Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Stemming - Eindbod voor Cao Banken acceptabel?

CNV Vakmensen was er al bang voor. Het is niet gelukt om het eens te worden over alle onderdelen voor een nieuwe cao. Daarom ligt er nu een eindbod van de werkgevers op tafel dat CNV Vakmensen neutraal voorlegt aan de leden. Het is dus aan jullie: is dit eindbod acceptabel?

Voors en tegens
In de bijlage (zie download) vind je de volledige tekst van het eindbod. Daar staat een aantal zaken in waar we het in de onderhandelingen over eens zijn geworden en waar CNV Vakmensen ook positief over is. Maar er zijn ook punten waar het niet gelukt is om overeenstemming over te krijgen. De vraag is nu: wat moet het zwaarst wegen?

Positief
Vakbonden en werkgeversdelegatie (WVB, werkgeversvereniging Banken) hebben gezamenlijk een aantal voorstellen ontwikkeld, waar we als CNV Vakmensen positief tegenover staan. Dat zijn:

 • de afspraken over reparatie van de duur en opbouw van het derde WW-jaar en loongerelateerde WGA,
 • de afspraken over duurzame inzetbaarheid,
 • het uitbreiden van faciliteiten voor mantelzorgers,
 • de medewerking van werkgevers aan het streven naar grotere diversiteit en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
 • de afspraak over herplaatsingstermijnen als er een sociaal plan is en over kosten outplacement náást de transitievergoeding als er geen sociaal plan is.

Waar we het ook over eens kunnen worden is dat rust en stabiliteit in de arbeidsvoorwaarden gewenst zijn, en dat een looptijd van twee jaar voor de nieuwe cao wenselijk is. Ook de (deels technische) aanpassingen van regelingen die gekoppeld zijn aan leeftijd, vindt CNV Vakmensen terecht. Dat geldt ook voor de verheldering dat het vitaliteitsverlof (dat blijft bestaan!) in combinatie met andere verlofvormen niet tot meer dan drie maanden aaneengesloten verlof kan leiden.
Tenslotte: de structurele loonsverhoging per 1-1-2018 van 1.5% acht CNV Vakmensen zeker acceptabel.

Negatief
CNV Vakmensen is minder gelukkig met de voorstellen voor de salarisontwikkeling in 2017. Een structurele loonsverhoging in 2018 van 1,5% zou een goede basis voor een akkoord zijn, maar niet als daar tegenover staat dat er in 2017 slechts een eenmalige (incidentele, niet structurele) uitkering is van € 500,- Nu is het totaal voor twee jaar vrij mager. Misschien kan dat niet anders, zoals de werkgevers aangeven. Maar het is aan jou zelf om uiteindelijk te beoordelen of jij deze loonsverhoging in overeenstemming vindt met de situatie van jouw werkgever.

Het pensioendossier heeft de meeste hoofdbrekens gekost. Veel werkgevers laten weten dat de kosten voor voortzetting van hun huidige pensioenregeling te veel zijn gestegen. Daarom heeft de WVB twee wijzigingen voorgesteld in het cao-artikel dat de pensioenmogelijkheden regelt: de werknemersbijdrage wordt niet langer gemaximeerd en de individuele DC-regeling, die nu alleen is toegestaan voor het jaarinkomen boven € 56.248,22, wordt mogelijk gemaakt voor alle pensioenen.

Dit laatste voorstel van de WVB betekent dat jouw werkgever, als de huidige pensioenovereenkomst toe is aan vernieuwing, de mogelijkheid heeft om zo’n DC-regeling aan te bieden. Uiteraard moet daar overeenstemming over worden bereikt met de OR (dat is wettelijk verplicht), en de OR kan, net als elke werknemer afzonderlijk, ook een vakbond inschakelen om mee te kijken naar de noodzaak van een dergelijke wijziging in je pensioenregeling.

CNV Vakmensen is bepaald geen voorstander van de individuele DC-regeling: het risico van tegenvallende pensioenuitkering door onvoldoende groei van het gespaarde kapitaal ligt immers helemaal bij de werknemer. Een DC-regeling kent wel een ambitie voor het opbouwpercentage, maar geen enkele garantie.

