Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Sociaal plan Deutsche Bank verlengd

CNV Dienstenbond is met Deutsche Bank een ongewijzigde verlenging van het sociaal plan overeengekomen. Deze verlenging geldt voor één jaar, dus tot en met 31 december 2016. Inmiddels hebben de leden van alle vakbonden ingestemd over deze verlenging. Hiermee is het nieuwe, ongewijzigde, sociaal plan van kracht. Hieronder nogmaals de highlights van het sociaal plan.

Bij boventalligheid kunt u kiezen voor direct vertrek of begeleiding via het redeployment center. Wanneer uw functie komt te vervallen en u geen andere functie krijgt binnen Deutsche Bank, wordt u boventallig. Bij boventalligheid heeft u de keuze tussen direct vertrek en begeleiding via het redeployment center.

Direct vertrek

Wanneer u kiest voor direct vertrek krijgt u een schadeloosstelling gebaseerd op de oude Kantonrechtersformule (voor 1 januari 2009) met een correctiefactor van 1,2. Dit ligt dus 20% hoger dan de neutrale oude Kantonrechtersformule.

Begeleiding via redeployment center

Wanneer u kiest voor begeleiding via het redeployment center, kiest u voor een 7 maanden durend van-werk-naar-werktraject. In principe bent u in deze maanden vrijgesteld van werk, wel ontvangt u gewoon loon en pensioenopbouw. Het van-werk-naar-werktraject is gericht op zowel een andere functie binnen Deutsche Bank als daarbuiten.

Opleidingsbudget

Wanneer u kiest voor begeleiding via het redeployment center maakt u aanspraak op een opleidingsbudget van €2.000,- exclusief BTW.

Schadeloosstelling

U heeft 7 maanden recht op van-werk-naar-werkbegeleiding. Wanneer u binnen de eerste 3 maanden een andere baan vindt en dus vertrekt, heeft u recht op de oude Kantonrechtersformule met een correctiefactor van 0,9. Vertrekt u pas na de eerste drie maanden, dus in de overgebleven 4 maanden, dan ontvangt u een schadeloosstelling met een correctiefactor van 0,8.

Andere baan binnen Deutsche Bank

Wanneer u een andere baan vindt bij Deutsche Bank ontvangt u geen schadeloosstelling. Stel dat uw nieuwe baan een lagere salarisschaal heeft, dan is uw huidige salaris gegarandeerd. Verder heeft u nog 3 jaar recht op individuele verhogingen gebaseerd op uw ‘oude’ (lees: hogere) salarisschaal.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid