Algemene voorwaarden

CNV Vakmensen, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht organiseert een campagne waarbij nieuwe leden de eerste 6 maanden van het lidmaatschap 50% korting krijgen op de maandelijkse contributie.

Voorwaarden 50% korting

 • De actie is geldig op ontvangen inschrijvingen vanaf 1 januari 2015.
 • De actie is niet geldig voor het actietarief jongeren (€2 per maand) of in combinatie met een andere ledenwerfactie.
 • Bij het aanmelden ben je akkoord met deze actievoorwaarden. Voor de ledenwervingsactie 50% korting op de eerste 6 maanden van het lidmaatschap geldt een minimale lidmaatschapsduur van 1 jaar. 
 • CNV Vakmensen behoudt zich het recht voor deze actie of het verloop daarvan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd is door onvoorziene omstandigheden.

Voorwaarden behorend bij het lidmaatschap van CNV Vakmensen

 • Het lidmaatschap start op moment van aanmelden. 
 • Als je lid wordt, betaal je in principe contributie. Jouw contributiebedrag hangt af van je inkomenscategorie en het aantal jaren lidmaatschap.
 • Het lidmaatschap duurt minimaal één jaar. De opzegtermijn bedraagt drie maanden. Die drie maanden gaan in zodra CNV Vakmensen je opzegging heeft ontvangen.
 • CNV Vakmensen registreert de gegevens van nieuwe leden en gebruikt die alleen voor communicatiedoeleinden tussen CNV Vakmensen en leden gedurende het lidmaatschap.
 • Met het lidmaatschap geef je toestemming voor communicatie tussen CNV Vakmensen en jou als lid via de door CNV Vakmensen gebruikte communicatiekanalen.

Contributiebetaling

 • Als lid ben je verplicht op tijd de contributie te betalen die voor jou van toepassing is.
 • De betaling van de contributie vindt plaats rond de laatste dag van de maand.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste inkomen voor de vaststelling van jouw contributie. 
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van veranderingen in je persoonlijke gegevens, je werk of je inkomen. Wijzingen die effect hebben op de hoogte van het te betalen contributietarief gaan in per eerste van de komende maand.
 • Bij een betalingsachterstand stuurt CNV Vakmensen een betalingsherinnering. 
 • Na tweemaal een betalinginsherinnering sturen wij een aanmaning. 
 • Wanneer dit geen (volledige) betaling tot gevolg heeft, geeft CNV Vakmensen de vordering in handen van een incassobureau. Alle hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van het lid. En dat is vervelend. Neem daarom altijd direct contact op met CNV Vakmensen als er problemen zijn bij het betalen van de contributie zodat we samen kunnen kijken of er een oplossing is.  

Voorwaarden Juridisch Advies en Rechtshulp

 • Ieder lid heeft recht op juridisch advies en rechtshulp. Zowel privé, als bij conflicten rond werk en inkomen. De volledige voorwaarden kun je teruglezen in het Reglement Rechtshulp.
 • Juridische hulp bij werk en inkomen is alleen voor leden van CNV Vakmensen.
 • Juridische hulp bij privé-kwesties geldt voor alle gezinsleden, zoals in de voorwaarden CNV Gezinsrechtshulp staat beschreven. De CNV Gezinsrechtshulpverzekering, uitgevoerd door Stichting Achmea Rechtsbijstand, dekt geen kwesties rondom werk en inkomen, hiervoor ben je (en eventuele gezinsleden die zelf ook CNV lid zijn) verzekert van hulp via CNV Vakmensen.
 • Indien rechtshulp werk en inkomen nodig is voor een zaak die is ontstaan vóór ingangsdatum van het lidmaatschap worden leden tegen een gereduceerd tarief geholpen.
 • Voor kwesties rond werk en inkomen die ontstaan direct na ingang van het lidmaatschap (tot 6 maanden) wordt een lidmaatschapsverklaring gevraagd.
 • Kwesties anders dan werk en inkomen (CNV Gezinsrechtshulp), ontstaan vóór de ingangsdatum van het lidmaatschap kunnen niet (ook niet tegen betaling) in behandeling genomen worden zoals beschreven staat in de Polisvoorwaarden CNV Gezinsrechtshulpverzekering.

Herroepingsrecht

 • Als nieuw lid van CNV Vakmensen heb je een bedenktermijn (herroepingsrecht) van 14 dagen na aanmelding. De bedenktermijn gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Binnen deze termijn kan het lidmaatschap zonder opgaaf van redenen ontbonden worden.
 • Als je het lidmaatschap herroept, moet dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen aan ons gemeld worden.

Privacy en persoonsgegevens

 • In onze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met persoonsgegevens. Hierbij houden we ons aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over je lidmaatschap, contributie of rechtshulp kun je contact opnemen met CNV Info via: 030 7511007 of info@cnvvakmensen.nl.