Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

De WW is weer gerepareerd

Dankzij aanhoudende inzet van het CNV (en andere vakbonden) kan een werkloze werknemer weer maximaal 38 maanden aanspraak maken op een WW-uitkering of WGA-uitkering - als hij voor dat recht lang genoeg heeft gewerkt. Het kabinet had de uitkeringsduur beperkt tot maximaal 2 jaar.

CNV Vakmensen roept je op om nu dan jouw stem uit te brengen. Via deze link kom je in de enquête. Om in te loggen graag deze inlogcode gebruiken: BAN-58110070.

Je kunt stemmen tot uiterlijk 30 november, 12.00 uur.

De afspraken om de uitkeringsduur te herstellen zijn gemaakt in het zogenoemde Sociaal Akkoord, in april 2013. Omdat sociale zekerheid ooit begon bij de vakbeweging wilden de vakbonden niet akkoord gaan met een inperking van de WW- of WGA-duur. Kabinet en vakbonden zijn overeen gekomen dat de oorspronkelijke lengte van de WW-uitkeringsperiode weer mogelijk wordt. De pot van waaruit die uitkering wordt betaald heet Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) en deze wordt beheerd door een onafhankelijke instantie, de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW). Het benodigde geld komt van werknemers die premie betalen voor de PAWW.

Rechtvaardig
Volgens CNV Vakmensen is de reparatie belangrijk omdat het recht doet aan opgebouwde rechten. Maar, zoals hierboven aangegeven, die reparatie kan alleen als de werknemers er geld voor reserveren. Want een aantal jaren is geen WW-premie ingehouden. De afspraken over reparatie - gemaakt door vakbonden en werkgevers - worden vastgelegd in een aparte cao, die vijf jaar geldt. Die cao wordt vastgesteld door de leden. Zodra dit is gebeurd wordt hij bij de stichting aangemeld voor deelname aan de PAWW via een zogenoemde verzamelcao.

Hoe zit dat bij jullie cao?
In de huidige Cao Banken, waar jullie werkgever bij is aangesloten, is al vastgelegd dat we meedoen aan de reparatie van de WW en WGA en overleggen over de uitvoering zodra daar meer over bekend is.

CNV-ers vinden de solidariteit en collectiviteit die ten grondslag liggen aan de reparatie-afspraken belangrijk. Daarom zijn we blij dat we ook voor de mensen die vallen onder de Cao Banken kunnen afspreken dat de WW-termijn hersteld wordt tot maximaal 38 maanden.

Nu alle gegevens over de uitvoering precies bekend zijn, leggen we dit aan jullie voor ter bevestiging. 

Niet alleen voor jou, maar ook voor je (toekomstige) collega’s
De herstelde WW is er voor alle werknemers van bedrijven die meedoen aan de reparatie. Net als bij de “gewone” WW, hoopt iedereen natuurlijk dat je het nooit nodig zal hebben. Maar in de financiële sector (en in andere sectoren) zijn gedwongen ontslagen helaas niet uit te sluiten. Daarom is er bij een reorganisatie een sociaal plan nodig en daarom moet ook de WW-duur weer volledig worden! Zodat wie nu of in de toekomst geraakt wordt door een reorganisatie en onverhoopt niet snel ander werk vindt, kan rekenen op een goede WW-uitkering. 

Meer informatie?
Bij deze nieuwsbrief zitten twee bijlages. Eén met meer details over de reparatie, zoals de vergelijking tussen oude en nieuwe WW en de (voorziene) kosten, en één met een aantal FAQ’s waarin de belangrijkste feiten over de SPAWW staan. We hebben geprobeerd een antwoord te geven op de meest voor de hand liggende vragen. Heb je nog meer vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de onderhandelaar van CNV Vakmensen bij de Cao Banken, Jolien Dekker.

Ontvang je deze brief per post, dan kan je de enquête vinden via de volgende link: https://q.mwm2.nl/j1tuEvUNG0inhX1VWiZv3Q. Lukt het je niet om de enquête in te vullen, vraag dan iemand (een collega of bekende) je hierbij te helpen.

Jolien Dekker
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 81 13 92
E: j.dekker@cnvvakmensen.nl

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid