Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Meer inzicht in beleid bij ING

ING heeft CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties inzicht verschaft in het beleid ten aanzien van externen, performance management, medewerkers met een arbeidsbeperking en financieel. Jij kunt meedenken over het beleid bij ING en de cao, laat het weten.

Beleid ten aanzien van externen: verankeren van goede beloning voor externen nodig
Samen met ING hebben wij geconstateerd dat er externe medewerkers bij ING aan het werk zijn, die niet onder een cao vallen. Die medewerkers moeten wel een goede beloning krijgen. Met ING is gediscussieerd hoe dat zou moeten. Om daarover verder te kunnen praten is afgesproken om eerst eens te bezien om wat voor externen dat dan gaat. Doel is wel om met elkaar hierover een afspraak te maken.

ING wil meer aandacht voor ambities in nieuw performance management
De afgelopen tijd is er een pilot geweest met de top 200 om op een andere manier de performance te beoordelen. Een team en een medewerker zelf maakt afspraken over de performance. Daar moet dan wel je toekomstige ambitie ook in zitten (stretched ambition). Dus je wordt niet alleen beoordeeld op wat je nu doet maar ook wat je doet aan je toekomstige ontwikkeling. ING gaf aan dit voor alle medewerkers te willen invoeren. CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties hebben als volgt gereageerd: kom maar met cao-voorstellen hierover, want daar moet het geregeld worden. Tegen die tijd zullen wij jou hierover je mening vragen.

Beleid met betrekking tot medewerkers met een arbeidsbeperking op koers
In 2016 zijn er 22 medewerkers met een arbeidsbeperking aan het werk gegaan bij ING. Dat is mooi. Wij hebben daar cao-afspraken over gemaakt. Heel Nederland zal in 2020 100.000 banen moeten hebben geschapen voor deze mensen. Bezien vanuit de menselijke maat, wat essentieel is voor CNV, vinden wij het belangrijk dat deze afspraken worden gemaakt. Daarom zijn wij ook blij met het resultaat bij ING.

Financiële resultaten ING zijn goed: beloning Hamers omhoog
Bij een presentatie van de financiële resultaten over 2016 blijkt dat deze goed zijn. Dat is prettig. Wel gaf ING aan zich zorgen te maken over de lage rentestand in verband met het sparen. Bij de presentatie van de resultaten is ook aangegeven dat de beloning van Ralph Hamers met 3% zal stijgen. CNV Vakmensen is hier ontstemd over. 2300 medewerkers moeten de komende tijd de bank verlaten. Medewerkers werken zich een slag in de rondte en dan denkt de Raad van Commissarissen dat het tijd is om de beloning van Ralph Hamers te verhogen. Weer een voorbeeld dat de menselijke maat bij ING onder druk staat.

Denk jij mee over je eigen nieuwe cao?
Momenteel wordt er onderhandeld over een nieuw sociaal plan dat per 1 januari 2018 moet ingaan. Volgende week zal je daarover weer geïnformeerd worden. Het is de bedoeling dat wij rond april over de nieuwe cao gaan onderhandelen, die ook in januari 2018 moet ingaan. Graag wil ik daarover met een aantal leden klankborden. Wil jij meedenken? Laat het mij dan weten (i.wiersinga@cnvvakmensen.nl). Ik reken op je!

Vragen en opmerkingen?
Heb je vragen en opmerkingen dan kan je altijd bij mij terecht

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M 0623500986

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid