bestuurder
Bereikbaar via 06-20471890 of r.mol@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid