Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Nog geen resultaat Sociaal Plan ING

Het huidig sociaal plan blijft gelden voor de aangekondigde reorganisatie. CNV Vakmensen is blij met de afspraken over perspectief op werk. Werk is beter dan geld. Toch is het overleg over het sociaal plan tot eind mei opgeschort. Helaas konden wij elkaar niet vinden op de beëindigingsvergoeding.

Geen veranderingen in sociaal plan voor de aangekondigde 2300 reorganisatie-ontslagen
ING, CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties waren het er snel over eens dat voor degenen die nu hun baan verliezen als gevolg van de in oktober aangekondigde reorganisatie, het huidige sociaal plan zal blijven gelden. De invulling daarvan is nog een discussiepunt. Wel is afgesproken dat het aantal vaste medewerkers dat als gevolg van de reorganisatie hun baan zal verliezen, 1700 zal zijn. Deze afspraak geeft rust en duidelijkheid.

Aanvullende afspraken voor perspectief op werk in de cao
In de cao staan nu al afspraken om jou aan het werk te houden. Via Kies je Koers kan je allerlei instrumenten kiezen om jouw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Je kunt via een koerscheck kijken wat jouw kansen op de arbeidsmarkt zijn. Ook staat er dat je een Koersplan moet hebben. In dat plan staan jouw plannen voor ontwikkeling in je functie (plan A), voor werk binnen ING (plan B) of voor daarbuiten (plan C). Wij hebben nu afgesproken dat pas wanneer jij een Koerscheck hebt gedaan en een Koersplan hebt, je gebruik kunt maken van de Kies-je-Koers-instrumenten. Reden hiervoor is dat het effectiever is als je een gericht plan hebt voor jouw toekomst op de arbeidsmarkt. Ontwikkeling voor je eigen functie blijft altijd betaald worden door ING. Voor opleidingen voor je ontwikkeling (plan C) hebben wij nu afgesproken dat de tijd die je daarvoor nodig hebt voor de helft voor rekening komt van ING. Leidinggevenden zullen daar niet meer moeilijk over mogen doen. Daarenboven hebben wij afgesproken dat ING geld stort voor een persoonlijke fiscaal aantrekkelijke leerrekening. Jij kunt daar zelf ook nog geld in storten. Deze leerrekening kan je gebruiken voor opleidingen die jij zelf wilt en niet passen binnen alles wat in Kies je Koers is geregeld. Tevens kan je deze rekening meenemen naar een andere werkgever.

Focus op perspectief op werk in het sociaal plan
CNV Vakmensen, de andere vakorganisaties en ING waren het al snel eens dat in het nieuwe sociaal plan de focus moet liggen op perspectief op werk in plaats van perspectief op geld. Daarvoor is het volgende aanvullend afgesproken:

 • Preventieve mobiliteit (PM) duurt minimaal 3 maanden en maximaal 2 jaar. Als je geen 3 maanden hebt gehad dan zal óf de start van de boventalligheid later ingaan óf de bemiddelingsperiode worden verlengd.
 • In plaats van ‘gewijzigde functie’ zal de term ‘uitwisselbare functie’ worden gebruikt omdat dit aansluit bij wet- en regelgeving en meer duidelijkheid zal bieden.
 • Wanneer een passende functie wordt aangeboden kan dat niet geweigerd worden.
 • Uitgestelde bemiddeling zal maximaal 1 jaar in de huidige functie en maximaal 2 jaar in een andere functie kunnen zijn.
 • Voor oudere medewerkers komt er een fonds waardoor zij aan het werk kunnen blijven en inkomenszekerheid hebben. De invulling hiervan is nog punt van discussie. CNV Vakmensen is hier een voorstander van, ook omdat oudere medewerkers aangaven bang te zijn geen kans meer op werk te hebben. Zo wordt deze angst weggenomen.
 • Voor medewerkers die toch liever geld hebben dan werk is afgesproken dat er een vrijwillige vertrekregeling komt op voorwaarde dat er geen vacature achterblijft.

Het breekpunt: de vergoeding
ING wil een sociaal plan voor 5 jaar afspreken. Dan gaan zij ervan uit dat de in oktober aangekondigde reorganisatie op 1 januari 2020 gerealiseerd is. Tot dan geldt het oude sociaal plan.
Daarna wil ING voor een periode van 3 jaar een beëindigingsvergoeding van 1,7 x de wettelijke transitievergoeding (TV) afspreken. Bij de wettelijke TV geldt dat voor

 • de 1e 10 dienstjaren er 1/6 maandsalaris per ½ dienstjaar
 • voor boven de 10 dienstjaren ¼ maandsalaris per ½ dienstjaar en
 • boven de leeftijd van 50 jaar en meer dan 10 dienstjaren ½ maandsalaris per ½ dienstjaar als vergoeding wordt gegeven.

Reden hiervoor is dat ING zegt dat medewerkers meer kans op werk maken als zij zich inzetten op hun ontwikkeling en dat bij andere financiële bedrijven er vergelijkbare vergoedingen worden afgesproken. CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties stellen zich op het standpunt dat deze vergoeding te laag is voor een bedrijf waar het goed mee gaat.

Overleg opgeschort
Het overleg is nu opgeschort. Eind mei onderhandelen wij verder. Graag hoor ik jouw mening over de ontstane situatie. Ook voor vragen of opmerkingen kan je bij mij terecht.

Toch benieuwd naar jouw mening over de cao Ondanks het feit dat de onderhandelingen over het sociaal plan zijn opgeschort blijf ik benieuwd naar jouw mening over wat jij in de cao geregeld wil hebben. Heb je de enquête nog niet ingevuld dan kan dat tot 17 mei via deze link.

Ike Wiersinga bestuurder
CNV Vakmensen
M 06 23 50 09 86
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid