Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Mobiliteit medewerkers centraal bij nieuwe cao en sociaal plan ABN AMRO

CNV Dienstenbond en andere vakorganisaties hebben met ABN AMRO afspraken gemaakt over een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan. Centraal in beide overeenkomsten staat de focus op het vergroten van de inzetbaarheid en mobiliteit van de medewerkers. CNV-bestuurder Sandra Hendriks: ,,De sector krimpt, dus is het verstandig en belangrijk dat mensen continu nadenken over hun toekomst en daar de instrumenten voor krijgen om aan te werken.’’

Van achterkant naar voorkant

Er zijn voor de komende vier jaar afspraken gemaakt om de gevolgen van mogelijke reorganisaties in de toekomst op te kunnen vangen. In ruil voor extra investeringen in de mobiliteit van medewerkers is de ontslagvergoeding iets omlaag gebracht. ,,Eigenlijk hebben we investeringen van de achterkant naar de voorkant gebracht’’, zegt Hendriks. ,,Daardoor zal er meer geld en aandacht zijn voor preventieve en continue loopbaaninstrumenten zoals opleidingen, budget en tijd.’’ Bijzonder is dat deze investeringen al zullen worden ingezet in de zogenaamde voorfase. Dat is het moment dat ABN AMRO voorziet dat er op termijn op afdelingen gereorganiseerd zal gaan worden. ,,De focus ligt daarbij echt op talentontwikkeling’’, aldus Hendriks.

Loonsverhoging

Naast een nieuw sociaal plan ligt er ook een nieuwe cao die voor de komende twee jaar gaat gelden. Daarin is een loonsverhoging opgenomen van 1,5% per 1 januari 2017. Hendriks: ,,Het is belangrijk dat na een jarenlange nullijn er nu eindelijk weer een loonsverhoging in het verschiet ligt. Het persoonlijk ontwikkelingsbudget van medewerkers is bovendien verhoogd, waardoor er nog meer ruimte komt voor medewerkers om continue aan hun inzetbaarheid en mobiliteit te werken.’’ Zo is afgesproken dat alle werknemers loopbaanplannen gaan maken voor een termijn van 1-2 jaar en 3-5 jaar. ,,Daarbij ligt hun loopbaanperspectief zowel binnen als buiten de bank en eventueel zelfs buiten de sector’’, aldus Hendriks.

Duidelijkheid

Het zwaartepunt van zowel de cao als het sociaal plan ligt volgens Hendriks dus op het inzetbaar maken en houden van alle medewerkers: ,,De afspraken vormen een evenwichtige balans tussen het op een aanvaardbaar niveau houden van de ontslagvergoeding -als vangnet- en het investeren in de inzetbaarheid van medewerkers in een krimpende sector. Het goede van de afspraken is dat zij duidelijkheid en rust bieden voor een langere periode van vier jaar. ’’
De leden van CNV Dienstenbond moeten nog instemmen met het resultaat.

Voor meer informatie: 
Sandra Hendriks, onderhandelaar CNV Dienstenbond: 06 – 10539520

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid