Uitslag stemming Sociaal Plan Accolade

Eind februari heb ik jullie geïnformeerd over het feit dat de gesprekken over het sociaal plan voor de komende organisatieontwikkelingen waren afgerond.  Daarbij heb ik jullie uitgenodigd om hierover je oordeel te geven. Aan die uitnodiging hebben jullie gehoor gegeven. CNV leden hebben unaniem vóór het Sociaal Plan Accolade gestemd.

Sociaal Plan wijziging organisatiestructuur 

Jullie hebben allemaal, dus unaniem, ingestemd met de gemaakte afspraken. Dat betekent dat jullie tevreden zijn met het behaalde resultaat en ik jullie kan feliciteren met het sociaal plan 2022 Wijziging Organisatiestructuur. Na woensdag 23 maart zal het sociaal plan verspreid worden.

Contact?

Graag. Wil je op dit bericht reageren? Of heb je vragen, suggesties of signalen. Deze zijn van harte welkom. Mijn contactgegevens staan hieronder vermeld.

Mede namens collega FNV-bestuurder Sabine de Vriend, 
Saskia Spaargaren, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5144 3597 / s.spaargaren@cnvvakmensen.nl