Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao-overleg ABN AMRO is gestart

Een lange dag met veel vragen over het nieuwe Performance Management systeem dat de bank wil invoeren. Wat is de stand van zaken na het cao-overleg op maandag 23 oktober 2017?

Wat vinden vakbonden van het PM-voorstel van de bank?
Wij hebben na ons vorige cao overleg goed naar jullie reacties gekeken en geluisterd. Ook hebben we de beloningsdeskundigen van de bonden om advies gevraagd. Samen met de kaderleden, hebben we een aantal vragen en zorgpunten opgesteld over het nieuwe systeem.

 • Wij vinden het idee van een continue dialoog tussen medewerker en leidinggevende een goed en mooi idee. Ook spreekt het ons aan dat naast targets en resultaten ook nadrukkelijker over gedrag, ontwikkeling en vitaliteit wordt gesproken.
 • Wel hebben wij onze zorgen geuit over de gebruiksvriendelijkheid van het systeem en de tijd die dit alles in beslag gaat nemen.
 • Ook hebben wij vragen over de checks and balances. Deze nieuwe systematiek gaat uit van vertrouwen en volwassen arbeidsverhoudingen tussen werkgever en werknemers. Dat is een hele mooie gedachte, maar dat lukt natuurlijk niet zomaar overal binnen de bank. Er zullen dus wel een aantal randvoorwaarden nodig zijn om het nieuwe systeem te laten slagen.
 • En dan natuurlijk de financiële componenten. De vraag is hoe de prestatiepremie moet worden omgezet. Gaan we uit van het gemiddelde van 3 of moeten we terugkijken per persoon, en bv het gemiddelde over de laatste 3 jaar nemen? Beide methoden hebben voor- en nadelen.
 • Verder hebben wij ook de vraag gesteld of de prestatiepremie wel moet worden omgezet in vast salaris, dit betekent namelijk dat er ook pensioen over wordt opgebouwd. Een voorbeeld: 9% prestatiepremie wordt dan omgezet naar bv 5,5, 6% of 6,5% vast salaris. Door de loonstijging ga je ook meer pensioen opbouwen over dit stukje extra loon. Je zou er ook voor kunnen kiezen om de omzetting van de prestatiepremie niet pensioendragend te maken. In het bovenstaande voorbeeld, krijg je dan bv. 9% extra bij je salaris, bv als een storting in het benefit budget. Er wordt dan geen pensioen over dit vaste bedrag opgebouwd, maar je kunt natuurlijk dan wel zelf keuzes maken wat je met dit bedrag doet, net als nu met de prestatiepremie.
 • Graag horen we hoe jij hierover denkt, zodat we hierin goede keuzes en afwegingen kunnen maken. Laat het ons weten via jeachterban.nl of door een email aan s.hendriks@cnvvakmensen.nl.
  Vakbonden streven ernaar om tijdens het volgende cao-overleg een tegenvoorstel te doen over performance management.

  Pensioen
  We hebben ook nog over pensioenen gesproken. Ook hier liggen nog wel wat bespreekpunten op tafel. Met name de discussie die we al even voeren over het aanpassen van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar. Dit moeten we van de fiscus doen maar wij menen dat dit arbeidsvoorwaardelijke ruimte biedt, waar ook de medewerkers iets van terug moeten zien.

  Lees meer over ons overleg en pensioenen in het blog van onze CNV-tafeldame Elvira op Je achterban www.cnvvakmensen.nl/gastblog-abnamro

  Vervolg gesprekken cao-onderhandelingen:  31 oktober, 13 november en 12 december 2017

  Vragen/contact
  Heb je vragen, wil je meer weten of heb je goede ideeën laat het me zeker weten! Zeker nu, want het gaat over jouw cao. Een keer deelnemen aan onze CNV kadergroep kan ook, laat het me weten, je bent van harte welkom.

          Sandra Hendriks-Sneijder
          Onderhandelaar CNV Vakmensen
          M. 06-1053 9520
          E. s.hendriks@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid