Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Zomer update ABN AMRO

Er is op de valreep voor alle vakanties nog veel te melden over het periodiek overleg met de bank, de “kickoff” van het cao traject en over pensioenen.

Aftrap cao overleg: Afgelopen week hebben we met de bank een eerste verkennend overleg gehad, als “kick off” van het cao overleg dat op 19 september echt start. Dit eerste overleg was echt om even wat algemene onderwerpen te bespreken en op de agenda te zetten. Zo heeft het CNV loopbaanbureau James iets verteld over de leerrekening, een instrument waarmee je medewerkers nog meer eigen regie over hun loopbaan kunt geven. De bank heeft geprobeerd om zijn toekomststrategie toe te lichten maar was daarin helaas nog niet altijd even duidelijk. Ook hebben we een agile-werken experience ondergaan en is er ingezoomd op de arbeidsmarkt, de toekomst van de financiële sector en de medewerkers daarin. Al met al zijn er al aardig wat onderwerpen de revue gepasseerd. We zijn dus klaar om na de zomer de diepte in te gaan.

Overigens zijn we over 1 onderwerp al een beetje verder de diepte ingegaan en dat is pensioen. Van de wetgever moeten we als cao partijen een fiscale aanpassing doen in de pensioenregeling en dat is het verschuiven van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar. Dit levert loonruimte op, naar onze mening. De bank denkt hier anders over. We gaan jullie hier natuurlijk nog meer over vertellen maar voor nu ligt dit onderwerp alvast op de cao tafel.

Wie doen er mee aan de cao onderhandelingen? Op www.jeachterban.nl kun je meer lezen over het cao proces bij de bank. Daar kun je via onze blogs de onderhandelingen gaan volgen én je kunt daar ook je vragen en ideeën kwijt. Vanuit het CNV is Sandra Hendriks als onderhandelaar betrokken. Verder zitten er ook twee CNV-kaderleden aan tafel, dat zijn Elvira van Koert en Erik van der Hoven. Daarnaast hebben we ook nog een zijkamer waarin CNV-kaderleden tijdens de cao onderhandelingen met ons mee denken en klankborden.

Uitslag cao enquête CNV We hebben veel reacties ontvangen op onze CNV cao enquête. Dat is heel erg fijn want daarmee hebben we hele goede input voor het opstellen van de voorstellenbrief.

Voorstellenbrief CNV komt begin september
Begin september sturen we jullie de CNV-voorstellenbrief toe. We gaan deze brief, samen met de kaderleden, opstellen en op 12 september zullen we dan de voorstellenbrieven uitwisselen met de bank. Daarna weten we ook wat de inzet van ABN AMRO gaat worden voor de nieuwe cao.

Netto pensioenregeling: Wij hebben deze week ook met ABN AMRO gesproken over een wijziging van de pensioenuitvoerder voor de Netto pensioenregeling in de cao. De Netto pensioenregeling is een vrijwillige pensioenregeling waarin je als medewerker pensioen kunt opbouwen als je salaris hoger is dan het maximum pensioengevend salaris van € 103.317,-- bruto per jaar. De pensioenuitvoerder is het bedrijf waarin het pensioengeld is ondergebracht en van waaruit de pensioenen worden uitgekeerd.  Het pensioengeld uit de Netto pensioenregeling van ABN AMRO is sinds 1 januari 2015 ondergebracht bij de Premie Pensioeninstelling ABN AMRO Pensioenen. ABN AMRO wil dit pensioengeld vanaf 1 januari 2018 gaan onderbrengen bij het ABN AMRO Pensioenfonds. Het Pensioenfonds is nu al de pensioenuitvoerder voor de 'gewone' pensioenregeling van ABN AMRO (de CDC-pensioenregeling). Het Pensioenfonds beheert het pensioenvermogen, verzorgt de pensioenuitkeringen en zorgt ervoor dat hierover goed gecommuniceerd wordt.  Vanaf de start van de Netto pensioenregeling per 1 januari 2015 is het de bedoeling van ABN AMRO geweest dat het Pensioenfonds ook de uitvoering van deze pensioenregeling op zich zou nemen, maar dit was niet goed mogelijk vanwege wettelijke beperkingen aan het Pensioenfonds die deelname voor medewerkers onaantrekkelijk maakten. Vanwege gewijzigde wetgeving kan het Pensioenfonds de uitvoering van de Netto pensioenregeling nu wel op zich nemen. Om de uitvoering van de pensioenregeling over te dragen, zal ABN AMRO de Premie Pensioeninstelling ABN AMRO Pensioenen verzoeken om het aldaar door medewerkers opgebouwde pensioenvermogen over te dragen aan het Pensioenfonds. Dit heet een collectieve waardeoverdracht. Als je overigens niet wilt dat het pensioen dat je hebt opgebouwd wordt over gedragen aan het Pensioenfonds, dan kun je dat aangeven. Je ontvangt een brief van het Pensioenfonds waarin de gevolgen van een waardeoverdracht inzichtelijk worden gemaakt.   Voordelen van het overbrengen van de uitvoering van de Netto pensioenregeling naar het Pensioenfonds zijn:

