Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao-overleg bij ABN AMRO

Wéér pensioen en prestatiepremie: verslag van cao-onderhandelingen op dinsdag 31 oktober 2017

Eigenlijk is een cao-overleg een soort continue dialoog, zeker als het over performance management gaat! We hebben deze dag weer veel en uitgebreid over een nieuw PM-systeem gesproken én met resultaat!

Nieuw PM-systeem

We zijn het als bank en bonden eens over het introduceren van een nieuw PM-systeem. We gaan in 2018 aan de slag met de continue talentdialoog en de uitgangspunten daarbij zoals de bank ze heeft voorgesteld. Wel hebben wij als vakbonden daar een behoorlijk aantal randvoorwaarden en kaders bij aangegeven. Wij vinden het heel erg belangrijk dat zowel de werknemer als de leidinggevenden in hun kracht komen te staan en op een goede manier feedback kunnen geven en ontvangen. Hiervoor is dus extra training nodig voor iedereen. Daarnaast moet het systeem echt gebruiksvriendelijk worden. Daarom gaan een aantal kaderleden van de bonden, nu al meteen, parallel aan de cao-onderhandelingen, meedenken met de ontwikkeling van de nieuwe systemen. Ook zijn we nog op zoek naar een manier om de 70% van de medewerkers die aan het einde van hun schaal zitten, extra uit te dagen en te betrekken. Kortom, we moeten nog veel “puntjes op de i” zeten maar in hoofdlijnen zijn we het wel eens geworden over de uitgangspunten van de nieuwe PM-systematiek:

 • een continue dialoog tussen medewerker en leidinggevende
 • over ontwikkeling, vitaliteit, resultaten en gedrag
 • de medewerker stelt zelf de doelen op voor deze 4 onderwerpen
 • leidinggevende en medewerker hebben minstens 4 keer per jaar een gesprek met elkaar, maar vaker kan en mag zeker
 • de medewerker kan door middel van 360 graden feedback (feedforeward genoemd) bij zijn collega’s, klanten en dergelijke input ophalen over hoe hij bepaalde taken uitvoert
 • dit alles is weer input voor de gesprekken met de leidinggevende
 • de leidinggevende maakt uiteindelijk een oordeel/weging, maar hier zit geen score meer aan verbonden. Ook zal de leidinggevende zijn oordeel goed moeten motiveren, waarom hij afwijkt van positieve oordelen van de collega’s
 • voor stappen in de schaal bepaalt de leidinggevende op basis van het oordeel het % van de stap in de schaal, indien daar nog ruimte voor is in de schaal
 • dit alles wordt gefaciliteerd door Talent2Grow.

Omzetten variabele beloning naar vast salaris

We zullen ook de variabele beloning gaan omzetten naar vast salaris. De vraag is alleen nog hoe we dat precies moeten gaan doen. Hier spelen een aantal onderwerpen een rol, zoals bijvoorbeeld de vraag of de uitkering pensioendragend moet worden gemaakt. Wij hebben voorgesteld om de uitkering niet pensioendragend te maken, de bank wilde dit eerst wel. Zowel bank en bonden gaan de komende periode aan de slag om hier enkele berekeningen op los te laten. We praten hier de volgende keer over verder.

Pensioen

We hebben ook veel gepraat over het pensioen.

Pensioenrichtleeftijd

We waren het niet eens met elkaar over hoe de verdeling van de premievrijval door het verschuiven van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 zou moeten worden verdeeld. Gelukkig hebben we hier uiteindelijk overeenstemming over bereikt. Het beoogde bedrag dat vrijkomt wordt op basis van de verhouding werkgevers/ werknemerspremie verdeeld. Dit betekent dat we 3,5 miljoen euro in deze cao ten voordele van de werknemers kunnen besteden aan pensioen en/of andere arbeidsvoorwaarden. Wij zijn hier tevreden over en menen dat dit recht doet aan zowel de premievrijval, veroorzaakt door het bijstellen van de pensioenrichtleeftijd. als de enorme kostenstijging van pensioenen waar de werkgever mee te maken heeft. Omdat de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 moet worden aangepast in de cao komen we dit als cao-partijen nu alvast overeen (vooruitlopend op het cao-akkoord), dat hopelijk in december aanstaande volgt. Belangrijk is wel dat jullie over deze afspraak daarom nu je stem uitbrengt, zodat het pensioenfonds ook tijdig de regeling kan aanpassen.

Graag ontvangen wij daarom voor 19 november aanstaande jullie stem hierover. Klik hier voor de digitale enquête voor het aanpassen van de fiscale pensioenrichtleeftijd. 

Netto pensioenpremie

Ook in de netto pensioenregeling (voor het pensioengevend inkomen boven de EUR 103.317) zal de pensioenrichtleeftijd naar 68 gaan. Daarnaast vinden er nog twee wijzigingen plaats in de netto pensioenregeling, zodat deze aansluit bij de reguliere pensioenregeling (tot EUR 103.317): De pensioengrondslag voor voortgezette pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid wordt vermenigvuldigd met 75% (ipv 100%) en wordt jaarlijks geïndexeerd met de prijsindex (in plaats van niet geïndexeerd). Het risico partnerpensioen (ingeval van overlijden tijdens dienstverband) is gebaseerd op de diensttijd tot AOW-leeftijd (in plaats van pensioenrichtleeftijd) en wordt jaarlijks voorwaardelijk geïndexeerd met de prijsindex (in plaats van niet geïndexeerd). De betrokkenen bij deze netto pensioenregeling hebben al eerder ingestemd met het overbrengen van de regeling van ABN AMRO pensioenen naar het ABN AMRO pensioenfonds. De bovengenoemde wijzigingen zijn klein en voornamelijk uitvoeringstechnisch van aard maar we willen jullie hier wel over informeren en ook hier de gelegenheid bieden om je stem uit te brengen.

Klik hier voor de digitale enquête. 

Pensioenstudie toekomstige pensioenregeling ABN AMRO

Tot slot hebben we met de bank afgesproken dat we in 2018 een gezamenlijke studie zullen doen naar de een toekomstbestendige pensioenregeling bij de bank. In de politiek en polder wordt er ook al geruime tijd druk op pensioen gestudeerd en hangen veranderingen in de lucht. Daarnaast loopt de 5-jaars termijn van de huidige pensioenregeling eind 2019 af en moeten we als cao partijen wel goed weten welke keuzes er voor liggen.

Ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid

Volgende keer praten we verder over PM maar ook over duurzame inzetbaarheid. Daarom aan jullie de vraag: wat hebben je nodig om met jouw eigen inzetbaarheid aan de slag te gaan? Wat kan er verbeterd worden? We horen heel graag jullie mening op Je Achterban. Praat mee en laat ons je mening horen!

Cao-data

Op 13 november 2017 staat het volgende overleg gepland. We zoeken nog naar een extra dag. De vervolgdata zijn:
 • Maandag 4 december 2017
 • Dinsdag 12 december 2017 

Updates op je achterban

Lees ook hoe onze CNV kaderleden aan de cao tafel en in de zijkamer, jullie collega’s, het laatste cao overleg hebben ervaren. Klik hier om naar je achterban te gaan. 

Vragen/contact

Heb je vragen, wil je meer weten, of heb je goede ideeën, laat het me zeker weten! Zeker nu, want het gaat over jouw cao. Je kunt me bereiken via s.hendriks@cnvvakmensen.nl of via 06-10539520.

Een keer deelnemen aan ons CNV kadergroep kan ook, laat het weten en je bent van harte welkom! CNV Vakmensen
Sandra Hendriks-Sneijder Cao onderhandelaar ABN AMRO

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid