Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingsresultaat pensioenregeling ING

Er is voor een periode van 5 jaar een onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe pensioenregeling ING die op 1 januari 2019 ingaat. De huidige pensioenregeling loopt dan af. Als lid van CNV Vakmensen kan je stemmen over dit resultaat. CNV wilde een fiscale maximale regeling met CDC-karakter.

Stemmen tot 12 juni

Je kunt over het bovenstaande resultaat stemmen tot 12 juni via deze link.

Een nieuwe pensioenregeling

De oude pensioenregeling loopt op 1 januari 2019 af. Er moest dus sowieso over een nieuwe regeling gesproken worden. De afgelopen 5 jaar, waarvoor de huidige pensioenregeling gold, is er nogal wat veranderd rondom pensioenen. We moeten allemaal langer werken om het pensioen betaalbaar te houden. Door de lage rente zijn de kosten voor pensioen, in tegenstelling tot de verwachting 5 jaar geleden, enorm gestegen. Bovendien is men in Den Haag ook aan het nadenken over pensioenen. Al met al een andere situatie dan wij 5 jaar geleden verwacht hadden. Wij weten dat de wettelijke regels voor pensioen gaan wijzigen, maar we weten niet hoe. Dus wij zijn met de afspraken uitgegaan van de huidige wetgeving. Wel met in ons achterhoofd dat dit de komende jaren kan wijzigen. Als dat nodig is dan kan tijdens de 5-jarige looptijd er opnieuw met elkaar gesproken worden.

Ambitie om een fiscaal maximale regeling met een cdc-karakter af te spreken

ING, CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties hebben met elkaar de ambitie afgesproken om een regeling af te spreken die fiscaal maximaal is, dat wil zeggen waar de fiscus niet moeilijk over gaat doen. Bovendien willen wij net zoals nu het geval is dat de afspraken collectief gelden ( een collective defined contribution (cdc) regeling). Voor CNV is belangrijk geweest in de gesprekken dat het collectieve karakter blijft bestaan.

De afspraken

 • De regeling heeft het karakter van een cdc-regeling, die fiscaal maximaal is op basis van voorwaardelijk middelloon
 • De regeling geldt voor maximaal 5 jaar, tenzij er een wetgeving komt, die ons noopt iets anders af te spreken
 • De pensioenrichtleeftijd is 67 jaar (dat mag fiscaal als de opbouw dan 1,775% per dienstjaar is)
 • Dus het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen is 1,775 per dienstjaar
 • De daarbij behorende franchise is dan steeds gelijk aan de minimaal toegestane wettelijke franchise. ( Franchise is het gedeelte van je inkomen waar je geen pensioen over opbouwt, dat in 2018 13.344 euro is)
 • Het opbouwpercentage voor het nabestaandenpensioen is 1,31 per dienstjaar.
 • Daarnaast hebben nabestaanden recht op een tijdelijk nabestaandenpensioen van 15.000 euro bruto per jaar bij overlijden voor de pensioendatum
 • De totale jaarlijkse premie (dus zowel de premie door ING betaald als door jou als medewerker betaald) bedraagt voor de jaren 2019 tot en met 2021 31.5% van de pensioengrondslag (dat zijn de salarisbestanddelen, die meetellen voor je pensioen). Voor de jaren 2022 en 2023 is de jaarlijkse premie 30,5%. Deze premie wordt verhoogd met de uitvoeringskosten, die ten koste van ING komen.
 • Voor de eigen bijdrage (wat jij voor je pensioen maandelijks betaalt) geldt de afspraak dat deze tot 2020 toegroeit naar 7,5% (dat was al de huidige afspraak). Vanaf 2021 tot en met 2023 blijft dit op 7,5% staan.
 • Jij als medewerker gaat meer verteld worden over jouw pensioen. Omdat het inkomen voor de toekomst is, is dit heel belangrijk.

Lees het volledige onderhandelingsresultaat.

Het totale onderhandelingsresultaat is bjgevoegd. De ontwikkelingen rond pensioenen staan niet stil dus dit is niet het einde. Dat het pensioenlandschap de komende jaren gaat veranderen is wel zeker. Daarom is er afgesproken dat wij jou en je collega's blijven informeren over alle ontwikkelingen. En het zou ook kunnen zijn dat wij gedwongen door nieuwe pensioenwetgeving nieuwe afspraken moeten maken. Natuurlijk hoor je dan van ons.

Stem dus voor 12 juni 2018. CNV Vakmensen legt het resultaat met een positief advies aan je voor, omdat:

 • het nog steeds een collectieve cdc-regeling is;
 • de pensioenrichtleeftijd op 67 jaar blijft staan;
 • de premie niet te hoog wordt;
 • het nabestaandenpensioen goed geregeld is.

Voor vragen of opmerkingen kan je bij mij terecht. 

Ike Wiersinga,
bestuurder/onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2350 0986
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid