Direct contact
030 - 75 11 051

CNV Zelfstandigen
Raad van Zelfstandige Professionals

Zelfstandig maar niet alleen

Steeds vaker gaan werknemers aan de slag als zelfstandige. Vaak vrijwillig, maar soms ook gedwongen door de omstandigheden. CNV Vakmensen wil er als vakbond zijn voor álle werkenden, ongeacht dienstverband of contractvorm. Diegenen die als zelfstandige aan het werk zijn kunnen terecht bij CNV Zelfstandigen, onderdeel van CNV Vakmensen. Het motto van CNV Zelfstandige is zelfstandig maar niet alleen.

Als lid van CNV Zelfstandige ben je onderdeel van een vereniging. We willen samen met jou aan de slag om dat te bereiken wat belangrijk is. Vroeger was het gebruikelijk dat je jarenlang bij dezelfde werkgever werkte, maar die tijd ligt achter ons. Nu komt het steeds vaker voor dat je tijdens je werkbare leven bij verschillende werkgevers werkt. Met verschillende contracten. Flex, vast of als zelfstandige. Bij elk soort contract heb je weer andere vragen en loop je tegen andere problemen aan. En soms werken leden niet volledig als zelfstandige, maar combineren ze dit met een baan bij een werkgever. Daarom kijkt CNV Zelfstandigen naar de hele arbeidsmarkt als het gaat om belangenbehartiging en keuzes maken.

De belangen van de leden die als zelfstandige aan het werk zijn worden in de vereniging CNV Vakmensen behartigd door de Raad van Zelfstandige Professionals.

Raad van Zelfstandige Professionals

Missie

In de Raad van Zelfstandige Professionals zitten gemotiveerde leden die als zelfstandige werken en hart hebben voor de vakbond. Zij ontwikkelen visie over werkrelaties tussen werkgevers, werknemers en zelfstandigen en willen iets betekenen voor zelfstandigen in alle sectoren. Zelfstandigen die gewoon begonnen zijn, gestart zijn vanuit de WW of WAO óf hun werk al zelfstandige combineren met een baan in loondienst.

De missie van de Raad van Zelfstandige Professionals is:

 • CNV Zelfstandige Professionals streeft naar een contractvormneutrale arbeidsmarkt waar kwaliteit van werk en niet de contractvorm de doorslag geeft.
 • CNV Zelfstandige Professionals denkt, daar waar het gaat om contractvormen, niet in tegenstellingen maar in mogelijkheden
 • CNV Zelfstandige Professionals streeft naar behartiging van de belangen van alle werkenden om tot hedendaagse belangenbehartiging te komen
 • CNV Zelfstandige Professionals wil binnen de vakbeweging discussie over de positieve, emancipatoire rol van zelfstandigen binnen het brede scala van de arbeidsmarkt.

De raad van Zelfstandige Professionals is in ieder geval verantwoordelijk voor:

 • De vorming van het vakbondswerk, waaronder het beleid, ten behoeve van de zelfstandige professionals en heeft ten aanzien van die aangelegenheden besluitvormende bevoegdheden.
 • Het vestigen van een herkenbaar profiel naar leden en potentiële leden
 • Het leveren van een bijdrage aan de jaarlijkse beleidscyclus van de bond, waarin de te behalen resultaten worden verwoord
 • Het organiseren van activiteiten voor de leden van de groep zelfstandige professionals.
 • Het bespreken van zaken die tijdens de vergadering van de bondsraad aan de orde zijn, alsmede het zo nodig formuleren van voorstellen ten behoeve van de bondsraad.
 • Het verkiezen van twee leden en twee plaatsvervangende leden uit de Raad van Zelfstandige Professionals die als (plaatsvervangende) afgevaardigde van de Raad van Zelfstandige Professionals deel zullen uitmaken van de bondsraad.Wat heeft de Raad van Zelfstandige Professionals de afgelopen tijd gedaan?

 • Er is een enquête opgesteld om de behoefte aan dienstverlening te onderzoeken onder leden van CNV Zelfstandigen.
 • Er zijn thema’s voor workshops bepaald waar leden van CNV Zelfstandigen zich met korting voor in kunnen inschrijven.
 • Er zijn gesprekken geweest met de vicevoorzitter van CNV Vakmensen en beleidsmedewerkers om diverse thema’s te bespreken. De thema’s waren pensioenopbouw als zelfstandige, manieren om de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid op te vangen, de Wet DBA en opleidingsmogelijkheden voor zelfstandigen.
 • Er is input gegeven op de arbeidsvoorwaardennota’s van sectoren daar waar het zaken aanging die zelfstandigen betroffen.

 Op de agenda van de raad staat onder andere nog de bescherming tegen arbeidsongeschiktheid als zelfstandige.

Wil jij meer weten over de raad of wil je mee doen?

De Raad van Zelfstandige Professionals is op zoek naar leden die mee willen praten en denken over het beleid ten aanzien van zelfstandigen. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over deze vrijwilligersvacature? Neem dan contact op met Barbara Bosgoed via telefoonnummer 06-204 718 76 of stuur een e-mail naar b.bosgoed@cnvvakmensen.nl.

Wie zitten er op dit moment in de Raad van Zelfstandige Professionals?

 • Simon van Maurik, voorzitter
 • Yvonne Schram, secretaris
 • Ad van Koppen, bondsraadslid
 • Ben van Raaij, bondsraadslid
 • Ferdinand Zomerman, plaatsvervangend bondsraadslid
 • Pieter Beintema, lid
 • Roelof Boersma, lid
 • Schalk Bontenbal, lid
 • Arie Maat, lid
 • Ronald Wopereis, lid


Neem gerust contact met ons op

Heb je een vraag, op- of aanmerking voor een van deze raadsleden?
Mail dan gerust naar cnvzelfstandigen@cnvvakmensen.nl.
De raad heeft vanuit CNV Vakmensen ook een coach, Barbara Bosgoed.
Zij is te bereiken via b.bosgoed@cnvvakmensen.nl of 06-204 718 76.