1. Alles wat met de uitvoering van de ABN AMRO pensioenregelingen te maken heeft, komt in één hand. Je hebt als medewerker één aanspreekpunt en één pensioenportaal. Dit geldt ook voor ABN AMRO als werkgever.
2. Op grond van gewijzigde wetgeving wordt het mogelijk om een variabele pensioenuitkering te ontvangen vanaf datum pensioeningang. Dit heeft als voordeel dat niet op één moment (datum pensioeningang) een pensioenuitkering moet worden aangekocht. Wel is het zo dat de pensioenuitkering jaarlijks omhoog of omlaag kan gaan. De verwachting is dat een variabel pensioen leidt tot een hoger pensioen. Het Pensioenfonds biedt deelnemers een variabele pensioenuitkering aan. Deelnemers die geen variabel pensioen wensen, kunnen voor datum pensioeningang kiezen voor een vaste pensioenuitkering bij een andere pensioenuitvoerder.
3. Er is volop discussie over de toekomstige inrichting van het pensioenstelsel in Nederland. Toekomstige veranderingen kunnen makkelijker geregeld worden als alles wat met de pensioenregelingen van een werkgever te maken heeft, bij één vertrouwde pensioenuitvoerder is ondergebracht. Dit is in het belang van de medewerkers die deelnemen aan deze pensioenregelingen ten behoeve waarvan wij met de bank afspraken maken.

Wij zijn uitvoerig in gesprek geweest met de bank en het pensioenfonds over de wijziging van pensioenuitvoerder en zijn het eens met het voorstel om de uitvoering van de Netto pensioenregeling vanaf 1 januari 2018 bij het Pensioenfonds onder te brengen. Aangezien dit onderwerp onderdeel is van de lopende cao, vragen wij je of je in kunt stemmen met deze wijziging. Graag ontvang ik jouw stem voor vrijdag 11 augustus a.s. Je kunt je stem hierover via het digitale stemformulier uitbrengen. Klik hier om te stemmen Let op: Deze regeling is alleen van toepassing als je inkomen hoger is dan € 103.317,- bruto per jaar; voor het overgrote deel van de medewerkers is deze regeling dus niet van toepassing. (Ontvang je deze nieuwsbrief per post dan kun je via bijgaand stemformulier stemmen).

Periodiek overleg: In de afgelopen weken hebben we ook nog regulier overleg met de bank gehad. We hebben hier onder andere gesproken over het vervolg onderzoek van de bank naar de handtekeningenfraude. Dit rapport is inmiddels klaar en is naar ons oordeel met grote zorgvuldigheid opgesteld. De bank heeft ook aangegeven zeker lessen te gaan trekken uit het rapport. Dat vinden wij ook belangrijk aangezien de vele omstandigheden waaronder dit gebeurd is, in de toekomst verandert moeten worden. Op dit moment worden de conclusies besproken met iedereen op de betrokken afdelingen.

Mee doen op Je Achterban: Wil je meedenken, heb je een vraag of wil je een collega een jaar gratis lid maken van CNV Vakmensen? Doe dan mee op Je Achterban, de online community van CNV, speciaal voor ABN AMRO, voor leden en niet-leden. Neem eens een kijkje op https://www.jeachterban.nl/abn-amro/

Meedoen in de CNV kadergroep bij ABN AMRO: Vind je het leuk om met een aantal collega’s actief te zijn voor het CNV, dan kan dat natuurlijk ook. Onze CNV kadergroep is altijd op zoek naar nieuwe deelnemers. Kom gewoon een keertje langs, we vergaderen ongeveer om de 6 weken, meestal in Amsterdam op de bank. Mail gerust als je nieuwsgierig bent geworden.

Vragen/ideeën: Wil je meer weten na het lezen van deze nieuwsbrief, neem dan zeker contact op met Sandra Hendriks, s.hendriks@cnvvakmensen.nl, 06-10539520.
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid