Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Periodiek overleg bij ING

Tijdens het periodiek overleg bij ING is gesproken over de enquête en medewerkersbijeenkomsten over belonen en waarderen, vernieuwing van medezeggenschap, hoe staat ING ervoor met betrekking tot reorganisatieplannen en opleiden en ontwikkelen bij ING. Medewerkers ING vinden vrije tijd belangrijk.

De enquête over belonen en waarderen van ING, CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties, is door 43% van de medewerkers ingevuld. Dat is een uitzonderlijk hoge score. Kennelijk is dit een onderwerp, dat medewerkers aanspreekt. Omdat er een goede verdeling is over leeftijden, salarisschalen en businessunits en er een grote respons is, is de uitslag van deze enquête zeer bruikbaar voor het cao-traject.
Uit de enquête en medewerkersbijeenkomsten over belonen en waarderen blijkt dat medewerkers vrije tijd heel erg belangrijk vinden. Daarbij worden de balans werk en privé en de eigen regelmogelijkheden als belangrijke redenen genoemd. Een issue bij dit punt is wel de werkdruk: is er voldoende tijd om ook daadwerkelijk verlof op te nemen? Daarnaast bleek ook dat medewerkers ontwikkelingsmogelijkheden en individuele vast/variabele beloning belangrijk te vinden. Bij beide onderwerpen is het onderwerp gelijke behandeling als lastig punt benoemd.

Vernieuwing medezeggenschap

Leden vanuit de medezeggenschap hebben ons verteld over de nieuwe medezeggenschapsstructuur. Doel van deze structuur is om jou en je collega’s meer bij het OR-werk te betrekken. Dat gebeurt door te werken met kleinere OR-en maar ook door per onderwerp zogenaamde OR-participanten mee te laten denken en werken. De OR-leden worden gekozen en de participanten kunnen benaderd worden per onderwerp en de OR helpen bij het ontwikkelen van adviezen. De participanten hebben dezelfde bescherming als OR-leden. Op 10 november vinden OR-verkiezingen plaats. Kies als CNV-lid voor CNV-kandidaten!

Reorganisatie: hoe staat het ermee?

Volgens de in 2016 gepresenteerde plannen van ING is het de bedoeling dat eind 2021 het aantal medewerkers in Nederland met 2300 is afgenomen. Daarnaast hebben wij in de cao de afspraak gemaakt dat de verhouding tussen het aantal vaste en zogenaamde flexbanen gemiddeld 80% vast en 20% flexibel zal zijn. In het 3e kwartaal van 2018 blijkt dat er inmiddels 1000 fte’s minder zijn dan in 2016 en dat de verhouding vast-flex nu 73% medewerkers met vaste contracten en 27% met flexibele contracten is.

Ontwikkelen wordt hot bij ING

In de cao staat beschreven dat jij je via Mijn Koersplan kan ontwikkelen. Daarvoor is het nodig een plan te hebben hoe je in je functie kunt blijven werken (plan A), hoe jij bij ING kunt blijven werken (plan B) en hoe je buiten ING inzetbaar bent (plan C). Er zijn voldoende mogelijkheden bij ING om je te ontwikkelen. CNV Vakmensen raadt je aan om jezelf te blijven ontwikkelen door opleidingen, trainingen, coaching of wat dan ook te volgen. Ook uit de enquête over belonen en waarderen blijkt dat medewerkers bij ING ontwikkelen belangrijk vinden. Daarom start er begin volgend jaar een campagne hierover. Wij steunen deze campagne van harte.

Het cao-traject bepalen

In de laatste nieuwsbrief hebben wij jou gevraagd thema’s aan te leveren voor het cao-traject. De menselijke maat en hoe dat invulling moet krijgen blijkt in ieder geval een thema dat aanspreekt. Op 31 oktober gaan wij, samen met de andere vakorganisaties en ING, invulling geven aan hoe wij het cao-traject gaan inrichten. Na die datum hoor je van ons hoe wij dat gaan doen en zal ik ongetwijfeld ook om jouw input vragen.

Nog vragen en/of opmerkingen? Dan kan je bij mij terecht maar ook via Je Achterban.

Ike Wiersinga, bestuurder CNV Vakmensen
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl / M 06 2350 0986

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid