Woonstede Hernieuwde Ledenraadpleging

Er waren te weinig CNV-leden op de ledenvergadering over het concept Sociaal Plan Woonstede. Daarom krijg je tot 29 juni 12.00 uur de tijd om alsnog je stem te laten horen.
Geacht Vakbondslid,

Zojuist hebben CNV Vakmensen en FNV een presentatie gegeven over het concept Sociaal Plan dat wij met Woonstede willen afspreken. Hoewel de aanwezige leden positief oordelen over het bereikte resultaat, vonden beide bonden het aantal aanwezige leden te mager om de uitslag als een definitieve instemming te beschouwen. Om meer draagvlak onder het sociaal plan te krijgen, roepen wij alle leden op nog eens het Sociaal Plan te beoordelen en te stemmen. Hiervoor is echter vanwege de vakantie (en vertrek) van jullie directeur nog maar beperkt tijd.

Stemming
Maak daarom vóór 29 juni 12.00 uur je keuze (A of B) en geef dat aan mij door.
Dat kan per e-mail op het volgende adres: w.kampen@cnvvakmensen.nl

Je hebt de keuze uit de volgende mogelijkheden:
A Ik stem voor het sociaal Plan
B Ik stem tegen het Sociaal Plan

Vermeldt daarbij ook "Woonstede", zodat ik weet welke stemming het betreft. Ter controle van het lidmaatschap (voor een geldige stem) heb ik graag je mobiele telefoonnummer en je NAW-gegevens (Naam Adres Woonplaats).
Maak ook je georganiseerde collega erop attent dat hij/zij stemt.

Gratis vakbondslidmaatschap in 2022
Wijs je ongeorganiseerde collega op het gratis vakbondslidmaatschap voor 2022. De werkgever betaalt je het vakbondslidmaatschap over 2022 terug als je vóór 1 juli 2021 lid bent. Dit geldt uiteraard ook voor de leden die al langer lid zijn.
Naast vakbondsadvies en gratis rechtsbijstand zorg je ook voor een sterkere vakbondspositie bij Woonstede.

Voor eventuele andere vragen mag je me ook een e-mail sturen!

Hartelijke Groeten,Wietze kampen
Bestuurder
CNV Vakmensen

Downloads