Ultiem bod cao Woondiensten: het woord is aan jou

In de laatste ronde legde Aedes een ultiem bod op tafel. Een bod met plussen en minnen. Partijen zijn uitgepraat. Het woord is nu aan de leden. In deze nieuwsbrief vind je meer informatie over de stemprocedure. Leden kunnen tot en met 8 april 2022 hun stem uitbrengen. In de week van 28 maart t/m 1 april 2022 vinden er 2 digitale informatie-bijeenkomsten plaats. Meld je hiervoor tijdig aan.

Breng je stem uit

In de vorige nieuwsbrief informeerden we je over de zevende onderhandelingsronde. Aedes legde een ultiem bod op tafel. Een bod met plussen en minnen voor uiteenlopende doelgroepen en leeftijdscategorieën.  Cao-partijen hebben geen overeenstemming bereikt.

In zeven onderhandelingsrondes zijn er veel onderwerpen voorbij gekomen; er ligt een lange lijst met punten. Daaronder een aantal mooie punten, die veelal door de vakbonden zijn voorgesteld. In de laatste onderhandelingsronde is door Aedes een flinke stap gezet wat betreft het loon voor het eerste jaar. Helaas is het loonbod voor het tweede jaar lager. Het staat buiten kijf; vakbonden hadden graag een hogere structurele loonsverhoging afgesproken. Vanwege de inflatie, de onzekerheid over de toekomst, maar ook omdat het aanpassingsbedrag in de loonschalen C t/m H en O niet van tafel gehaald is.

Cao-partijen hebben lang en intensief met elkaar gesproken. Cao-partijen zijn uit onderhandeld. Aedes heeft het maximale, dat zij wilde bieden op tafel gelegd. Het woord is nu aan jullie. In de bijlage treffen jullie het ultieme bod van Aedes nogmaals aan.

CNV Vakmensen legt het ultieme bod neutraal aan jullie voor. Het is een bod met plussen en minnen.
CNV Vakmensen raadt jullie aan om de voors en tegens goed tegen elkaar af te wegen.

>> GA NAAR DE STEMMING << 

Het geluid van de werkvloer

Aan het begin van de zevende onderhandelingsronde reageerde Aedes op het boekwerkje Het Geluid van de Werkvloer. Aedes complimenteerde een ieder, die aan het boekwerkje had bijgedragen en sprak haar positieve waardering uit over het tot stand brengen van het boekwerkje. Aedes herkende de betrokkenheid van de medewerkers in de sector. Aedes nam de inhoud van het boekwerje serieus. De kritische geluiden in het boekwerkje over loon, zorg over werkdruk, krapte op de arbeidsmarkt zijn de gehele dag onderdeel geweest van de discussie.

Graag gaan we met jou in gesprek

CNV Vakmensen organiseert 2 informatie-bijeenkomsten. Tijdens de informatie-bijeenkomsten geven we een toelichting op het ultieme bod, maar gaan we ook graag het gesprek aan.
De digitale informatie-bijeenkomsten vinden plaats op:

  • maandag 28 maart 2022 van 15.00 uur - 16.30 uur
  • donderdag 31 maart 2022 van 19.30 uur - 21.00 uur
Meld je tijdig aan bij: r.heins@cnvvakmensen.nl. Je ontvangt, dan een digitale link voor de informatie-bijeenkomst.

Laat je stem niet verloren gaan: maak gebruik van je stemrecht

Als lid van CNV Vakmensen heb je stemrecht. Juist nu is het belangrijk om je stem niet verloren te laten gaan. Laat door middel van jouw stem, weten wat je er van vindt. Je kunt tot en met vrijdag 8 april 2022 jouw stem uitbrengen. Stemmen die daarna binnenkomen, kunnen we helaas niet meetellen.

Als een meerderheid vóór het bod stemt kan de loonsverhoging met terugwerkende kracht in april worden verwerkt. Ook de andere arbeidsvoorwaarden worden dan verwerkt in de nieuwe cao Woondiensten 2022-2023.
Als er in meerderheid tegen gestemd wordt, zullen we het actietraject in gang zetten. In dat geval rekenen we erop, dat de leden ons niet in de kou laten staan en het actietraject mee in gaan. Als je tegen stemt, verwachten we dat je bereid bent om actie te voeren voor een beter bod.

>> GA NAAR DE STEMMING << 

Wil je reageren of heb je vragen?

Wil je hier vast op reageren of heb je een vraag? Ga dan naar de cao-pagina. Je kunt op de cao-pagina het hele cao-traject nalezen en tijdens alle fases reageren of je vraag stellen. Ook jouw collega die geen lid is kan reageren. Krijg je dit per post? Ga dan naar www.cnvvakmensen.nl/caos  en type "Woondiensten" in de zoekbalk.

Mede namens Nicole Geerts, lid onderhandelingsdelegatie,
en Ronald Everard, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie,

Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen,
M 06 5160 1987 / r.heins@cnvvakmensen.nl

 Downloads