Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Globale voorstellen sociaal plan ING

Naar aanleiding van een door CNV Vakmensen uitgezette enquête over sociaal plan en inzetbaarheidsafspraken hebben wij ING globale voorstellen gedaan. CNV Vakmensen zal in ieder geval bij iedere afspraak de menselijke maat als toetssteen neer te zetten.

Inzicht van medewerkers
75% verwacht binnen 5 jaar door een reorganisatie getroffen te worden. En 50% verwacht binnen 1 jaar ander werk te kunnen vinden.

Menselijke maat
Veelal horen wij dat medewerkers vinden dat ING te zakelijk is geworden. De menselijke maat en goed en transparant communiceren lijken tot het verleden te behoren. Ook geeft maar 30% aan regie over de eigen loopbaan te hebben. Tevens geven medewerkers aan aan dat hun boosheid over de laatste reorganisatie en de daarop gegeven interviews en boodschappen vanuit ING zijn weerslag moet hebben op de onderhandelingen.

Reden voor CNV Vakmensen om de menselijke maat ook als inzet van de onderhandelingen als toetssteen neer te zetten.

Belangrijk
CNV Vakmensen vindt het belangrijk om afspraken te maken over:

 • Een vertrekregeling en/of plaatsmakerregeling.
 • Een persoonlijk budget voor ontwikkeling, dat je mee kunt nemen naar een andere werkgever.
 • Dat iedere medewerker en manager ervan doordrongen is om beiden tijd en geld te investeren in de ontwikkeling van de medewerker. Investeren in vakmanschap, in andere functies of rollen binnen of buiten ING. Een nee van het management is daarbij onacceptabel.
 • Bij vakmanschap denken wij ook aan kennis en ervaring over de organisatie nu. Om die te behouden zouden er plannen moeten zijn om vakmanschap nu om te vormen naar vakmanschap in de toekomst. Op die manier biedt ING medewerkers perspectief en wordt er gemeten aan de hand van de menselijke maat.
 • Dat daarbij ook gebruik kan worden gemaakt van zaken als detachering, stage en baan boetseren. 
 • Een mobiliteitspool van boventallige medewerkers, die inzetbaar zijn in plaats van flexmedewerkers. 
 • Dat er bij aankondiging van een reorganisatie medewerkers gewezen wordt op de mogelijkheden van mijn Koersplan en niet algemeen maar specifiek
 • Dat het A-, B- en C-plan ook echt van de grond komt. Uitleg waarom dit nodig is, is daarbij onontbeerlijk;
 • Dat er tijd nodig is om te bezien of Mijn Koersplan werkt. Die tijd moet worden genomen.
 • Dat er daarom het niveau van het huidige sociaal plan wordt omgekat naar het systeem van de wettelijke transitievergoeding.
 • Dat moet worden bezien of er andere mogelijkheden zijn tot bemiddeling naar ander werk.

Wij hebben ING nadrukkelijk aangegeven dat het hier globale voorstellen zijn. Jij kunt jouw mening ook nog laten horen. Wat vind jij van deze globale voorstellen en heb je nog aanvullingen of opmerkingen? Dat horen wij graag, dan kunnen wij het verder in het overleg meenemen.

Op 31 januari a.s. praten wij over deze globale voorstellen naast de voorstellen van de andere vakorganisaties en van ING zelf. Vanzelfsprekend houden wij jou op de hoogte.

Voor vragen en opmerkingen kun je ook bij mij terecht.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 50 09 86
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

 

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid