Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

CNV-leden willen menselijke maat bij ING

Leden van CNV Vakmensen geven duidelijk aan dat zij bij het onderhandelen over het sociaal plan en inzetbaarheidsafspraken de menselijke maat het belangrijkste te vinden. Zij zijn het beu dat hun eigen ontwikkeling minder belangrijk wordt gevonden dan harde targets.

Waarom menselijke maat?
De leden van CNV Vakmensen geven aan dat zij in de verdrukking komen door alle reorganisaties en de agile manier van werken. Je moet allemaal een ING-kloon zijn en autonomie is ver te zoeken. Het agile werken in tribes en scrums zouden autonomie moeten bevorderen, maar de waarheid is helaas anders. Als je niet in het “potje” past, dan moet je afhaken. Je eigen passie en ontwikkeling krijgen alleen aandacht als dat volledig past in het door ING Global uitgezette beleid.

De toepassing van de huidige cao en sociaal plan afspraken over inzetbaarheid blijken jou als medewerker geen regisseur te maken over je eigen loopbaan. En of jouw talent dan herkend, erkend en gebruikt wordt is dan maar de vraag. En dat was nu juist wel de bedoeling.

De afspraken over Het Nieuwe Organiseren hadden als doel dat medewerkers de verandering in gang zouden zetten en niet dat het van bovenaf wordt opgelegd. Leden geven aan dat dit ligt aan onvoldoende aandacht voor de menselijke maat. Daarom wordt er in de voorstellen van CNV Vakmensen over het sociaal plan en inzetbaarheid nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de menselijke maat. En alle voorstellen hebben als doel de menselijke maat te bevorderen.

De voorstellen
CNV Vakmensen geeft aan dat om de menselijke maat weer op de agenda te krijgen er o.a. het volgende geregeld moet worden:

 • een vertrekregeling voor medewerkers, die er genoeg van hebben en niet meer kunnen werken bij ING;
 • een persoonlijk budget voor ontwikkeling;
 • gewijzigde functies worden kritisch bezien;
 • vanaf 1 januari 2018 zullen de resultaten van Mijn Koersplan zowel kwalitatief als kwantitatief door vakorganisaties worden beoordeeld;
 • een regeling aanbieden aan medewerkers voordat er een reorganisatie plaatsvindt, die lager is dan het sociaal plan, zal niet meer kunnen;
 • de beëindigingsvergoeding in het sociaal plan zal hetzelfde niveau hebben als het huidige niveau;
 • jij krijgt alle mogelijke hulp bij begeleiding naar ander werk en financieel advies als je boventallig wordt;
 • bij alle gesprekken over ontwikkeling ben jij als medewerker leidend. Wat jij wilt is bepalend.

Voor alle voorstellen verwijs ik je naar bijgaande link.

Vragen en opmerkingen
Voor vragen en opmerkingen kan je altijd bij mij terecht. Dit kan ook via www.jeachterban.nl.
Daar kan je ook je collega, die nog geen lid is, op wijzen.

Ike Wiersinga
bestuurder CNV Vakmensen

M 06 23 50 09 86
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid