Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Een cao voor InsingerGilissen? Stem!

Na lang en intensief overleg ligt er nu een eindbod van InsingerGilissen op tafel voor een eigen cao. Met veel positieve punten, maar ook met een (te?) beperkte salarisverhoging. In deze nieuwsbrief alle informatie, een uitnodiging voor een ledenbijeenkomst en een stemoproep.

De uitkomst van het overleg

Als bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie vier stukken: op hoofdlijnen het laatste voorstel van jullie werkgever (A) met twee bijlagen (B en C) en ook al een tekst van de cao (D), die op veel (kleinere) punten ook al een concrete uitwerking is.

Het totale pakket is een “eindbod” van InsingerGilissen, omdat er twee cruciale punten zijn waar we het niet eens over konden worden: de werkingssfeer (wie valt er onder deze cao?) en de collectieve salarisverhoging (3% verdeeld over anderhalf jaar). In de voorstellen over veel andere onderwerpen kunnen we ons wel goed vinden. Op al die punten kunnen we dus spreken van een positieve uitkomst van het open en constructieve overleg tussen jullie werkgever en CNV. En het was heel goed dat ook de OR hierbij betrokken was!

Hieronder in vogelvlucht voor een aantal onderwerpen hoe CNV Vakmensen daar tegenaan kijkt.

Onderwerp

Positief

Negatief

Looptijd: 18 maanden

Geeft gelegenheid in voorjaar 2020 het hele jaar 2019 te evalueren en dan op korte termijn verbeteringen aan te brengen.

 

Werkingssfeer: t/m Hay 17

Goed dat we erover in gesprek blijven, ook nog dit jaar.


Dat nu 1/5e van het aantal medewerkers niet onder deze valt, is teleurstellend.

Collectieve loonsverhoging:
3 x 1% op 1-1 en 1-9-2019 en op 1-1-2020

Goed dat er wel ruimte is voor een collectieve verhoging. Past bij een echte cao!


Aan de magere kant, moeilijk om te accepteren?

 

Individuele salarisverhoging: de matrix, met voor 2019 als midpoint 1,5%

Evenwichtig systeem, passend bij algemeen beleid InsingerGilissen.

Leunt sterk op kwaliteit en transparantie van de performance rating.

Variabele beloning: 5 tot 20% afhankelijk van performance individueel en collectief

Voor iedereen!

 

Ontwikkeling

Ruime mogelijkheden voor ontwikkeling/scholing

 

Employee Benefit Budget

Keuze-mogelijkheden!

 

Vitaliteitsverlof

Goed dat deze voorziening nu beschikbaar is voor alle medewerkers die onder de cao vallen.

 

Volwaardige arbeidsrelaties (cao-tekst, hoofdstuk 2)

Goede uitgangspunten, ook om in overleg met leidinggevende individuele afspraken te maken

 

Tijd en plaats-onafhankelijk werken (cao-tekst, art. 5.1)

Evenwichtige regeling

Leunt sterk op kwaliteit leidinggevende

Kraamverlof (cao-tekst art. 5.16)

Meer dan wettelijke verplicht. Basis voor uitbreiding.

 

Eerste jaar lidmaatschap vakorganisatie gratis.( cao-tekst art. 10.20

Werkgever erkent belang organisatiegraad. Nou nog je collega’s!

 

Meer weten?

Er over discussiëren? Kom naar de ledenbijeenkomst! Met een eindbod als dit is het een lastige afweging. Wat weegt zwaarder: het feit dat er een bij InsingerGilissen passende cao ligt, of dat die cao voor 1/5e van de medewerkers niet geldt en een (te) bescheiden loonstijging kent? Daar moeten we het met elkaar over hebben. We doen dat op de ledenbijeenkomst van CNV Vakmensen en de andere vakbonden op dinsdag 6 november, 15.00 uur.

Natuurlijk zijn ook al je collega’s die (nog) geen vakbondslid zijn daar van harte welkom om mee te praten. Maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de vakbondsleden. Die mogen stemmen. Overigens kan ook nu nog iedereen lid worden en dus meestemmen. Wijs je collega’s op die mogelijkheid, en op het aanbod van de werkgever in de cao om het eerste jaar lidmaatschap te betalen. Zie ook www.cnvvakmensen.nl/lidworden.

En verspreid deze nieuwsbrief onder je collega’s! Jullie weten al wat de voordelen van het lidmaatschap van een goede vakbond zijn. Dat gun je toch iedereen?

Hoe kan je stemmen?

De stemtermijn is van 6 tot en met 16 november. Je kan stemmen door een mail (met je naam, je stem en eventueel een toelichting) te sturen aan de CNV-onderhandelaar, Jolien Dekker, via j.dekker@cnvvakmensen.nl. Je kan ook op de ledenbijeenkomst een stemformulier bij mij halen, en dat ter plekke invullen.

Nu al of straks pas vragen of andere reacties?

Natuurlijk kan je ook op andere momenten dan tijdens de ledenbijeenkomst je opmerkingen kwijt. Ik ben weliswaar tot 4 november op vakantie (excuses, maar dat was al lang zo gepland), maar daarna zal ik zo snel mogelijk reageren op al jullie mails en/of telefoontjes.

Zo nemen we samen een weloverwogen beslissing over de voorstellen voor een eerste cao van InsingerGilissen.

Jolien Dekker
bestuurder CNV Vakmensen
j.dekker@cnvvakmensen.nl
06-23811392

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid