Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao-overleg bij ABN AMRO: een dubbel eindbod

In deze nieuwsbrief een verslag van de laatste onderhandelingsronde op 19 december. Het was een hele lange dag én nacht. We hebben hard gewerkt om eruit te komen. Helaas is het niet gelukt. Het gevolg was een bijzondere situatie: zowel de vakbonden als daarna ABN AMRO hebben een eindbod neergelegd.

Het gevolg was een bijzondere situatie. Zowel de vakbonden als ABN AMRO hebben een eindbod neergelegd.

Groot verschil op loon

Tijdens het laatste overleg hebben we als vakbonden geprobeerd op alle openstaande punten overeenstemming te krijgen met de bank. Op veel punten is dit gelukt. Maar op een aantal heel belangrijke punten helaas ook niet. Er bleef een groot verschil bestaan over verschillende onderwerpen.

Verhouding vast en flex

Een afspraak over het verminderen van de flex-schil bij de bank. Wij willen als bonden graag afspraken maken over het bespreken en beperken van het aantal externe medewerkers bij de bank. We verschillen van mening over de gewenste verhouding tussen vast en flex. Dat geldt voor het totale aantal medewerkers van de bank en voor de gewenste verhouding op bepaalde afdelingen, zoals Retail en I&T.

Goede Vrijdag

De bank wilde graag af van Goede Vrijdag als feestdag. Dit zou dan in het loon worden opgenomen, zodat iedereen er een “vrije dag naar keuze” van kan kopen.

Afschaffen toeslagen

De bank bleef vasthouden aan het voorstel om de toeslagen op zaterdag met 25% te verlagen.

Afschaffen jubileumuitkering

De bank wil de jubileumuitkering afschaffen en heeft daar een voorstel voor gedaan. Het voorstel is een eenmalige afkoop van € 1.000,- bruto voor iedereen in 2018.

Loonsverhoging

De bank bleef volhouden aan haar loonvoorstel van de vorige ronde. Ondanks serieuze pogingen van onze kant om aan te geven hoe belangrijk een loonsverhoging voor de medewerkers is in het totaalpakket. En stappen van ons richting de werkgever over dit onderwerp. Het loonvoorstel van de bank is:

  • in 2018: een eenmalige uitkering van 1%
  • in 2019: per 1 januari 2019 een structurele loonverhoging van 2%, waarin 0,5% zit vanuit de omzetting van de prestatiepremie van flexibel naar vast salaris. De prestatiepremie hebben we op basis van de 3 beoordeling in 9% salaris omgezet, maar in werkelijkheid is de gemiddelde beoordelingsscore 3,31%. Daar hoort dus gemiddeld ook een hoger percentage variabele beloning bij. Dit verschil is 0,5% en wordt in de loonsverhoging meegenomen.

Eindbod vakbonden

We hebben nu 9 onderhandelingsronden gehad. Na lang en serieus beraad over hoe we verder zouden gaan hebben wij samen met onze kaderleden besloten om een eindbod bij de bank neer te leggen. Hiermee willen wij aangeven dat wij op de voor ons belangrijke punten gewoon niet meer kunnen bewegen. Met name over loon hebben wij een realistisch bod neer willen leggen, dat recht doet aan de mooie cijfers van ABN AMRO, de positieve economische ontwikkelingen en ook aan de roep vanuit de politiek om hogere lonen. Gisteren nog riepen ministers Koolmees en Hoekstra cao-partijen op om de lonen te laten stijgen. Ons eindbod vind je onder 'Downloads'.

Wat vinden wij ervan?

Wat ons betreft is het eindbod van de bank onvoldoende. CNV Vakmensen is samen met de andere bonden tot het allerlaatste moment op zoek geweest naar oplossingen voor de verschillen. Ook hebben we bereidheid getoond om deels het verschil op loon creatief te overbruggen. Dit onder de belangrijke voorwaarde dat er ook voor de medewerkers een redelijke loonstijging in zit. Wij vonden ons eindbod op dat punt nog net verdedigbaar en het eindbod van de bank niet meer.

Wat vinden jullie ervan? Breng je stem uit!

We horen heel erg graag jullie mening en ideeën over de ontstane situatie. Een eindbod van de werkgever leggen wij als CNV Vakmensen natuurlijk altijd aan de leden voor. Via Je Achterban kunnen ook niet-leden aangeven wat zij ervan vinden. Wij vinden het wel heel erg belangrijk dat jullie goed begrijpen hoe ons eindbod en vervolgens het eindbod van ABN AMRO tot stand is gekomen. Het gaat om jullie cao, dus geef je mening over onze insteek en het eindbod van de bank én breng je stem uit over het eindbod van de bank. We ontvangen graag je reactie en/of stem voor 24 januari 2018. 

Updates op Je Achterban

Op Je Achterban lees je hoe onze CNV-kaderleden en jullie collega’s het laatste cao-overleg hebben ervaren. En je kunt er natuurlijk je mening kwijt! Ons kaderlid Elvira van Koert schreef een blog over het cao-overleg op Je Achterban.

Vragen en contact

Ik kan me goed voorstellen dat deze nieuwsbrief vragen oproept. Stel ze daarom zeker! Je kunt je vraag ook stellen op Je Achterban. Een keer deelnemen aan ons CNV-kadergroep kan ook. Laat het weten en je bent van harte welkom!

Sandra Hendriks-Sneijder
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 0610539520 E: s.hendriks@cnvvakmensen.nlOp de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid