Algemene voorwaarden

We nemen onze verantwoordelijkheid

CNV Vakmensen is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Onze verwerking is aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1384676. Daarnaast werken wij samen met Stichting Sociaal Fonds Vishandel. Jouw persoonsgegevens worden door CNV Vakmensen zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

Waarom gebruiken en bewaren wij persoonsgegevens?

Als je onze website bezoekt, een vraag stelt of een aanvraag voor de toolkit doet, laat je gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of bij ons bekend zijn in het kader van de door jou gevraagde dienst. Deze persoonsgegevens bewaren wij zolang nodig is volgens de onderstaande redenen. 

Privacy en persoonsgegevens

  • In onze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met persoonsgegevens. Hierbij houden we ons aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over de toolkit Eerste hulp bij geldzorgen neem dan contact op: info@cnvgeldzorg.nl.