In het eindbod van de WVB zijn wel een aantal waarborgen opgenomen om de ongunstige gevolgen van een DC-regeling te minimaliseren, zoals een maximale opbouwambitie, een minimale franchise en de mogelijkheid na de pensioendatum door te beleggen. Maar het blijft een regeling die weliswaar betaalbaarder, maar vooral ook minder zeker is.

Omdat de WVB ook heeft voorgesteld geen maximum meer te stellen aan de eigen bijdrage van de werknemer, is er voor elke werkgever meer ruimte gekomen om samen met de medewerkers (direct of via OR en/of vakbonden) te besluiten hoe een eventuele nieuwe pensioenregeling eruit komt te zien: een hogere eigen bijdrage en een ”ouderwets”-goede regeling, of lagere kosten voor werkgever én werknemers en een regeling met minder garanties? En alle variaties die daartussen liggen, zijn natuurlijk ook mogelijk.

Waarom een eindbod?
CNV Vakmensen vindt de voorstellen van de WVB over het salaris in 2017 en over de mogelijke pensioenregelingen niet voldoende om echt van een onderhandelingsresultaat te spreken. Ook al zijn er over veel andere zaken wel gezamenlijke goede voorstellen ontwikkeld. De WVB heeft aangegeven dat er echt niet meer mogelijk is. Veel werkgevers houden voor 2017 de hand nog op de knip, en de voorziene premiestijgingen bij een aantal pensioenregelingen zijn zodanig dat werkgevers meer opties willen hebben. In het overleg tussen CNV Vakmensen , de andere bonden en WVB zijn alle argumenten uitgewisseld. We begrijpen elkaar, maar konden niet tot volledige overeenstemming komen. Omdat alle partijen zagen dat verder onderhandelen geen zin mee heeft, hebben we de situatie van een “eindbod” bereikt.

Dit betekent dat de leden van de vakbonden nu aan het woord zijn. Wat is jouw mening over het eindbod, zie je mogelijkheden voor verbetering en zo ja, langs welke weg nu we uitonderhandeld zijn?

Wel een cao… of geen cao?
Al sinds 2014 wordt de Cao Banken niet meer algemeen verbindend verklaard. Dat werkgevers, de banken waar jullie werken, kunnen dus zelf bepalen of ze aangesloten blijven bij deze cao. Dit gegeven zette de onderhandelingen onder druk, omdat we signalen hebben ontvangen dat voor sommige werkgevers de mogelijkheid voor een DC-regeling van groot belang is bij de beslissing om binnen de cao te blijven. Als een werkgever besluit uit de cao te stappen, blijven meestal voor de huidige werknemers de afspraken uit de oude cao wel gelden; maar nieuwe afspraken, zoals de loonsverhoging, gelden niet en ook nieuwe werknemers kunnen andere arbeidsvoorwaarden krijgen.

Ondanks deze extra druk heeft CNV Vakmensen een eigen afweging gemaakt: de voorstellen van WVB vinden we deels positief, deels negatief, en daarom leggen we het eindbod van de werkgevers nu neutraal aan jullie voor.

Stemmen
CNV Vakmensen leden kunnen hier stemmen. Stemmen kan tot en met dinsdag 17 januari om 16.30 uur. Je kan ook een e-mail met je stem sturen naar de CNV Vakmensen bestuurder die het overleg over deze cao deed. Krijg je deze nieuwsbrief per post, dan vind je het antwoordformulier op www.cnvvakmensen.nl/caos/banken/. Is digitaal stemmen voor jou niet mogelijk, dan bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid het stemformulier per post toegestuurd te krijgen. Neem hiervoor contact op met het secretariaat via telefoonnummer 030 751 15 70 of per e-mail via secretariaatcollectief@cnvvakmensen.nl.

Vragen?
Ook voor vragen of andere reacties kun je contact met mij opnemen.

Jolien Dekker
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 81 13 92
E: j.dekker@cnvvakmensen.nl

 Download Eindbod_WVB_d.d.12_december_2016.pdf

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid