Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao-overleg bij ABN AMRO

Hierbij tref je het verslag aan van de cao-onderhandelingen ABN AMRO op maandag 13 november 2017.

Wat hebben we inmiddels al besproken?
Per 1 januari 2018 is er een nieuwe cao nodig voor ABN AMRO omdat de huidige overeenkomst dan afloopt. Om tot een nieuwe cao te komen, zijn we op 27 september jongstleden gestart met de toelichting op de inzetbrieven. Daarna hebben we donderdag 5 oktober de thema’s performance management (PM) en persoonlijke ontwikkeling besproken. Op 23 oktober hebben we verder over het nieuwe PM-systeem gesproken en onderhandeld over pensioen. Dinsdag 31 oktober stonden PM en pensioen wederom op de agenda. Op maandag 13 november troffen we elkaar opnieuw voor een volgende ronde onderhandelingen om over de omzetting van de prestatiepremie, vereenvoudiging en persoonlijke ontwikkeling te spreken. 

PM en omzetten prestatiepremie
Een belangrijk onderwerp van de dag was het omzetten van de prestatiepremie in vast loon op basis van de “goedscore’’ en eenvoudiger benefit budget. Na PM al eerder meer beleidsmatig te hebben besproken, kwam nu de financiële kant aan bod. Over de basis voor de omzetting zijn we het eens geworden, namelijk de @target-score: 3-score. Inzet van CNV Vakmensen en de andere bonden was om de gemiddelde score van alle medewerkers, die samen altijd iets hoger is dan een 3, en daarmee ook de daadwerkelijke kosten voor de bank weergeven, als uitgangspunt te nemen. Uiteindelijk is de bank daar in meegegaan door het verschil tussen @target en de werkelijke kosten als structureel bedrag te reserveren en later in de onderhandelingen terug laten komen in het totale arbeidsvoorwaardenpakket. Daarnaast hebben wij samen de bank geprobeerd om samen met de omzetting van variabel salaris in vast salaris ook het benefit budget te vereenvoudigen. De exacte getallen komen in het te bereiken onderhandelingsresultaat terug. Maar zover zijn we nog niet, er is nog genoeg te bespreken...

Vereenvoudiging
Na PM zijn we overgestapt op een minder aansprekend onderwerp. De bank geeft al enige tijd aan dat het graag zou zien dat de vele regelingen inzake toeslagen en verschillende grondslagen vereenvoudigd worden. Die vereenvoudiging blijkt nu te bestaan uit het schrappen dan wel verlagen van vrijwel alle toeslagen en grondslagen. Wij maken ons grote zorgen om de impact die dit heeft op collega’s in met name de lagere salarisschalen. Na overleg met de kaderleden hebben wij de bank gemeld dat dit voorstel geen draagvlak heeft. De bank beraadt zich hier nog verder op.

Persoonlijke ontwikkeling
Na de negatieve energie rondom de voorstellen over vereenvoudiging zijn we overgestapt op een beter onderwerp, namelijk persoonlijke ontwikkeling. De bank heeft ons door middel van een presentatie meegenomen in hoe zij naar dit onderwerp kijken, de huidige benutting van opleidingen en ontwikkelbudgetten. Op de vraag waar de bank nog onderhandelruimte in ziet, gaven zij aan dat dit wat hun betreft zit in zaken als financieel advies, de hoogte van het ontwikkelbudget en verruiming van de mogelijkheden voor vitaliteit. In de volgende ronde komt dit onderwerp opnieuw ter sprake en presenteren wij onze voorstellen. Heb jij nog suggesties? Laat het me weten via s.hendriks@cnvvakmensen.nl of via https://www.jeachterban.nl/abn-amro/

Praat mee en laat ons je mening horen!

Derde WW jaar reparatie
Na jaren praten is er nu een regeling, wetgeving en uitvoeringsinstantie om tot reparatie van het derde WW-jaar te komen. Dit hebben we ook met de bank besproken. We leggen dit op korte termijn ter stemming aan je voor. In een van de volgende rondes bespreken we de uitslag met de bank.

Stemming pensioen
In de laatste ledenbrief stonden twee stemmingen vermeld, namelijk over de verhoging van de pensioenrichtleeftijd en de aanpassing van de netto pensioenregeling. De stemming loopt nu en op de 22e van deze maand loopt de stemming af. Indien je nog niet gestemd hebt, vragen we je dit alsnog te doen. 

De komende rondes
De volgende overleggen staan gepland voor maandag 4 december 2017 en dinsdag 12 december 2017. Aangezien we ons realiseren dat er nog veel vooruitgang te boeken is, hebben we een extra onderhandelingsronde ingepland op 6 december. Op 4 december spreken we verder over de definitieve cao-tekst PM en randvoorwaarden. Ook volgt onze reactie op de thema’s persoonlijke ontwikkeling en ronden we het pensioen af. Uiteraard krijg je direct na het volgend overleg weer informatie over de stand van zaken van de onderhandelingen.

Updates op je achterban
Lees hier ook hoe onze CNV kaderleden aan de cao-tafel en in de zijkamer, jullie collega’s, het laatste cao-overleg hebben ervaren.

Vragen/contact
Heb je vragen, wil je meer weten, of heb je goede ideeën, laat het me zeker weten! Zeker nu, want het gaat over jouw cao.

Je kunt me bereiken via s.hendriks@cnvvakmensen.nl of via 06-10539520. Een keer deelnemen aan ons CNV kadergroep kan ook, laat het weten en je bent van harte welkom!

 

CNV Vakmensen
Sandra Hendriks-Sneijder Cao-onderhandelaar ABN AMRO

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid