Vierde cao-overleg Woondiensten uitgesteld vanwege Corona

Cao-partijen hebben besloten de vierde onderhandelingsronde voor een nieuwe cao Woondiensten, die gepland stond op woensdag 16 december, te verplaatsen naar begin 2021. Dit in verband met de aangescherpte corona-maatregelen die het kabinet eergisteren heeft aangekondigd. cao-partijen zullen verkennen hoe ze kunnen voorkomen dat de onderhandelingen helemaal stil komen te liggen. Achter de schermen zullen sociale partners de voorbereidingen voor een volgende onderhandelingsronde zoveel mogelijk voortzetten zodat het cao-traject niet onnodig vertraagd wordt.
Vragen en opmerkingen?
Op Je Achterban, ons online platform voor iedereen in de Woondiensten, kun je al je vragen stellen, het gesprek aangaan en  vind je informatie over de
cao-onderhandelingen, maar ook blogs en meningen van je collega's.

<< GA NAAR JE ACHTERBAN>>

Verdere achtergrondinformatie vind je ook op onze website:
www.cnvvakmensen.nl/caos/woondiensten/cao-woondiensten

Mede namens Ronald Everard, lid onderhandelingsdelegatie en Nicole Geerts, plv. lid
onderhandelingsdelegatie,
Robbim Heins,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 60 19 87
E r.heins@cnvvakmensen.nl