Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Menselijke maat ook leidraad in voorstellen INGcao

Via een enquête heeft CNV Vakmensen de wensen van haar leden voor een nieuwe INGcao opgehaald. De menselijke maat blijft belangrijk in de voorstellen over een fatsoenlijke loonsverhoging en andere blijken van waardering, inzetbaarheid, beoordeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Zowel financiële als niet financiële blijken van waardering
CNV Vakmensen heeft ING laten weten dat jij het als medewerker belangrijk vindt je gewaardeerd en erkend te voelen. Daarom willen wij:

 • Een goede loonsverhoging, gelet op de stijging van levensonderhoud en gelet op de winst van ING
 • Een teambonus
 • Waardering in balans privé/werk
 • Een extra bijdrage in je persoonlijk inzetbaarheidsbudget (James Leerrekening), die fiscaal aantrekkelijk is en je mee kunt nemen naar een andere werkgever, als je werkt aan de uitvoering van je plan C. Je plan C is dat onderdeel van Je Koersplan dat gaat over jouw inzetbaarheid buiten ING.
 • Een blijk van waardering bij een out of the box-idee

Beoordelen niet alleen op je huidige prestatie
Iedereen vindt het vanzelfsprekend om beoordeeld te worden op de eigen en/of de teamprestatie. Wel moet dat op objectieve criteria gebeuren en moet ieders talent in het team erkend worden. CNV Vakmensen heeft dat in de voorstellen gezet. Maar heeft daar de volgende elementen, waarop je ook beoordeeld kan worden of anderen op beoordeelt aan toegevoegd, op basis van wensen van medewerkers:

 • Ontwikkeling voor werk buiten je eigen functie, mits je daar de gelegenheid voor krijgt.
 • Je maatschappelijk verantwoord ondernemen in je functie
 • De menselijke maat

De gelegenheid krijgen om te werken aan je inzetbaarheid
Medewerkers geven aan dat er vaak barrières zijn, waardoor ze niet goed kunnen werken aan hun inzetbaarheid. Daarom doen wij voorstellen, die zowel deze barrières wegnemen als die je nog eens extra stimuleren om aan de slag te gaan met je eigen inzetbaarheid, te weten:

 • Een persoonlijk budget, dat fiscaal aantrekkelijk is en je mee kunt nemen naar een eventuele andere werkgever (James leerrekening), op voorwaarde dat je bezig bent met de uitvoering van dat deel in Mijn Koersplan dat gaat over werk buiten ING (plan C)
 • Ruimhartige mogelijkheid om binnen ING stage te kunnen lopen
 • Harde afspraken over tijd voor inzetbaarheid
 • Afspraken voor ouderen om aan het werk te blijven:
  • minder uren werken (eventueel om jongere aan het werk te helpen)
  • deeltijdpensioen
  • gedeeltelijk op kosten van ING voor een goed doel werken
  • extra scholing

Zo weinig mogelijk nieuwe afspraken over pensioen
Als het wettelijk gezien nodig is dan kunnen er nieuwe afspraken gemaakt worden over pensioen, maar geen nieuwe afspraken staat in onze voorstellen.

Ook aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de cao
ING heeft via ondertekening van het bankenconvenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen laten merken dat dit belangrijk is. CNV Vakmensen vindt het ook belangrijk dat ING laat zien dat dit ook geldt voor werknemers, zowel in Nederland als elders in de wereld. Daarom hebben wij het volgende voorgesteld:

 • ook aandacht in beoordeling van medewerkers over maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • 1 x per jaar een ING-dag maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij iedere ING-medewerker bezig is met een goed doel te steunen
 • een bijdrage voor vakbondscollega’s elders in de wereld

De volledige voorstellenbrief vind je in de bijlage.
Voor vragen en opmerkingen kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga

E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M 06 23 50 09 86
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid