Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Resultaat ING-cao: werkgeluk centraal

Minder regels meer principes is het motto van het onderhandelingsresultaat over de ING-cao. Dat is wennen, zowel voor jou als voor je leidinggevende. Omdat CNV jouw werkgeluk van belang vindt, hebben wij afspraken gemaakt om dat zo concreet mogelijk invulling te geven. Jij mag er nu over stemmen.

Stem mee!

Breng je stem online uit >
Dat kan tot 19 maart 2019 12.00 uur. Je kunt voor of tegen stemmen en eventuele opmerkingen plaatsen.

CNV Vakmensen is tevreden over het resultaat. Werkgeluk heeft een prominente plaats gekregen, inzetbaarheid blijft belangrijk en de loonsverhoging is heel behoorlijk.

Download het onderhandelingsresultaat (pdf) >

Beloning en waarderen: 2 x 3% loonsverhoging, een eenmalige uitkering en vervanging voor afschaffing beoordelingsverhoging
De 1e voorwaarde voor werkgeluk is dat je van je werk kunt leven, de beloning. Per 1 september 2019 en 2020 krijg je er 3% bij. Ook krijg je in 2020 een eenmalige uitkering van 0,75%. De verhoging die je krijgt op basis van een beoordeling komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een budgetneutrale oplossing. De cao is voor 2 jaar afgesproken.

Werkgeluk: minder regels, een vervangingsbudget en coaches
Er zal zoveel als mogelijk rekening gehouden worden met jouw individuele omstandigheden. Dat betekent dat je daarover in gesprek zal gaan met je leidinggevende. Dat is voor beiden wennen. Om jou daarbij te helpen hebben wij afgesproken dat er interne collega’s worden opgeleid om jou te helpen het gesprek over jouw toekomst aan te gaan. Ook je leidinggevende zal leren hiermee om te gaan. Bij uitvraag bleek dat, als het issue tijd aandacht krijgt, dit het meest werkgeluk zou opleveren. Daarom is er een budget van 0,4% afgesproken. Van dat budget wordt een zogenaamde pool van werkgelukbrengers (vervangers) ingericht, zodat jij tijd hebt voor je ontwikkeling en je privé.

Agile-cao, wat flexibeler en jij wordt betrokken
Gedurende de looptijd van de cao zal er rondom de thema’s tijd en inzetbaarheid gekeken worden wat nu het beste werkt. Dat zal op een agile manier tussentijds gebeuren. En natuurlijk wordt jij als medewerker daar nadrukkelijk bij betrokken. Ook initiatieven rondom het thema tijd (voor de kantoren kan dat anders zijn dan in Amsterdam of Leeuwarden) van medewerkers zelf zullen op een agile manier aangepakt worden. Voor dat laatste is een budget van 0,1% afgesproken.

Inzetbaarheid en vakmanschap: focus op plan B
Het blijft belangrijk om aan je eigen inzetbaarheid te blijven werken. Daarom zullen de afspraken over inzetbaarheid en vakmanschap nog steeds het hart van de cao blijven. Wel zal nu de focus op aan het werk blijven bij ING (plan B) komen te liggen. Dit betekent dat jij moet weten waar ING naar toe wil, zodat jij je plannen daarop kan maken. Om je daarbij te helpen kan je ook weer terecht bij de interne coaches. De individuele leerrekening, waarbij jij fiscaalvriendelijk een budget krijgt voor jouw ontwikkeling, dat je eventueel mee kan nemen naar een andere werkgever, zal in 2019 realiteit worden.

Tijd: budgetten, zeggenschap over bereikbaarheid, pilot onbeperkt verlof en 4 x 9
Tijd was het belangrijkste issue voor de meeste medewerkers, zo bleek uit het onderzoek onder medewerkers, daarom zijn er afspraken gemaakt over budgetten om tijd issues op te lossen (zie hierboven). Daarnaast is het principe afgesproken dat jijzelf over jouw eigen bereikbaarheid gaat. Er zal een pilot gestart worden over onbeperkt verlof. Tenslotte blijft de 36-urige werkweek (ook in de vorm van 4 x 9 uur werken) bestaan. De commotie, die hierover was ontstaan, deed ING inzien dat hun voorstel om de 4 x 9 uur-mogelijkheid af te schaffen, ongelukkig was. De cao-tekst hieromtrent wijzigt niet.

Maatschappelijke relevantie: mantelzorg, onderwijs, duurzaamheid en medewerkers met een arbeidsbeperking
Mantelzorg is voor menig ING-er een zorg. Daarom hebben wij afgesproken dat in principe jij gefaciliteerd wordt bij je mantelzorgtaken. Daarbij is een goed gesprek met je leidinggevende en redelijkheid en billijkheid leidend. Wel is daarvoor een budget gereserveerd. Daarnaast kan je naast je werk bij opteren voor werk in het onderwijs (voor bijvoorbeeld 1 dag). Ook krijg je een budget voor advies over de duurzaamheid van je woning. Tenslotte zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot (toekomstige) medewerkers met een arbeidsbeperking.

Als lid in 2020 weer gratis lidmaatschap
Over 2018 kan je door middel van declareren je lidmaatschap van CNV Vakmensen volledig betaald krijgen (met uitzondering van degenen, die toen lid zijn geworden). Dit kan nog tot 1 april aanstaande. Over 2020 hebben we een soortgelijke afspraak gemaakt.

Ledensysteem
Sinds kort werkt CNV Vakmensen met een nieuw ledensysteem. Bij het omzetten is er in sommige gevallen bij leden werkzaam bij ING en NN iets verkeerd gegaan. Daardoor hebben sommigen geen of verkeerde ledenbrieven gehad. Excuses daarvoor. Inmiddels moet het verholpen zijn. Mocht jij onverhoopt toch een ledenbrief van ING ontvangen, terwijl je bij NN werkt, laat het ons dan weten, dan kunnen wij het herstellen en ontvang je de juiste informatie.

Ike Wiersinga
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 50 09 86
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid