Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Tussenstand cao-overleg ING

De afgelopen tijd is er druk onderhandeld over de nieuwe ING-cao. Dat gebeurde in een constructieve sfeer. Over veel onderwerpen, zoals werkdruk en teambonus, lijkt het dat wij afspraken kunnen maken. Wel is er nog verschil van mening over de loonsverhoging. CNV wil een fatsoenlijke loonsverhoging.

Constructief gesprek
Nadat er een deelresultaat is bereikt over het sociaal plan is er nu onderhandeld over de rest van de cao. Het sociaal plan maakt onderdeel uit van de cao. Het hele verhaal zal als 1 pakket aan jou worden voorgelegd. De onderhandelingen over de rest van de cao vonden in een constructieve sfeer plaats.

Perspectief voor jou als leidraad tijdens de onderhandelingen
CNV Vakmensen, de andere vakorganisaties en ING zijn zich er zeer bewust van dat er veel veranderingen op jou als medewerker afkomen. ING is een krimpende organisatie met veel reorganisaties. Maar ook in de wereld buiten ING verandert er veel. Daarom hebben wij uitgebreid gesproken over welk perspectief wij jou nu willen bieden. Ten eerste is dat perspectief op werk, hoewel wij ons realiseren dat dit niet altijd gemakkelijk is. CNV Vakmensen heeft voorgesteld een leerrekening voor jou te openen. Die afspraak gaan wij in ieder geval maken. Ten tweede perspectief op de mogelijkheden jouw werk- en priveleven te combineren. Voorbeelden daarvan zijn afspraken over werkdruk, vaderschapsverlof en mantelzorg. Perspectief op goede samenwerking is ook een item met een afspraak over de teambonus. Perspectief op maatschappelijk verantwoord ondernemen en aandacht voor ouderen met een afspraak over 1 dag per week werken voor een goed doel voor 60+-ers.

CNV Vakmensen heeft er vertrouwen in dat wij goede afspraken kunnen maken om jou perspectief te bieden.

Nog verschillende ideeën over de loonsverhoging
CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties hebben nog andere ideeën over de loonsverhoging dan ING. ING biedt voor een eenjarige cao een loonsverhoging van 1,25%. Vakorganisaties hebben aangegeven 2,25% loonsverhoging en 1 extra vrije dag te willen. Deze vrije dag wordt dan geoormerkt als diversiteitsdag. Als je een voor jou bijzondere feestdag wil vieren dan kan je daarvoor vrij krijgen, bijvoorbeeld voor Hindoes bij het lichtjesfeest. We zijn er nog niet uit.

Voor de zomer een resultaat over een nieuwe cao?
Het is nog steeds de bedoeling dat er voor de zomer een resultaat komt over een nieuwe cao. Maar daarvoor zal ING toch echt met een fatsoenlijke loonsverhoging moeten komen. Dat is helaas nog niet het geval. Op 5 juli praten we verder. Vanzelfsprekend houden wij jou op de hoogte.

Vragen en opmerkingen
Heb jij nog vragen of opmerkingen dan kun je bij mij terecht.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 50 09 86
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl


 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid