Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Wel beursplan maar nog geen cao of sociaal plan bij ABN AMRO

Tijdens onze besprekingen met ABN AMRO op 18 november 2015 over het sociaal plan gesproken. Helaas blijkt de afstand, ondanks onze pogingen daartoe, voor de bank nog niet te overbruggen.

Kleine terugblik:

 • Na de slechte openingsvoorstellen van de bank, hebben vakbonden de achterban geraadpleegd wat te doen.
 • Na lang overleg met de bank, kwamen we uit op het plan om verder te praten langs de lijn van “verlengen en vernieuwen” voor een langere termijn.
 • Bonden hebben het voorstel op tafel gelegd om via themawerkgroepen inhoudelijk uitgangspunten voor een nieuw sociaal plan te verkennen.
 • Na de verkenning hebben bank en bonden een contourendocument opgesteld.
 • Over enkele hoofdlijnen leken we het eens te kunnen worden.
 • Maar toen ging het mis; de bank besloot in vervolg op deze contouren een vernieuwd voorstel op tafel te leggen.
 • Vakbonden hebben hierop weer een eigen tegenreactie geformuleerd.
 • Deze tegenreactie hebben wij op 18 november jl. uit de doeken gedaan. Eindelijk leek het echte onderhandelen te beginnen.
 • Maar wat zegt ABN AMRO? De vakbondsvoorstellen liggen zwaar op de maag en ze schieten er eigenlijk niets mee op!

Wat zijn de voorstellen dan?

ABN AMRO geeft, op hoofdlijnen, het volgende aan:

1. Een sociaal plan voor 3 jaar:

- 1e jaar: verlenging huidige plan
- 2e jaar: nieuw plan met lagere vertrekvergoeding, op basis van transitievergoeding met een factor 1,8
- 3e jaar: nieuwe plan vervolgen met lagere vertrekvergoeding, op basis van transitievergoeding met factor 1,5

2. Het invoeren van een prefase van 6 maanden voorafgaande aan boventalligheid. Tijdens deze fase krijgen medewerkers allerlei faciliteiten om zich te ontwikkelen en van werk naar werk te komen.
3. In de cao zal Duurzame Inzetbaarheid veel nadrukkelijker worden opgenomen, het gaat zowel om werk binnen als werk buiten de bank.
4. Maar tegen de verlenging van het sociaal plan in 2016 staat geen loonsverhoging in 2016.

Vakbonden zetten daar het volgende tegenover:

1. Een sociaal plan voor 5 jaar. Zodat er voor lange tijd stabiliteit en duidelijkheid ontstaat en er ook echt tijd is om een nieuw beleid uit te zetten.
2. Wij zoeken gelijk de vernieuwing op door te starten met een nieuwe formule. Maar we hanteren voor alle dienstjaren tot 1 januari 2016 nog de oude formule voor de vertrekpremie uit het huidige sociaal plan. Vanaf 1 januari 2016 gaan we rekenen met de nieuwe transitievergoeding met een factor 2,2. Iedereen krijgt dus een bedrag dat berekent is op de oude formule tot 1/1/2016 en op de nieuwe formule vanaf 1/1/2016. Hiermee bereik je een hele geleidelijke afbouw.
3. Vakbonden verlengen en vernieuwen dus in 1 keer.
4. Verder hebben wij voor een tweejarige cao een loonsverhoging van 2,5% per jaar voorgesteld.
5. Daarnaast geloven wij ook in een prefase, zoals de bank ook noemt, maar denken wij aan een periode van 12 maanden.
6. Over Duurzame Inzetbaarheid zijn we het in grote lijnen met de bank eens. We zullen alleen nog goed naar de uitwerking van nadere voorstellen over bv. “vrijwillig een stapje terugzetten” moeten kijken.

Reactie ABN AMRO

De bank leek uit het veld geslagen door ons voorstel. De bank gaf in haar reactie aan dat onze voorstellen zwaar op de maag liggen. Met name de loonvraag zien zij niet zitten. Ook de duur van de prefase was te lang en natuurlijk onze manier van overgang naar een andere vergoeding is veel te traag. Wij hebben de bank nogmaals uitgelegd dat vakbonden een enorme stap zetten door over een ander sociaal plan te spreken met daarin ook een andere (lagere) vertrekpremie. De bank ziet dit helaas anders. Van echt onderhandelen is het dus ook deze keer niet gekomen.

Rekenen

We hebben nu afgesproken, in een nieuwe poging om nader tot elkaar te komen, om een rekenvoorbeeld te gaan maken van de verschillende varianten. Op die manier willen we in beeld brengen waar het gat tussen partijen is en hoe groot dat is. Op 25 november praten we weer verder. We houden jullie op de hoogte.

Gratis lid worden

Alle reden om, als je nog geen lid bent, nog even snel 1 jaar gratis lid te worden bij het CNV. Dat betaalt de bank nog in de huidige cao-periode. 

Meer weten?

Kijk op onze speciale CNV facebook-pagina 'Wij van ABN AMRO' voor meer informatie over de maand van de vakbond, maar ook over het gratis lidmaatschap, en actuele vakbondsonderwerpen.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid