Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao en sociaal plan ING Bank

Arbeidsmarktfit hart van de afspraken.

CNV en andere bonden hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor een cao en sociaal plan voor 3 jaar bij ING Bank, dat loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017. Voor die 3 jaar wordt iedere medewerker in staat gesteld om fit voor het werk te blijven, is er een goed sociaal plan, zijn er aanvaardbare loonafspraken gemaakt en zijn er afspraken over flexwerkers gemaakt. Dit resultaat wordt aan jou als CNV-lid voorgelegd.

Arbeidsmarktfit

Het hart van de cao wordt gevormd door de afspraken over arbeidsmarktfit. Om aan je duurzame inzetbaarheid te werken zijn er goede afspraken gemaakt. Het is de bedoeling dat je zowel op individueel als op teamniveau permanent in dialoog bent over de ontwikkelingen en jouw mogelijkheden zowel binnen als buiten ING. 

De ambitie is dat op termijn iedere medewerker een plan heeft voor wat te doen in de eigen functie, wat te doen als je ander werk wilt bij ING Bank en wat te doen voor werk buiten ING Bank. Ook is extra aandacht gevraagd voor de medewerkers aan het einde van de loopbaan. 

Er zijn veel vragen door CNV-leden gesteld over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. En wij zijn ons heel goed bewust dat dit voor de oudere medewerker lastiger is. Maar helemaal niets meer doen aan je ontwikkeling (dat meer is dan opleiding) geeft je helemaal geen kans meer. 

Daarom vindt het CNV dat over arbeidsmarktfitheid goede afspraken zijn gemaakt, zeker ook omdat het nu makkelijker wordt om stages te lopen, tijdelijke opdrachten te doen en je werk zelf inhoud te geven (jobcrafting). Alle instrumenten worden vanuit een centraal budget gefinancierd, zodat er geen discussies meer plaatsvinden over onder welk budget iets valt. 

Tijdens de cao-periode wordt er ook gezamenlijk onderzoek gedaan naar werkdruk en mantelzorg. Doel van cao-partijen is in ieder geval dat het gesprek hierover moet plaatsvinden en dat blokkades worden weggenomen. Ook zijn er afspraken gemaakt over meedoen van mensen met een arbeidsbeperking.

Waarderen

Omdat ontwikkeling zo belangrijk is geworden, geldt als vertrekpunt voor jouw performance dat het set ontwikkelafspraken en het set resultaatafspraken even belangrijk zijn. Nieuw is dat de looptijd van die afspraken flexibel is en dat er geen top down beoordeling meer plaats vindt. Ook andere blijken van waardering ipv de materiële worden een onderdeel van de cao-afspraken.

Salarissen

De salarissen worden op 1 december 2015, op 1 september 2016 en op 1 september 2017 steeds met 1,25% structureel verhoogd. Daarnaast ontvang je in december 2015 een waarderingstoeslag van 1000 euro. Voor CNV een belangrijk punt.

Per 1 januari 2016 zal er voor de eindbeoordeling een 5-puntsschaal gelden. Afhankelijk van de mate van presteren ontvang je 0%, 1,5%, 2,5%,4% en 5,5% beoordelingsverhoging.

Voor medewerkers, die het maximum van hun schaal hebben bereikt, is afgesproken dat ze jaarlijks een eenmalig bedrag ontvangen afhankelijk van de beoordeling: 500 (bij beoordeling 3) of 1000 euro (bij beoordeling 2 of 1).

Alleen medewerkers die voor 1 januari 2016 in dienst zijn, blijven een jubileumgratificatie bij 10 of 25-jarig jubileum ontvangen. Voor degenen die van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2022 een 40-jarig jubileum zouden bereiken, wordt de jubileumuitkering in januari 2016 afgekocht. (100% bij jubileum in 2016, aflopend naar 85%, 70%,50%,40%,25% en 10% bij jubileum in 2022).

De overgangsregeling werkgeversbijdrage collectieve ziektekosten (ZKV) wordt ook afgekocht. Ook over toeslagen zijn afspraken gemaakt, waarbij de waarde niet verandert.
Het CNV vindt het totaalpakket over het thema waarderen passend voor ING.

Van werk naar werk

Het huidige sociaal plan, dat onderdeel gaat uitmaken van de cao, blijft nagenoeg ongewijzigd. De wijzigingen zijn voornamelijk het gevolg van wettelijke wijzigingen en/of andere afspraken. In 2018 zal een nieuw sociaal plan gaan gelden. De ambitie is dat voor 1 maart 2017 de inhoud van het sociaal plan na 2018 bekend is. 

De invulling van dat sociaal plan hangt ook af van de effecten van de investering in het arbeidsmarktfit zijn van medewerkers. Concreet betekent dat de huidige beëindigingsvergoeding zal wijzigen, maar dat de hoogte van de transitievergoeding onvoldoende passend is. CNV is tevreden over deze afspraak, omdat het duidelijkheid schept tot 2018 en voor daarna er op tijd duidelijkheid komt.

Flex

Voor flexmedewerkers is afgesproken dat zij meedraaien in de pcb-cyclus en een budget kunnen ontvangen voor inzetbaarheid. Schijnconstructies worden voorkomen, zodat flexmedewerkers fatsoenlijk betaald krijgen. Voor CNV was het belangrijk hierover afspraken te maken, gelet op alle commotie hieromtrent.

Vakbondsfaciliteiten

Voor wat betreft vakbondsfaciliteiten geldt dat er weer maanden van de vakbond komen en dat er geld ter beschikking wordt gesteld voor internationaal vakbondswerk.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij je onderhandelaar Ike Wiersinga via i.wiersinga@cnvdibo.nl.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid