Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

ABN AMRO cao overleg van 12 december 2017

In deze nieuwsbrief een verslag van de laatste geplande onderhandelingsdag. We hadden een lange dag én avond gepland in de hoop dat we eruit zouden kunnen komen. We hebben daar erg ons best voor gedaan, maar het moeilijkste onderwerp, de loonsverhoging, zorgt toch voor wat vertraging!

Waar zijn we uit
De lijst met besproken onderwerpen waar we het over eens zijn, wordt gelukkig steeds langer. Zo zijn we het eens geworden over een aantal positieve wijzigingen rondom verlof. We gaan verlof voor doktersbezoek in de cao opnemen zodat voor iedereen dezelfde regeling gaat gelden en we kunnen afspraken maken over geboorteverlof. CNV Vakmensen heeft nog het voorstel gedaan om het generatieverlof te verruimen, en hier lijken we ook uit te gaan komen. Ook over duurzame inzetbaarheid hebben we goede afspraken gemaakt.

Waar zijn we niet uit: loon
Loon is een moeilijk punt. Tijdens de eerste onderhandelingsronde bleek al dat de bank hier weinig ruimte voor heeft. Wij hebben ingezet op een loonsverhoging van 3% per jaar. Natuurlijk snappen we ook wel dat we hierover moeten onderhandelen en wegen andere belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld op het gebied van ontwikkeling, ook mee. Het gaat uiteindelijke om het totaalpakket. Maar tijdens het overleg van afgelopen dinsdagavond, bleek helaas, dat de bank nog steeds niet veel ruimte heeft om een loonsverhoging te geven, terwijl dit voor de vakbonden wel een erg belangrijk punt is. De bank geeft aan graag een tweejarige cao te willen afsluiten, waarbij zij het volgende loonbod doet:

  • in 2018: een eenmalige uitkering van 1%;
  • in 2019: per 1 januari 2019 een structurele loonverhoging van 2%, waarin 0,5% zit vanuit de omzetting van de prestatiepremie van flexibel naar vast salaris. De prestatiepremie hebben we op basis van de 3 beoordeling in 9% salaris omgezet maar in werkelijkheid is de gemiddelde beoordelingsscore 3,31%. Daar hoort dus gemiddeld ook een hoger percentage variabele beloning bij. Dit verschil is 0,5% en wordt in de loonsverhoging meegenomen. 
Reactie vakbonden
Wij hebben aangegeven dat wij dit aanbod van de bank niet genoeg vinden. Voor CNV Vakmensen is met name 2018 nog echt onvoldoende. Wij hebben aangegeven dat we, zeker gezien de mooie cijfers van ABN AMRO, de positieve economische ontwikkelingen en ook de roep vanuit de politiek om hogere lonen, menen dat hier bij ABN AMRO ruimte voor zou moeten zijn. Het gat is nu nog te groot om te overbruggen.

Overige openstaande punten
Daarbij staan er ook nog een aantal andere punten open. De bank heeft een voorstel gedaan om de jubileumuitkering per 1 januari 2020 af te schaffen en om in 2018, als “compensatie” iedere medewerker 1000 euro bruto, naar rato van het dienstverband, uit te keren. Wij hebben aangegeven dat wij de jubileumuitkering zien als een blijk van waardering van de medewerkers voor hun loyaliteit aan het bedrijf en niet de behoefte voelen om de uitkering af te schaffen. Maar we horen ook heel graag jullie mening hierover. Daarnaast ligt ook het punt van het afschaffen van verschillende toeslagen nog steeds op tafel. Wij hebben aangegeven op 1 punt, wel mee te willen gaan met de voorstellen van de bank, namelijk om de toeslag op feestdagen gelijk te stellen aan de toeslag op de zondag. De bank vindt dit echter niet genoeg en wil toch ook de zaterdagtoeslag terugbrengen naar 25% en de piket- en roostertoeslag niet meer pensioendragend maken. Dit zijn allemaal verslechteringen voor een kleine groep medewerkers, waar eigenlijk niks tegenover staat.

Wat vinden jullie ervan?
We hebben afgesproken om op dinsdag 19 december weer verder te praten en een nieuwe poging te wagen om eruit te komen. Graag horen we voor die tijd jullie mening over het loonbod van de bank maar ook over andere belangrijke onderwerpen zoals de toeslagen en de jubileumuitkering. Het gaat om jullie cao, dus geef je mening!

Ga nu naar Je Achterban en geef je mening

Updates op je achterban
Lees ook hoe onze CNV kaderleden aan de cao tafel en in de zijkamer, jullie collega’s, het laatste cao overleg hebben ervaren. En je kunt er natuurlijk je mening kwijt!

Vragen/contact
Heb je vragen, wil je meer weten, of heb je goede ideeën, laat het me zeker weten! Zeker nu, want het gaat over jouw cao. Je kunt mij ook bereiken via Je Achterban. Een keer deelnemen aan de CNV kadergroep kan ook, laat het weten en je bent van harte welkom!

Sandra Hendriks-Sneijder
cao onderhandelaar CNV Vakmensen
bereikbaar via 06 10 53 95 20 of s.hendriks@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid