Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Teleurstelling over inzetbrief ING

Een vage inzetbrief en het voorstel om de afspraak over de leerrekening, een CNV-afspraak in de huidige cao af te schaffen, zorgde voor teleurstelling. Teleurstelling over het niet expliciet zijn in de inzetbrief. Maar ook teleurstelling dat de afspraak over de leerrekening opzij geschoven wordt.

Vaagheid troef in inzetbrief ING
De inzetbrieven van zowel CNV Vakmensen, als van de andere vakorganisaties waren heel duidelijk. Leden gaven ook aan dat zij niet meer mooie afspraken, maar concrete afspraken willen. Daarom was de teleurstelling groot dat ING in de werkgeversvoorstellenbrief uiterst vaag is. Vaag over hoe ze het proces van continue de cao aanpassen wil realiseren. Vaag over het ecosysteem van vakmensen. Vaag over de invulling van zorg en werk. Vaag over hoe inclusiviteit vorm te geven. Vaag over hoe je verlofsystemen afschaft. Gelet op de vaagheid is er tijdens het laatste overleg afgesproken dat ING voor het volgende overleg met een voorstellenbrief komt, die meer concreet is.

CNV Vakmensen verbaasd over het afschaffen van de leerrekening
Zonder dat er tevoren overleg is gevoerd, stond opeens in de ING-voorstellenbrief dat de afspraak over de leerrekening heroverwogen wordt. Wel is ING bereid om te praten over inzet van het hiervoor gereserveerde geld. Wij waren nog midden in het overleg met ING, de belastingdienst en het ministerie van Sociale Zaken hierover. Minister Koolmees heeft over de leerrekening recentelijk een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit gaat de toekomst worden. Dat een bedrijf als ING, dat vooruitstrevend in arbeidsvoorwaarden wil zijn, zo’n voorstel doet verbaast ons dan ook zeer.

Wellbeing wordt in de cao gefietst
Een campagne over wellbeing spreekt veel medewerkers aan. Dat is op zich mooi. Jammergenoeg is deze campagne noch besproken met noch gepresenteerd aan vakorganisaties. Wij hebben geen idee of en in hoeverre dit thema in de cao past.

Wat wil ING met tijd?
Aan de ene kant wil ING dat medewerkers tijd vrijmaken voor werken in de zorg en het onderwijs naast hun huidige werk. Op zich prima, maar waar halen drukbezette medewerkers de tijd vandaan? Ook wil ING dat medewerkers zelf de baas zijn over hun tijd, maar stelt de werkgever ook voor om 4x9 uur niet meer mogelijk te maken. Dat lijkt in tegenstrijd met elkaar. Kortom het is niet zo duidelijk wat ING nu met tijd wil.

Belonen en waarderen is voor beiden een belangrijk onderwerp
Zowel uit de survey van ING en vakorganisaties als uit de CNV-leden enquête blijkt dat belonen en waarderen een belangrijk onderwerp is. CNV Vakmensen en ING willen beiden de beoordelingsverhoging afschaffen. Wat wel verbaast, is dat ING aangeeft een bescheiden algemene loonsverhoging te willen gelet op de publieke discussie over de beloning van medewerkers. Wij hebben om 4% loonsverhoging gevraagd, dat staat niet in verhouding tot de in maart van dit jaar voorgestelde beloning van 50% voor de top. Daarom doen wij dit maar af als een vergissing van de zijde van ING.

Overleg gaat verder en jij mag meepraten/meedenken
Het overleg gaat verder. Wij hopen dat er dan meer duidelijkheid komt over wat ING nu wil. Jij kunt ook meepraten. In de vorige nieuwsbrief zijn de data voor meepraatsessies genoemd. Wij gaan de komende tijd spreken over de thema’s waarderen en belonen, vakmanschap en inzetbaarheid, mvo, tijd en werkdruk en tenslotte welke contracten passen het beste bij welk werk als het over flexwerk gaat. Vanzelfsprekend blijven we jou als lid van CNV Vakmensen ook op de hoogte houden. Je kunt ook rechtstreeks naar mij of via www.jeachterban.nl/ing reageren.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 50 09 86
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid