Direct contact
030 - 75 11 051

CNV Zelfstandigen
Raad van Zelfstandige Professionals

Zelfstandig maar niet alleen

Laat je stem horen

Als lid van CNV Zelfstandigen hoor je bij een vereniging. Binnen die vereniging kun jij je stem laten horen via de Raad van Zelfstandige Professionals. Deze raad komt op voor jouw belangen als zelfstandige. Zowel binnen als buiten de vereniging. Bijvoorbeeld door inspraak in de afspraken die in alle sectoren worden gemaakt over zelfstandigen. Of door de stem te laten horen in politiek Den Haag..

Raad van Zelfstandige Professionals

Missie

In de Raad van Zelfstandige Professionals zitten gemotiveerde leden die als zelfstandige werken en hart hebben voor de vakbond. Zij ontwikkelen visie over werkrelaties tussen werkgevers, werknemers en zelfstandigen en willen iets betekenen voor zelfstandigen in alle sectoren. Zelfstandigen die gewoon begonnen zijn, gestart zijn vanuit de WW of WAO óf hun werk al zelfstandige combineren met een baan in loondienst.

De missie van de Raad van Zelfstandige Professionals is:

 • CNV Zelfstandige Professionals streeft naar een contractvormneutrale arbeidsmarkt waar kwaliteit van werk en niet de contractvorm de doorslag geeft.
 • CNV Zelfstandige Professionals denkt, daar waar het gaat om contractvormen, niet in tegenstellingen maar in mogelijkheden
 • CNV Zelfstandige Professionals streeft naar behartiging van de belangen van alle werkenden om tot hedendaagse belangenbehartiging te komen
 • CNV Zelfstandige Professionals wil binnen de vakbeweging discussie over de positieve, emancipatoire rol van zelfstandigen binnen het brede scala van de arbeidsmarkt.

De raad van Zelfstandige Professionals is in ieder geval verantwoordelijk voor:

 • De vorming van het vakbondswerk, waaronder het beleid, ten behoeve van de zelfstandige professionals en heeft ten aanzien van die aangelegenheden besluitvormende bevoegdheden.
 • Het vestigen van een herkenbaar profiel naar leden en potentiële leden
 • Het leveren van een bijdrage aan de jaarlijkse beleidscyclus van de bond, waarin de te behalen resultaten worden verwoord
 • Het organiseren van activiteiten voor de leden van de groep zelfstandige professionals.
 • Het bespreken van zaken die tijdens de vergadering van de bondsraad aan de orde zijn, alsmede het zo nodig formuleren van voorstellen ten behoeve van de bondsraad.
 • Het verkiezen van twee leden en twee plaatsvervangende leden uit de Raad van Zelfstandige Professionals die als (plaatsvervangende) afgevaardigde van de Raad van Zelfstandige Professionals deel zullen uitmaken van de bondsraad.Wat heeft de Raad van Zelfstandige Professionals de afgelopen tijd gedaan?

 • Input geleverd en meegedacht over de invulling van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.
 • Input geleverd en meegedacht over belangenbehartiging voor zelfstandigen aan de cao tafel met beleidsmakers CNV Vakmensen en vakbondsbestuurders. Het minimumtarief voor zelfstandigen komt hier o.a. aan de orde.
 • Er is een enquête opgesteld om de behoefte aan dienstverlening te onderzoeken onder leden van CNV Zelfstandigen.
 • Er zijn thema’s voor workshops bepaald waar leden van CNV Zelfstandigen zich met korting voor in kunnen inschrijven.
 • Er worden regelmatig gesprekken gevoerd met de beleidsmedewerkers van CNV Vakcentrale over thema’s als pensioenopbouw voor zelfstandigen, opleidingsmogelijkheden voor zelfstandigen en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Er is input gegeven op de arbeidsvoorwaardennota’s van sectoren daar waar het zaken aanging die zelfstandigen betroffen.
   

Wil jij meer weten over de raad of wil je mee doen?

De Raad van Zelfstandige Professionals is op zoek naar leden die mee willen praten en denken over het beleid ten aanzien van zelfstandigen. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over deze vrijwilligersvacature? Neem dan contact op met Barbara Bosgoed via telefoonnummer 06-204 718 76 of stuur een e-mail naar b.bosgoed@cnvvakmensen.nl.
 
 

Wie zitten er op dit moment in de Raad van Zelfstandige Professionals?

 • Bert Westra (voorzitter)
 • Mark Lantrok (secretaris)
 • Roelof Boersma
 • Schalk Bontenbal
 • Jan Henk Geerts
 • Ad van Koppen (bondsraad)
 • Harry Luijk
 • Ben van Raaij
 • Peter Rozema
 • Geert van der Velde
 • Bas Verboog
 • Jan Ekke Wigboldus
 • Ferdinand Zomerman (bondsraad)


Neem gerust contact met ons op

Heb je een vraag, op- of aanmerking voor een van deze raadsleden?
Mail dan gerust naar cnvzelfstandigen@cnvvakmensen.nl.
De raad heeft vanuit CNV Vakmensen ook een coach, Barbara Bosgoed.
Zij is te bereiken via b.bosgoed@cnvvakmensen.nl of 06-204 718 76.