Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Nieuwe pensioenafspraak Deutsche Bank

Omdat de wettelijke pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018 van 67 naar 68 gaat en omdat de CAO Banken, waar ook de medewerkers van Deutsche Bank onder vallen, dat heeft overgenomen, moet nu ook jullie pensioenregeling worden aangepast. CNV Vakmensen vraagt de vakbondsleden daarmee in te stemmen.

Wat verandert er?
Om fiscaal maximaal het pensioen op te kunnen blijven bouwen met het huidige percentage van 1,875% per jaar, moet de pensioenrichtleeftijd naar 68 gaan. Als de pensioenleeftijd op 67 zou blijven, mag er maar tot 1,738 worden opgebouwd. Zoals ook in de CAO Banken is afgesproken, gaan we dit dus aanpassen. Dat gebeurt op de volgende manier:

 • Collectieve omzetting opgebouwde aanspraken levenslang ouderdomspensioen naar ingangsleeftijd 68 jaar (zonder individueel bezwaarrecht deelnemers)
 • Opgebouwde levenslang ouderdomspensioen met ingangsleeftijd 67 jaar wordt (actuarieel neutraal) verhoogd naar een opgebouwd pensioen dat ingaat op 68 jaar.
 • Opgebouwd levenslang ouderdomspensioen wordt dus hoger, maar gaat wel later in.
 • Vervroegde pensionering is mogelijk vanaf 60 jaar met vervroegingsmogelijkheid opgenomen in pensioenreglement. Hier gelden fiscale restricties vanaf 60 jaar en de AOW-leeftijd indien deze periode meer dan 5 jaar bedraagt.
 • Opgebouwd partnerpensioen en wezenpensioen wijzigt niet als gevolg van de conversie. Aanspraken op 31-12-2017 worden doorgeschoven naar 1-1-2018, daarna volgens opbouw op basis van pensioenreglement 2018.
 • Voor de deelnemers met een fulltime pensioensalaris boven EUR 104.852 (niveau 2017) is reeds een overlijdensrisicoverzekering afgesloten per 1-1-2015 of datum aanmelding
 • Voor selecte groep van 23 deelnemers met een tijdelijk ouderdomspensioen (tussen 62 en 65 jaar) eveneens collectieve omzetting naar Ouderdomspensioen 68 jaar mits geen bezwaar deelnemers (bezwaarrecht wettelijk van toepassing).

CNV Vakmensen en de andere vakbonden hebben in het overleg met jullie werkgever geconstateerd dat bovenstaande geheel in lijn is met de eerdere afspraken en dus een correcte omzetting. Wij staan dan ook positief tegenover deze wijziging.

Stemmen tot 29 november
Zoals bij elke wijziging, aanpassing of vernieuwing van de cao vraagt CNV Vakmensen ook nu jullie mening over deze verandering in de pensioenafspraak in jullie cao. Stemmen kan door uiterlijk 29 november een mail met je stem (voor, tegen, blanco) en een eventuele toelichting te sturen aan de CNV-onderhandelaar bij Deutsche Bank, Jolien Dekker, via j.dekker@cnvvakmensen.nl. We geven een positief stemadvies.
Vragen en opmerkingen, ook over andere zaken, zijn uiteraard van harte welkom!


Jolien Dekker,
bestuurder CNV Vakmensen
j.dekker@cnvvakmensen.nl
06-23811392

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid